Garat akademike dhe sportive – Ixhtimaja e 7-të vjetore Shqipëri-Kosovë
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Garat akademike dhe sportive – Ixhtimaja e 7-të vjetore Shqipëri-Kosovë

Xhemati Musliman Ahmedia i Shqipërisë në bashkëpunim me Xhematin Ahmedia të Kosovës, zhvilluan në datat 7 – 8 shtator Ixhtimanë e 7-të Shqipëri-Kosovë. Ky aktivitet është kthyer në një praktikë të përvitshme, dhe synon nxitjen e të rinjve (Khuddamul-Ahmedia) të garojnë në vepra të mira.

Nga rreth 60 pjesëmarrës, 40 prej tyre morën pjesë në gara të ndryshme akademike dhe sportive. Aktiviteti filloi me ceremoninë e ngritjes së flamurit të organizatës së Khuddamul-Ahmedia dhe atij kombëtar. Menjëherë pas saj, filloi sesioni hapës, drejtuar nga Imam Jinahuddin Saif, President i Xhematit Musliman Ahmedia të Kosovës.

Pas recitimit të Kuranit të Shenjtë dhe përkthimit të tij nga Sali Beja, mori fjalën Imam Samad Ahmed Ghori, President i Xhematit Musliman Ahmedia të Shqipërisë. Ai tregoi se qëllimi primar i krijimit të organizatës Khuddamul-Ahmedia është ai që përmendet edhe në betimin e saj: dobia fetare, kombëtare dhe shoqërore dhe gjithashtu mbështetja dhe bindja ndaj Kalifatit Ahmedia. Ai tregoi me fjalët e Kalifit të kohës, Hazret Mirza Masrur Ahmed, Allahu e ndihmoftë fuqimisht, se Kalifati Ahmedia nuk ngjason me lidershipet që kanë synimet e kësaj bote.

Ceremonia hapëse përfundoi me një lutje të heshtur të drejtuar nga Imam Jinahuddin Saif, President i Xhematit Musliman Ahmedia të Kosovës.

ijtema garat Menjëherë pas saj, filluan garat akademike: gara e recitimit të Kuranit, gara e këndimit të Ezanit, gara e mësimit të namazit, gara e fjalimeve etj.. Pas kësaj pjesëmarrësit falën namazet të bashkuara, të drekës dhe të ikindisë, në xhaminë Bejtul-Evel.

Pas namazeve u zhvillua gara e Vëzhgim-Kumtimit. Më pas të gjithë pjesëmarrësit u drekuan, pas së cilës u zhvillua gara e kumtimit të mesazhit.

Pas kësaj deri në darkë u zhvilluan garat sportive si volleyboll, tërheqja e litarit, garat për fëmijët, pingpong. Pas namazeve të akshamit dhe të jacisë dhe darkës, u zhvillua edhe Kuizi, në të cilën morën pjesë skuadrat nga Xhemati i Shqipërisë dhe ai i Kosovës.

Aktiviteti i së nesërmes filloi me namazin e sabahut në xhaminë Bejtul-Evel. Pas mëngjesit, pjesëmarrësit u nisën drejt fushave të footbollit për të zhvilluar kampionatin. Në orën 13:00 pasi u kthyen, falën namazet e drekës dhe të ikindisë të bashkuara në xhaminë Bejtul-Evel (Xhamia Bejtul-Evel), pas së cilës u shtrua edhe dreka.

ijtema garatijtema garatNë orën 14:30 filloi sesioni përmbyllës, i drejtuar nga z. Bujar Ramaj, me recitimin e Kuranit dhe përkthimin nga Besmir Yvejsi dhe betimin e Khuddamul-Ahmedia nga Ilirian Ibrahimi. Z. Bujar Ramaj në fjalën e tij bëri paralelizëm mes sitemeve fizike dhe shpirtërore që ka krijuar Zoti i Madhërishëm dhe tregoi faktin se të dyja sisteme ngjasojnë me njëri-tjetrin dhe se ato nuk kanë asnjë të metë, siç e shpjegon edhe Kurani Famëlartë në suren El-Mulk. Ai gjithashtu tregoi se ne jemi fatlumë që gëzojmë sistemin e Kalifatit që buron nga sistemi shpirtëror i vendosur nga Vetë Zoti i Madhërishëm. Ndryshe nga rinia nëpër botë që po çorientohet për shkak të mungesës së një sistemi, rinia e Xhematit Musliman Ahmedia gëzon një synim dhe gjithë mekanizmën për realizimin e këtij synimi të përmendur në Kuranin Famëlartë:

“Çdo kush ka një synim, në të cilin ai është i përqendruar, pra garoni në mirësi! Kudo që të gjendeni Allahu do të ju mbledhë bashkë. Allahu me të vërtetë ka fuqi të plotë mbi çdo gjë që dëshiron”. (Surja El Bekara 2:149)

Ashtu edhe siç pas çdo gare ka fitues, xhemati shpërndau çmimet dhe dhuratat për fituesit e garave, ku nuk munguan edhe çmimet inkurajuese.

Më pas, Samad Ahmed Ghori, President i Xhematit Ahmedia të Shqipërisë falënderoi të gjithë pjesëmarrësit, miqtë nga Kosova e Shqipëria, vullnetarët që punuan si dhe kryetaren e organizatës Lexhna Imaillah (të grave ahmediane) të Shqipërsië dhe ekipin e saj për gatimin e ushqimit për 3 ditë radhazi.

Aktiviteti u mbyll me një lutje të heshtur të drejtuar nga z. Bujar Ramaj.

Share via