Dy sahabë të Profetit Muhammed s.a.v.s.
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Related Contents from Topics

Dy sahabë të Profetit Muhammed s.a.v.s.

Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar, Allahu e ndihmoftë fuqimisht

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 18-10-2019.

Hazret Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar (Allahu e ndihmoftë fuqimisht) përmendi dy sahabë të Profetit Muhammed s.a.v.s., që morën pjesë në luftën e Bedrit, që janë:

1). Hazret Hubejb ibn ‘Adijj el-Esnariu r.a.

2). Hazret ‘Abdullah ibn ‘Abdillah ibn Ubejj ibn Selul r.a.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp