U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Druga učenja (zikr)

Tu su i druge forme zikra koje su vrlo pohvalne. Važno učenje je:
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
Subhan Allahi ve bi Hamdihi; Subhan Allahil Aziim

Slava Allahu, s Njegovim hvalama; Slava Allahu, s Njegovom Veličanstvenošću.

U pogledu ovog učenja, Časni Poslanik s.a.v.s. kaže: ‘Imaju dvije rečenice koje su lahke za izgovor, ali će na Sudnjem danu biti teške na vagi dobrih djela. One su vrlo drage Milostivom Gospodaru.’ One čine zikr visokog reda.

Jedanput Obećani Mesija a.s. nije bio dobro, ali je ustao radi tahadžud-namaza. Zbog slabosti nije mogao ustati da obavi tahadžud. Primio je objavu da u tom stanju, međutim, može učiti navedeni zikr umjesto tahadžuda. Prema hadisu, ČasniPoslanik s.a.v.s. ga je često učio.

Časni Poslanik s.a.v.s. rekao nam je o superiornosti ovih formi zikra. Tu je još jedno učenje koje je također vrlo pohvalno. Premda je sačuvan hadis o tome, razum nas upućuje prema njegovoj zaslužnosti. Taj zikr se sastoji od učenja ajeta Časnog Kur’ana na način spominjanja Allaha. To je dvostruko blagoslovljeno jer će donijeti nagradu za učenje Časnog Kur’anakao i za činjenje zikra.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp