U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Filozofija prorpisivanja sunneta i navafila

Propisani namaz ima tri dijela: (1)  farz, obavezni dio, (2) sunnet, dio koji je obavljao Časni Poslanik s.a.v.s. i koji je on naredio i (3) dobrovoljni dio, navafil. Većina ljudi redovno obavljaju farz i sunnet.

Sunnet je uveden da nadoknadi nedostatke u obaveznim dijelovima. Allah ne prima manjkave namaze; On samo prima besprijekorne. Ali On prima sunnet namjesto nedostataka u farzu. Ako jednom od rekata (sastavnih dijelova) u farzu nedostaje koncentracija, ili je pokvaren iskušenjima bit će naknađen sunnetom. Časni Poslanik s.a.v.s. bio je dobro upoznat sa ljudskom prirodom i njenim slabostima. On je učinio veliku uslugu svojim sljedbenicima dodavanjem sunneta u namazima. Onda su tu navafil-namazi. Oni su sredstva postizanja blizine Bogu. Oni uzdižu čovjeka do duhovnog stepena koji vodi spasu. Svako ko želi blizinu Allahu treba posvetiti posebnu pažnju navafilu. Ima raznih vrsta navafil-namaza. Neki navafili seo bavljaju u toku dana, a drugi u toku noći. Oni koji se obavljaju u toku noći – nazvani tahadžud – imaju posebne blagoslove.Svemogući Bog kaže:

اِنَّ نَاشِئَۃَ الَّیۡلِ ہِیَ اَشَدُّ وَطۡاً وَّ اَقۡوَمُ قِیۡلًا

Zaista je stajanje noću najmoćnije za gaženje (nafsa) pod noge i jačeg je govora. (73:7)

S tahadžudom naše ‘ja’ (nafs) može biti reformisano i možemo se uspeti na visoke duhovne visine. Svako ko ga obavlja otkritće njegovu važnost. Ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s. bili su redoviti u obavljanju tahadžuda. Iako je on dobrovoljan, Časni Poslanik s.a.v.s. išao je okolo da vidi ko ga obavlja. Jedanput su spomenute dobre vrline hazreti Abdullaha bin Umara. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Jeste, on je vrlo dobar, ako bi obavljao tahadžud.’ On je bio mlad čovjek i bio je nemaran u tahadžudu. Časni Poslanik s.a.v.s. tako ga je podsjetio na njegov nemar uobavljanju tahadžud-namaza.

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Da Allah ima milosti prema mužu i ženi koji probude jedno drugo radi namaza noću. Ako se muž probudi, neka obavi tahadžud i probudi svoju ženu. Ako ona ne ustane, neka on poprska malo vode na njeno lice. Slično tome, ako se žena probudi, neka uradi isto, to jest neka klanja tahadžud i probudi svog muža tako da poprska malo vode na njegovo lice.’ Časni Poslanik s.a.v.s. naredio je ženi da poštuje svog muža. Pa ipak joj je odobrio da poprska malo vode, ako je neophodno, da ga probudi radi tahadžuda. Očito je da on tahadžudu pridaje veliku važnost.

Časni Kur’an nam govori da ustajanje noću radi namaza ispravlja nefs (naše ‘ja’). U skladu s tim, Časni Poslanik s.a.v.s. kaže da morate obavljati tahažud, čak i ako to budu samo dva rekata. On je također rekao da Svemogući Bog bude blizu u kasnomdijelu noći. Zato je tahadžud vrlo važan i koristan.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp