V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Darovanje na Alahovi poti

Kar se tiče miloščine in drugih dobrodelnih darovanj, se zdi, da ju vse religije tako ali drugače promovirajo. V nekaterih religijah je darovanje v Alahov namen uvedeno z odmerjanjem točno določene desetine. V drugih religijah je to, kdaj in koliko bo daroval, prepuščeno posamezniku. Na tem področju postaja univerzalnost islamskih naukov spet očitna, ko to temo podrobno proučimo iz Korana, hadisov in Prerokovesa prakse. Ta tema je tako široka, da zajema vsa možna področja človekovega delovanja.

V islamu imamo tako predpisane načine darovanja kot tudi nepredpisane, z natančno opredeljenimi področji. Vendar islam ne ostaja le pri tem. Govori o vseh mogočih zahtevah in njihovi relativni pomembnosti. Islam gre naprej in narekuje človeku, naj daruje na Alahovi poti z mislijo na dolžnosti in prepovedi, omenjene v Koranu. Koran je zelo jasen glede tega, katero darovanje na Alahovi poti bo pri Njem našlo naklonjenost in katero bo zavrnjeno. Ta tema je, kot že prej omenjeno, tako široka, da je zunaj možnosti, da bi v tej kratki razpravi obravnavali vsak njen vidik. Nekaj je gotovo: značaj univerzalnosti tega učenja je toliko bolj očiten, kolikor globlje greste v dojemanju njene oblike in duha. Islam prav tako jasno, brez kakršnegakoli dvoma, določa področja darovanja predpisanih religijskih desetin.