Sahabët e luftës së Bedrit
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Related Contents from Topics

Sahabët e luftës së Bedrit

Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar, Allahu e ndihmoftë fuqimisht

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 05-04-2019.

Në këtë hutbe, Hazret Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar, Allahu e ndihmoftë fuqimisht, përmendi këta sahabë të betejës së Bedrit:

  1. Hazret Khirash bin Simmet Ensari r.a.
  2. Hazret ‘Ubejd bin Tejhan r.a.
  3. Hazret Ebu Hanneh Malik bin ‘Amr r.a.
  4. Hazret ‘Abdullah bin Zejd Ensari r.a.
  5. Hazret Mu’adh bin ‘Amr bin Xhemuh r.a.
Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp