U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

koncentracija u namazima

Ja ću sada govoriti o održavanju koncentracije u namazima – predmet o kojem me često pitaju. Možda vi već prakticirateneke od metoda koje ću ja opisati. Ako ste ih u cijelosti valjano primjenjivali, morali ste osjetiti njihov koristan rezultat.

Šerijat (islamski zakon) je kao dio obavljanja namaza propisao neka pravila za održavanje koncentracije. Zbog svog vlastitog neznanja mnogi ljudi nisu izvukli korist iz ovih pravila. Ja ću dodati neke načine njihovog izvođenja koji općenito nisu poznati, ali mogu biti od pomoći. Dozvolite mi da počnem s jednim općim principom. Kad neko stvarno vjeruje u postupak koji koristi, on dobiva veću korist od toga. Sando je bio stručnjak za jačanje mišića u Evropi. On je rekao: ‘Vježba je neophodna za zdravlje; ali u isto vrijeme morate vjerovati da vaše ruke i mišići postaju jači i čvršći.’ Ruke vježbom postaju jače, ali kad dodate vjerovanje da tijelo ima koristi, to prirodno utječe na njega. Bez takvog vjerovanja potencijalni učinak će u velikoj mjeri biti izgubljen i korist smanjenja.

Pravila u Šerijatu (islamskom zakonu) koja pomažu u postizanjukoncentracije

Neka pravila za odražavanje koncentracije koja su uključena u Šerijat su:

 1. Uzimanje vuzu (abdest-pranje) je neophodno prije počinjanja svakog namaza. Svemogući Bog je stvorio sredstva prenošenja misli i osjećanja. Jedan od njih je nervni sistem. On djeluje kao kanal koji prenosi čovjekova osjećanja drugim stvarima. Časni Poslanik s.a.v.s. učio je Ajetul-kursi i puhao u svoje ruke i njima bi nježno prešao preko svog tijela. Da li vi mislite da je ovo bio beskoristan postupak? Ne! Istina je da se misli provode od jedne osobe do druge kroz nervni sistem i također kroz glas i dah. Časni Poslanik s.a.v.s. je sva ova sredstva doveo pod kontrolu učenjem Ajetul-kursi svojim jezikom, zatim puhanjem u ruke i onda prelaženjem rukama preko svog tijela. Ukratko, nervni sistem, vid i dah su sredstva za izražavanje misli. Zato su ispravni muslimani, uključujući Časnog Poslanika s.a.v.s., učili određene riječi da postignu punu duhovnu korist dok pušu ili dodiruju tijelo.
  Pošto je nervni sistem kanal za izražavanje misli, Časni Poslanik s.a.v.s. naredio nam je da obavimo vuzu, tj. pranje (abdest) s ciljem da očistimo svoje misli. Glavni izlaz za izražavanje misli su usta, ruke i stope. Traži se da oni budu čisti. Eksperimenti pokazuju kad su usta, ruke i noge oprani vodom, niz zlih misli se prekida.
  Abdest prekida nit misli izvana i stvara mir i udobnost. Ovo zauzvrat pomaže u koncentraciji. Kad uzmete abdest, čvrsto odlučite da ćete s tim odagnati sve lutajuće misli. S ovim stavom doživjet ćete dodatnu okrepu i vaše misli neće biti rastresene.
 2. Drugo sredstvo postizanja koncentracije u namazima je da namaz obavljate u džematu (skupno) u džamiji.
  Ljudske misli rade kroz proces povezivanja. Kad Haso sretne Husu, on ga pita o njegovom sinu Emiru. Iako Emir nije prisutan, susret s Husom ga podsjeća na Emira. Tako ljudski mozak radi: kad vidite nešto, također se sjetite druge stvari povezane s tim. Ako neko obavlja namaz na mjestu nazvanom Božija kuća, gdje se namaz obavlja dan i noć, on će sigurno misliti da stoji pred Bogom, radi Čijeg je obožavanja ovo mjesto izgrađeno. On će tako osjećati da mora poslušati svoga Gospodara s istinskim srcem.
  Časni Poslanik s.a.v.s. naredio je da muslimani trebaju odrediti posebno mjesto za namaz u svojim kućama i da isključivo tamo obavljaju namaz.
  Možda ima nekih među vama koji nikada nisu imali ovakav osjećaj u džamiji. No, sada kad vam je ta stvar objašnjena, bitćete u stanju da idete u džamiju s ovim osjećajima. Ovo će vam pomoći da kontrolišete svoje misli i koncentrišete se na svoji badet i nađete istinski mir.
