U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Činjenje zikra naglas

A šta je s učenjem zikra naglas ili slušanjem pjesama i muzike? Kao što sam ranije spomenuo, ljudskom nervnom sistemu je data moć da utječe kao i da bude pod utjecajem. Uši čine jedan od dijelova nervnog sistema. One odgovaraju na ugodne zvukove. Ovo vrijedi ne samo za ljudska bića nego također i za druga stvorenja. Svirajte flautu zmiji i ona počinje plesati. Možete li reći da je ona pod duhovnim utjecajem? Uopće ne. Slično tome, ako neko počne plesati uz melodiju pjesme ne može se reći da je primio duhovni utjecaj, nego samo da su njegova osjećanja pod utjecajem. Svako ko vjeruje da pjevanje ima duhovno djelovanje griješi. Baš kao što zmija pleše uz melodiju flaute, današnji sufi plešu uz pjesmu i muziku. Uz to, obavljati zikr glasno je novotarija u vjeri islam.

Jedanput je Časni Poslanik s.a.v.s. putovao sa svojim ashabima i čuo ih je da glasno izgovaraju Allahu Akbar. Hazreti Abu-Musa prenosi da ih je Časni Poslanik s.a.v.s. savjetovao:

‘Zadržite to u sebi. Zašto ne govorite tiho? Onaj Koga prizivate nije gluh ili odsutan; On je s vama i dobro vas čuje.’ (Buhari,Kitabul Dzihad)

Današnji sufi idu protiv naredbi Časnog Poslanika s.a.v.s. Kad održavaju skupove zikra, cijeli okoliš je ispunjen galamom. Oni to smatraju postupkom dobrote; dok zapravo idu protiv Šerijata(islamskog zakona). Njihova praksa – ples, uzvikivanje, padanje i kretanje glava unaokolo – nisu u skladu s učenjima islama.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp