Profeti Muhammed s.a.v.s. në sytë e bashkëkohësve të tij

Fjalim i mbajtur nga Samad Ghori më 10 shkurt 2013, gjatë simpoziumit rreth jetës së Profetit Muhammed s.a.v.s. (paqja e mëshira e Allahut qofshin mbi të) në qendrën e Xhematit Musliman Ahemdia të Shqipërisë.