 3. Naredba da se okrenemo prema Kabi (prvoj Božijoj kući izgrađenoj u Meki) također pomaže u postizanju koncentracije. Grad Meka ima mnoge odlike. Ovdje je Allahov miljenik Ibrahim a.s., u pokornosti Božijoj volji, ostavio svoju ženu i dijete bez ikakve opskrbe i zaštite. Pošto je on to uradio radi Boga, On je umnožio njegovo potomstvo, koje je bezbrojno kao zvijezdena nebu. Među njegovim potomcima bili su rođeni mnogi poslanici. Konačno, osoba koja je bila određena da reformiše cijelo čovječanstvo također je uzdignuta iz njegovog potomstva. Kad osoba uviđa mudrost okretanja lica prema Meki, nadahnuta je žrtvovanjem Ismaila a.s. Njegov um razmišlja o činjenici da je Bog, radi Čijeg obožavanja on sada stoji, Gospodar Velike Časti i Uzvišenosti. Ovo shvatanje pomaže da se odstrane griješne misli i vodi osobu prepoznavanju Veličanstva i Slave Allaha.
 4. Učenje azana (poziva za namaz) također pomaže u koncentraciji. Poziv Allahu-Akbar, Allahu-Akbar (Allah jeNajveći, Allah je Najveći) podsjeća klanjača da je Bog, pred Čije prisustvo su sazvani, Najveći. Ovo će unaprijediti koncentraciju u njihovom namazu. Časni Poslanik s.a.v.s. kaže da se azan uči da šejtana natjera u bijeg.
  Kad osoba shvati da je cilj azana da izrazi Veličanstvo i Slavu Boga, on će cijeniti njegovu mudrost. Nakon što ste naučili o ovoj filozofiji, sada ćete to zapamtiti kad čujete azan i primitćete punu korist. Kad se spominjanje Veličanstvenosti i Božije slave usadi u vaš um, druge misli će nestati i bit će postignuta koncentracija.
 5. Ikamat (kraća verzija azana uči se na početku namaza u džematu, u skupu) također skreće pažnju na Veličanstvenost i Slavu Božiju. Sve stvari koje se tiču azana vrijede također i za ikamat. Časni Poslanik s.a.v.s. kaže da ikamat također tjera šejtana u bijeg. On je mislio da ikamat uklanja zle sklonosti i unapređuje koncentraciju u ibadetu.
 6. Pravilan red klanjača stvara red u mislima i ne dozvoljava im da se rasprše. Kad se fizički naprave redovi za namaz, dublje misli također budu svrstane. A kako ova forma redova koja je prikazana u namazu nadahnjuje strahopoštovanjem – svak ostoji pred Kraljem kraljeva u potpunoj tišini! Časni Poslaniks.a.v.s. kaže: ‘Držite svoje redove pravim, da vaša srca ne bi postala uvrnuta.’ Kakav je značaj redova? Jednostavno, vanjski nered štetno utječe na duhovni sklad.
 7. Sedmo sredstvo postizanja koncentracije u namazima je nijjet (namjera), jer kad naredite svom umu da nešto radi, on to sluša. Nijjet ne znači da trebate riječima izraziti ime imama, broj rekata i okretanje prema Kabi. Namjera obavljanja namaza treba biti učinjena u srcu.
  Kažu da je neki čovjek dobio strah u pogledu nijjeta i pogotovu u spominjanju imena imama (onog ko predvodi namaz). Ako bi stajao u liniji iza drugih, nije bio zadovoljan izražavanjem: ‘iza ovog imama.’ On je sumnjao, pošto su tu bili drugi ljudi između njega i imama, da on nije bio stvarno ‘iza’ tog imama. Tako da bi otišao naprijed i rekao: iza ovog imama. Pa ipak nezadovoljan, otišao bi još dalje i dodirujući imama rekao: iza ovog imama. Oni koji pate od takvih sumnji nisu upravu. I oni snose posljedice. Taj nijet je preokrenut u nepotrebni teret.
  Uistinu, namjera se odnosi na srce. Kad stanete radi namaza, mislite aktivno o namazima. Podsjetite se na ono što ćete raditi. Čim ovo razumijete, počet ćete razvijati poniznost i počet ćetese koncentrisati.
 8. U skupnim namazima imam ponavlja riječi koje stvaraju strah pred Allahom. Kad je proučeno Allahu Akbar, on je upozoren: stoj s punom pažnjom zato što je Onaj u Čijem prisustvu stojiš Najveći. Onda, poslije nekog vremena, kad misli budu poremećene, imam ponovo daje isti podsjetnik.Opet, poslije nekog vremena, rečeno mu je: .سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ Sami Allahu li man Hamidah (Bog sluša onog ko Ga hvali – podsjećajući klanjača da bi se okoristio od namaza, mora vrijeme potrošiti u hvali Allaha; inače gubi vrijeme).
  Ponovljena podsjećanja Imama čini sljedbenike budnim i pažljivim. Zato Imam ima položaj ispred klanjača; on ih stalno podsjeća da stoje u prisustvu Najvećeg od svih kraljeva i zato moraju stajati s punom pažnjom.
 9. Islam nije prihvatio jednu pozu za namaze, nego razne položaje. Ako se neko zaokupi drugim mislima, njegovo ruku (saginjanje) i sedžda (padanje na tlo) podsjećaju ga. Čak i ako se neko kreće u ovim pozama iz navike, odgovarajući pokreti čine um budnim. Obožavanje u drugim religijama ne posjeduje ovu odliku; ona je jedinstvena za islam.
 10. Obavljanje sunneta prije farz (obaveznih) namaza također pomaže u postizanju koncentracije, pogotovu u toku obaveznih namaza.
  Zakon je prirode da se znakovi događaja koji dolaze počnu pojavljivati prije njihovog događanja i posljedice se nastavljaju poslije njihovog izbijanja. Naprimjer, svjetlo se širi prije nego što se sunce pojavi ujutro i nastavlja se nakon što ono zađe uvečer. Također, vidimo da neke brige prevladavaju umom po cijenu drugih misli. Stvari koje su u skladu sa željama osobe, ili one koje proizlaze u zadovoljstvo, ili one čije odsustvo može biti štetno, nadvladaju druge stvari i preokupiraju um.
  Ako je neko zauzet u zadatku koji ne izgleda vrlo koristan za njega, i ako on treba obaviti nešto što će mu vjerovatno koristiti ili mu može naškoditi ako ne bude urađeno, ili je od posebnog interesa za njega, njegove misli će biti zaokupljene u drugom zadatku čak i kad bude obavljao prvi. Uzmite, na primjer, radnika u kancelariji. Ako on treba da provede neki lični zadatak poslije vremena u kancelariji, počet će misliti o tome sat ili dva prije nego što napusti kancelariju. Obrnuto, ako je zauzet u važnom poslu u kancelariji, on će nastaviti misliti o tome kad bude napuštao svoju kancelariju. Samo poslije nekog vremena bit će u stanju da se u potpunosti koncentriše na svoje druge zadatke. Časni Poslanik s.a.v.s. propisao je sunnet prije i poslije farz namaza da osigura da farzi ne budu pokvareni zbrkanim mislima. Takve rasijanosti bivaju potisnute u toku obavljanja sunneta i čine čovjeka potpuno pripremljenim i pažljivim u toku obavljanja farz-namaza. Slično tome, određen je sunnet poslije farz-namaza da zaustavi misli o nedovršenim poslovima da ne bi pokvarili zadnji dio farz-namaza. Tako je cijeli farz namaz zaštićen. Kao što sam rekao, pogrešne misli se općenito pojavljuju kad je raniji zadatak skoro gotov i um je pripremljenza drugi. Ako neko vjeruje na kraju svog farz-namaza da on još nije završen – da ostaje još sunneta – njegove misli će ostati potisnute. Ovo je jedna od glavnih mudrosti zbog koje jeodređen sunnet.
  Časni Poslanik s.a.v.s. odredio je jedan broj sunneta u skladu sa zahtjevima vremena.
  Vrijeme zuhr-namaza (u rano poslijepodne) je vrijeme velikog zauzeća u drugim zadacima. On je zato odredio dva ili četiri sunneta prije i poslije farza. On je odredio dva stražara da čuvaju farz od bilo kakvih lutajućih misli.
  Prije asr (namaza u kasno popodne) nema sunneta, ali imaju navafil – možemo ih obaviti ili preskočiti – jer je to vrijeme da se završe poslovne aktivnosti. Zato je namaz za ovo vrijeme vrlo kratak. Ali tu je zikr između asr i magrib (večernjeg) namaza. Prije magrib-namaza nema sunneta, zato što je vrijeme općenito vrlo kratko; ali tu je sunnet poslije magriba. Općenito se večera uzima poslije magriba. Dva sunneta čuvaju um da ne bude zaokupljen mislima o hrani ili drugim sličnim stvarima. Prije iša-namaza nema sunneta, zato što vrsta aktivnosti prije iša ne zaokuplja um osobe zadugo; ali tu su sunneti i vitr poslije iša koji štite um od misli o spavanju. Vitr se također može obaviti kasnije.
  Prije fadžr (jutarnjeg namaza) imaju dva sunneta; oni služe da se oslobodimo drijemeža. Poslije fadžr namaza nema sunneta,zato što nema mnogo aktivnosti da zaokupe čovjekove misli poslije fadžr-namaza. Ali je propisan zikr između fadžra i izlaska sunca.
  Svi od naprijed navedenih metoda održavanja koncentracije u namazu propisani su u Šerijatu. Možete se okoristiti od njih u cijelosti ako razumijete njihovu filozofiju i nastavite sebe podsjećati na njihovu mudrost. Ja sam detaljno opisao ove metode da budete u stanju da ih u cijelosti razumijete. Ako Bog da, oni koji budu postupali po njima, dajući dužnu pažnju njihovoj filozofiji, dobit će veliku korist.
  Također, trebate zapamtiti da, baš kao što čovjekovo tijelo ima spojeve, tako imaju i namazi. Spojevi namaza čine riječi koje se izgovaraju u toku položaja stajanja, saginjanja i padanja na tlo. Posvetite posebnu pažnju ovim spojkama da svoje namaze učinite čvrstim i ispravnim; inače će pasti.Drugi metodi održavanja koncentracije
  Ja ću se okrenuti metodama koji se ne traže Šerijatom, ali mogu pomoći održavanju koncentracije u namazu
 11. Ako niste u stanju da se skoncentrišete, učite riječipolahko. Čovjekov um odmah nanovo oživi stvari koje čestoopaža, ali mu je teško da se sjeća stvari koje rijetko opaža. Akovidite Hasu svaki dan, vi ćete ga odmah zamisliti kad pomislite nanjega, ali ako ga viđate povremeno, njegov izgled će se pojavitisamo poslije nekog vremena – i to također ne vrlo jasno. Sličnotome, ako naučite neki jezik u djetinjstvu, slike će biti formiranečim se riječi izgovore. Kad se izgovore riječi za vodu i hljeb, onebrzo podsjete na stvarne stvari koje predstavljaju. Ovo nije slučajsa stranim jezicima. Um zamišlja sliku poslije nekog vremena.Kad djeca uče engleski jezik i govore neku riječ (kao npr. mačka),to za njih neće izgledati da je išta više nego riječ. No, kad seodgovarajuća riječ izgovori na njihovom vlastitom, razumljivomjeziku, njihov um odmah formira sliku (mačke).
  Mnogi nearapi muslimani koji nisu upoznati s arapskim jezikom ne mogu se u potpunosti skoncentrisati u namazima. Koncentracija zahtijeva da značenja riječi bivaju pohranjena u njihovom umu. Bez toga oni se ne mogu odmah sjetiti predodžbe. Oni možda govore četvrti ajet sure Al-Fatiha, اِیَّاکَ نَعۡبُدُ Ijjaka Na’abudu (mi samo Tebe obožavamo), dok je njihov um još u procesu sjećanja predodžbe drugog ajeta,  الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ Ar-Rahman ir Rahim (Milostivog, Samilosnog). Prema tome, njihova koncentracija je pogođena i korist namaza je smanjena.
  Za one koji slabo vladaju arapskim jezikom neophodno je da polahko izgovaraju riječi. Dok njihov um ne zapamti jednu frazu,ne trebaju prijeći na narednu. Oni trebaju reći بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ Bismillah ir Rahmanir Rahim (u ime Allaha, Milostivog,Samilosnog) i nastojati da zapamte njeno istinsko značenje. Oni ne trebaju prijeći na اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۙ Alhamdu Lillahi Rabbil Aalemiin (sva hvala pripada Allahu, Gopodaru svih svjetova) dok jasno ne zapamte prethodne fraze. Isto vrijedi i za narednu frazu – Maliki Jaumiddin (Gospodar Sudnjeg dana). Ukoliko ne steknu naviku takvog lagahnog i promišljenog učenja, riječi na njihovim usnama će biti drugačije od zapamćenih u njihovom umu.
  Čak će se i oni koji razumiju arapski jezik okoristiti od sporog učenja. Iako će oni biti u stanju da brzo razumiju značenje fraza, brzo učenje neće dati vremena za udubljivanje u odgovarajuća osjećanja u njihovom srcu. Oni također trebaju polahko učiti Časni Kur’an i prekinuti učenje čestim stankama.
  Sporo učenje je dobra navika ne samo u pogledu Časnog Kur’ana nego i općenito kad dajemo ili primamo savjet i opomene. Jedanput je hazreti Abu-Hureira prenosio neki hadis brzo i glasno. Hazreti Ajša je pitala ko je to bio i šta radi. On je rekao svoje ime i dodao je da kazuje govor Časnog Poslanika s.a.v.s. Ona je pitala: ‘Je li ovo način na koji je Časni Poslanik s.a.v.s. održavao govor?’ On je šutio.
  Način Časnog Poslanika s.a.v.s. je da koristite promišljen način ne samo u učenju nego također općenito i u razgovorima. Slijedite ovaj način. To će ukloniti zbunjenost između riječi koje govorite i značenja formiranog u vašem umu. To je izvanredan način održavanja koncentracije.
 12. Dvanaesti metod je naredio Časni Poslanik s.a.v.s. On je naložio da oči budu usredsređene na mjesto sedžde u toku namaza. Mnogi ljudi zanemaruju ovu naredbu. Oni zatvaraju oči u toku namaza, misleći da će time postići koncentraciju. Nije tako. Koncentracija se samo može postići držanjem očiju otvorenim. Zato nas je Časni Poslanik s.a.v.s. savjetovao da držimo očiotvorenim. U svojoj knjizi ‘Awariful Ma’arif’ (‘Mudrost učenih’),Shahabuddin Suherwardi kaže da u toku ruk’ua oči trebaju biti usredsređene na mjesto između dviju stopa. Ja se slažem s ovim prijedlogom; to je korisno za oči i stvara poniznost.
  Velika je mudrost u upravljanju pogleda na jednu tačku. Odlika je ljudske psihologije kad je jedno od čula potpuno zaokupljeno, druga čula postaju neaktivna. Kad se oči u potpunosti koncentrišu, sposobnost sluha neće raditi. Ako vas neko poziva u to vrijeme, nećete čuti njegov glas. Slično tome, kad su uši zaokupljene, čulo mirisa neće funkcionisati. Ako bilo koje čulo bude potpuno zaokupljeno, druga čula neće raditi. Ali ako ni jedno čulo nije zaokupljeno, u um će strujati razne vrste rastresenih misli. Ako su oči potpuno zaokupljene u toku namaza, um više neće lutati. Ovaj fenomen je sada potvrđen eksperimentima u psihologiji.
  Samo mislite da je Časni Poslanik s.a.v.s. prije četrnaest stotin agodina dao naredbu da oči držimo otvorenim i uperenim na mjesto sedžde, u vrijeme kad nisu donesena takva naučna otkrića. Nadalje, on je prepoznao čulo koje mora biti potpuno zaokupljeno da čovjeka spasi od rastresenih i zbrkanih misli. Čula mirisa ili sluha ne mogu postići ovaj cilj zato što je njihovo djelovanje često nesvjesno. Korištenje čula mirisa za postizanje ovog cilja zahtijevalo bi situaciju gdje bi postojale razne vrste parfema. Ako ljudi s drugačijim parfemom prođu pored, pažnja će biti skrenuta. Isto je u slučaju s čulom sluha. Niko ne može kontrolisati šta želi da čuje, a šta ne želi. Ako se nekoliko zvukova pojave istovremeno, osoba je primorana da ih sve čuje. Zaista, u tom slučaju nijedan ne možete čuti jasno. Prema tome, ako uposlite čulo sluha, uši će ili čuti sve zvukove ili neće ni jedanuopće.
  Nasuprot čulu sluha i mirisa, vid se može kontrolisati. Čovjek može okrenuti oči ustranu od onoga što ne želi da vidi i može svoju pažnju usredsrediti na ono što želi vidjeti. Po Božijoj naredbi je Časni Poslanik s.a.v.s. odabrao čulo vida za postizanje koncentracije u namazu.Časni Poslanik s.a.v.s. je također naredio da na mjestu sedžde ne bude ukrasa i da ono treba biti jednostavno. Kad musliman usredsredi svoj vid na mjesto sedžde, rezultat će biti vrlo koristan. Njegove misli će se skoncentrisati na ibadet neprestanim podsjećanjem na sedždu. Njegova druga čula – koja kao pravilo mogu biti ili aktivna ili potisnuta – bit će potpuno potisnuta. Pošto su misli potaknute vanjskim utjecajima, koja zauzvrat bivaju shvaćena kroz ova čula, činjenica da su oči zaposlene, a druga čula nisu u potpunom djelovanju, osposobit će osobu da se skoncentriše na svoj namaz.
  Jedanput je ukrašen čaršaf bio stavljen na mjesto gdje je Časni Poslanik s.a.v.s. obavljao namaz. On je naredio da se to ukloni, ističući da to nepovoljno utječe na koncentraciju u namazu. Njegova naredba je bila radi njegovih sljedbenika.
 13. Kao što sam ranije spomenuo, na početku namaza se zahtijeva nijjet (namjera). Također će biti od pomoći ako na početku namaza odlučite da ne dozvolite nikakvim stranim mislima da skrenu vaš um. Svako zna da su takve misli nepoželjne. Ali ljudi su skloni da zaborave i podsjećanje na početku svakog namaza sigurno će pomoći.
 14. Kad slijedite imama, učenje koje izgovara imam čuvat će vas budnim. Imam tako štiti svoje sljedbenike. Ovo pokazuje kako je važno klanjati iza imama. Kad klanjate sami, trebate slijediti izvanredan metod koji je prihvatio Časni Poslanik s.a.v.s. i mnogi pobožni muslimani. Neki ajeti Časnog Kur’ana posebno vode poniznosti; često ih ponavljajte. Naprimjer, kad učite suru Al-Fatiha, često ponavljajte slijedeći ajet:
  اِیَّاکَ نَعۡبُدُ وَ اِیَّاکَ نَسۡتَعِیۡنُ
  Mi jedino Tebe obožavamo i jedino od Tebe pomoć tražimo. (1:5) Ovo će staviti dušu na grižu savjesti. Ako je izgubljena u besciljnim mislima, duša će se vratiti postupku ibadeta osjećajući da ne treba lutati unaokolo jer tvrdi da obožava jedino Boga.
 15. Naredni metod treba pomoći onima koji ne mogu zadugo držati koncentraciju. Kao što mala djeca nisu u stanju da podnose glad ili da zadugo zadržavaju hranu, oni trebaju čestu pomoć. Korisna tehnika za njih je da se skoncentrišu na jednu pozu, pa drugu, i tako redom. Kad stanu radi kijama, trebaju odlučiti da ne dozvole nikakvim mislima da ih uznemire do kraja ruk’ua. Saginjanjem na ruk’u trebaju imati istu odlučnost za to vrijeme do vremena ruk’ua. Isto trebaju uraditi na svakoj promjeni poze. Ovo će im dati jačinu da nadvladaju bilo kakve misli koje odvraćaju pažnju.
 16. Ako podlegnete drugim svjetskim mislima, one će vas progoniti. No, ako se suprotstavite svojim mislima i odlučite da im ne dozvolite da vas uznemire, one će prestati. Ponudite odlučan otpor, zato, svim takvim mislima; zaustavite ih trenutno. Naprimjer, ako u toku namaza mislite o svom bolesnom djetetu, prestanite misliti o tome govoreći sebi da dijete neće biti bolje time što mislite o njemu, niti će biti gore ako ne budete mislilio njemu. Zato odlučite da ne mislite o njemu. Nastavite ovu praksu o svakoj misli dok ne dobijete majstorsko vladanje nadnjima.
 17. Kad obavljate navafil kod kuće, učite riječi dovoljno glasno da ih čujete. Pošto uši nisu začepljene, one nastavljaju biti djelimično zaposlene. Kad čujete ove riječi, vaš um će biti skloniji ka spominjanju Boga. Ovaj metod treba općenito prakticirati u toku noći. Ako uši stavite u upotrebu u namazim au toku dana, one će biti rastrzane svim vrstama galame.
 18. Iz novih pokreta se rađaju svježe misli. Pokreti načinjeni u toku namaza su dio ibadeta i zato ne izazivaju misli svana. No,ako se čine drugi pokreti, oni će vas odvratiti od namaza. Časni Poslanik s.a.v.s. je naredio da se u toku namaza ne pravi nikakav nepotreban pokret.
  Pokret zaista raspršava misli. Ako neko slučajno dotakne svoj mantil, možda počne misliti da je mantil vrlo star i da treba novi. Onda se možda počne pitati gdje će naći novac. Može biti da se onda zamisli kako mu je mala plaća ili kako je kasnila zadnja plaća ili – ako ju je primio kasno zbog nemara službenika– kako je službenik loš. Onda možda bude izgubljen u mislima kako će se slagati s ovim službenikom. Još uvijek zaokupljen u ovom lancu misli, on će čuti imama da kaže Assalamu aleikum va rahmatullahi i završit će svoj namaz a da nije obavio nikakav stvarni ibadet.
  Časni Poslanik s.a.v.s. je zabranio sve vrste neprikladnih pokreta u toku namaza. Čak i ako je šljunak na mjestu sedžde, ne trebaju ga uklanjati ukoliko ne uzrokuje nepodnošljiv bol – i onda samojednom. Ukratko, sve vrste kretanja koje nisu u vezi s namazomtrebaju se izbjeći.
 19. Obavite kijam, ruk’u i sedždu s budnošću. Kad stojite na kijamu, nemojte svu svoju težinu staviti na jednu nogu ostavljajući drugu da opušteno visi. Kad ste tromi ili lijeni, neprijatelj vas može nadvladati. Fizička tromost vodi duhovnoj tromosti.
 20. Naredni metod se odnosi na disciplinovanje samog sebe. Sufi kao što su Shibli koriste ovaj metod do pretjeranosti. Ja ne volim produžavati stvari do pretjeranosti. No, ipak ćuto spomenuti. Ako se koristi umjereno, ovaj metod može biti koristan.
  Hazreti Junaid iz Bagdada bio je pobožan čovjek velikog ugleda. Jedan od njegovih sljedbenika bio je Shibli, iskren i bogobojazan čovjek. Shibli je nekad bio guverner pokrajine. Jedanput, kad je bio predstavljen na dvoru kralja, plemenski poglavica je primio kraljevski mantil u znak priznanja njegove službe. Ovaj poglavica je patio od prehlade. Dogodilo se tako da mu je, upravo u vrijeme kad je stajao ispred kralja, nos počeo curiti. Poglavica nije imao maramice. Kad je mislio da kralj ne gleda, poglavica je obrisao svoj nos kraljevskim odijelom. Kralj je to vidio i bio vrlo ljut; osjećao je da je kraljevsko odijelo bilo poniženo. Shibli – koji je imao strah pred Bogom u svom srcu – bio je tako šokiran ovim događajem da se onesvijestio. Kad se osvijestio, povukao se izslužbe guvernera. Kad su ga pitali za to, Shibli je rekao kralju: ‘Ti si dao odijelo poglavici i postao tako bijesan kad ga je on ponizio. Meni je Bog dao toliko blagoslova. Kako će biti velika Njegova kazna ako Mu ja ne zahvalim.’
  Onda je otišao hazreti Junaidu i tražio od njega da bude primljen kao učenik. On je rekao: ‘Ja te ne mogu primiti kao učenika; ti si bio upravljač i u tom svojstvu si bio okrutan prema tolikom broju ljudi.’ Shibli sahib je molio: ‘Mogu li ja išta uraditi?’ Junaid mu je savjetovao da ide do svake kuće u svojoj oblasti i izvini se i ponudi naknadu za prijestupe koje je počinio. On je tako iučinio.
  Iznošenja o Shiblisovom životu bilježe – kad god bi primijetio bilo kakvu slabost ili misli koje skreću pažnju dok bi klanjao navafil, on bi sebe udarao štapom dok štap ne pukne. Onda bi počeo ponovo. Na početku je čuvao snop štapova sa sobom. Ono što je on radio bilo je pretjerano, a ja vjerujem da islam ne odobrava provođenje stvari do takve krajnosti. Međutim, pošto se ova stvar odnosi samo na njega, ne mogu od njega zahtijevati da prihvati kritiku.
  Po meni, postoji način samodiscipline koji nije pretjeran. Kad god vaše misli zalutaju, ustanovite dio koji ste učili kad su vaše misli počele otplovljavati. Onda nastavite učiti taj dio. Vaše ‘ja’ će onda shvatiti da ste odlučni u svom ibadetu Bogu. Ovo shvatanje će ukloniti dalju zbunjenost i postići ćete mir i koncentraciju.
 21. Tu je još jedan važan i koristan postupak. Odlika istinskih vjernika je:
  * عَنِ اللَّغۡوِ مُعۡرِضُوۡنَ koji se okreću od svega što je besmisleno. (23:4) Oni koji imaju naviku da se bave beznačajnim i bezvrijednim mislima bit će podložni takvim mislima u toku namaza. Ako sebe budu obučavali da uopće ne misle o ovakvim mislima, bit će također spašeni od pometanja misli u toku namaza. Ima mnogih koji se upuštaju u priče i legende kao poslovični Sheikh Chilli iz Irana. Takve misli im ne čine ništa dobro. Ne treba dozvoliti umu da se upušta u plitke misli koje su samo lične zamisli. Pogotovu su beskorisne misli o prošlim stvarima koje se ne mogu promijeniti. Brinuti se o takvim stvarima zaista je velika glupost.
  Treba biti očito da se ljudski napori usredsređuju prema onom prema čemu god su skrenuti. Ako neko okrene svoj um prema ispraznim mislima, gubi sposobnost da se usredsredi na korisne.Zato trebate zaustaviti beskorisne misli i okrenuti svoju pažnju prema korisnim idejama. Ako tako uradite, vaš um će steći naviku da razmišlja o korisnim idejama. Misliti o drugim stvarima dok obavljate jedan zadatak je beskorisno, osim u nekim slučajevima. Um osobe koja ga je obučila da se usredsredi na korisno neće misliti o drugim stvarima u toku namaza.
 22.  Naredni postupak je vrlo koristan; on duhovnost dovodi do njenog vrhunca. Jedanput je Časni Poslanik s.a.v.s. bio upitan:‘Šta je ihsan (dobrota)?’ On je odgovorio:
  ‘Obožavajte Allaha kao da Ga vidite; ili barem budite svjesni daOn vas vidi.’
  Kad stanete na namaz, zamislite da stojite u Božijem prisustvu i da Ga možete vidjeti – ne u Njegovoj fizičkoj formi, nego u Njegovoj Slavi i Veličanstvenosti. Ovo u umu stvara strah pred Božijom Veličanstvenošću i Moći. Um pazi da u to vrijeme ne radi ništa beskorisno. Ako ne možete zamisliti Boga, vjerujte, kao minimum, da On gleda vas. On je potpuno upoznat sa svi mšto vi radite. Razmišljajte revno. Kad kažete Alhamdolillah (sva hvala pripada Allahu), da li stanje vašeg srca potvrđuje taj duh?Ili je ono u potpunosti zauzeto nekim drugim mislima? Ako je um zauzet u raznim pravcima, upozorite sebe i učinite da sevaše srce sjedini s onim što je izgovoreno jezikom.
  Časni Poslanik s.a.v.s. kaže da svaki Božiji rob koji klanja dva rekata s takvom predanošću da ne priča sa svojim nafsom (svojim ‘ja’) bude oslobođen od svih grijeha. Zamislite, onda, položaj onoga ko uvijek ostaje u tom stanju. Prema tome, u potpunosti se koncentrisati prema Bogu u toku namaza nije jednostavna stvar.
  Nemojte uzeti olahko metode koje sam vam ja, Božijom milošću, opisao. Postupajte po njima s iskrenošću. Ako budete tako radili, bit ćete uveliko blagoslovljeni.
  Na završetku namaza mi izgovaramo poznati pozdrav Assalamu Aleikum Va rahmatullah. Ovo je divan ‘pokazatelj’ za održavanje koncentracije. Vi kažete Assalamu aleikum… kad dolazite odnekle. Kad musliman kaže Assalamu Aleikum va Rahmatullah na završetku svog namaza, on tvrdi da je išao da izrazi svoju poslušnost i potčinjenost Bogu i sada se vratio. On govori da donosi poruku mira i blagoslova za svoje drugove muslimane. Pošto je uvijek bio fizički prisutan na tom mjestu, jedino značenje može biti da je njegov duh padao na tlo u Božijem prisustvu – on je bio tako zauzet u svom ibadetu da je bio odvojen od svijeta. Izgovaranje Assalamu Aleikum… na završetku namaza pokazuje da je neophodno za muslimana da bude budan u čuvanju svog namaza, zato što je u to vrijeme prisutan pred dvorom Svemogućeg Boga, Koji kaže o muslimanima:
  وَ ہُمۡ عَلٰی صَلَاتِہِمۡ یُحَافِظُوۡنَ
  Oni pazena svoje namaze’ (6:93).
  Šejtan želi da razbije njegove namaze, ali pažljivi muslimani čuvaju svoje namaze od njegovih napada.
  Zato svaki pojedinac treba čuvati svoje namaze. Kad klanjate namaz, imajte na umu da ste ušli u prisustvo Božije. Kad se vratite, trebate dati radosne vijesti onima na lijevoj strani i onima na desnoj strani da ste donijeli mir i blagoslove za njih. Ali ako neko nije nikada otišao u prisustvo Božije, i uvijek je ostao zaokupljen u vlastitim mislima, on će izgovarati veliku laž kad kaže: Assalamu Aleikum va Rahmatullah. On pokušava da kaže ljudima da se vraća od Boga dok nije ni otišao tamo.
  Učinite svaki napor da čuvate svoje namaze. Pružite snažan otpor šejtanu, jer on pokušava da vas drži dalje od Boga. Zapamtite, čak i ako je vaš cijeli namaz potrošen u neprekidnoj borbi, na kraju ćete uspjeti.
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp