V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Hazreti Mirza Tahir Ahmadrh se je 12. marca 1990 odzval vabilu Oddelka za islamske študije Univerze v Sevilli v Španiji in pripravil govor z naslovom Islam – diskurz o njegovih osnovnih in temeljnih naukih. Predstojnik oddelka mu je svetoval, naj predstavi islam na osnovni ravni in naj upošteva, da bo večina občinstva iz drugih oddelkov in splošne javnosti o islamu malo vedela. Za govor je bila odmerjena ena ura. Uvodoma je na kratko predstavil islamsko vero in se dotaknil različnih zelo pomembnih tem. Prikazal je, kako so se verski nauki razvijali skozi čas in dosegli vrhunec v izpopolnjenih in univerzalnih naukih ter poudaril področja podobnosti med islamom in drugimi religijami. Pričujoča razprava se je razvila iz tega govora. Avtor je različne teme razširil, česar mu čas v prvotnem predavanju ni dopuščal. Med spreminjanjem govorjene besede v zapis je govornik vnesel nekatere spremembe in dopolnila. V tej knjigi je osvetlil glavne značilnosti, še posebej pa univerzalno naravo islama, kar omogoča združevanje ljudi vseh narodov sveta pod zastavo miru. Avtor je to kratko razpravo končal z resnim pozivom voditeljem svetovnih religij: »Iskanje miru zadeva človeško preživetje in ga ne bi smeli jemati zlahka.« Naj Vsemogočni Alah naredi to knjižico za vir razsvetljenja in napotkov za razumevanje temeljnih naukov islama za vse. Amen.