U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Načini obavljanja zikra

Koji su prikladni načini obavljanja ovih formi zikra? Na bazi potreba Džemata ja ću se baviti samo sa nekoliko aspekata ovog predmeta.

Različite vrste zikra mogu se podijeliti u dvije grupe: farz(obavezni) i navafil (dobrovoljni). Božijom milošću, naš Džema tvodi računa o obaveznoj formi zikra, i ja o tome neću mnogo diskutovati. Kasnije ću, u diskusiji, reći nešto o navafilu, dobrovoljnoj formi, koja zahtijeva široku diskusiju. Dozvolite mi da počnem s tim kako se treba učiti Časni Kur’an.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp