U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Zadovoljstvo Zikra

Jedan iskreni ahmadi musliman mi je jedanput rekao da se iz takvih praksi dobiva veliko zadovoljstvo. Ja sam mu rekao daje ovo zadovoljstvo slično onom koje se dobiva iz opijuma i kokaina. Konačan dokaz je da takav zikr ne stvara duhovnu čistoću. On se složio i rekao mi da zna nekoga ko je savladao sve rituale, ali prosi za hranu na ulici. Ovaj ahmadi je dodao da se čudio: Ako je ovaj čovjek dostigao visoki položaj kako tvrdi, zašto treba da prosi?

Obećani Mesija a.s. je prenio priču o jednom piru (svecu) koji je tvrdio da je dostigao visoki duhovni položaj. Jedanput, dokje bio u posjeti nekom sljedbeniku u vrijeme kad je harala glad, zahtijevao je: ‘Donesi mi izraz poštovanja.’ Ovaj sljedbenik, koji nije mogao naći ništa što bi ponudio, molio je da mu bude oprošteno, no pir je nastavio insistirati. Na kraju je ovaj sljedbenik bio primoran da proda nešto od svog pokućstva da zadovolji pirov zahtjev.

Ukratko, kod ljudi koji iznose hvalisave tvrdnje o pogrešnim formama zikra mogu se naći mnoge slabosti i nečistoće.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp