Алла Тааланын сүйүүсүнө жетишүү дубасы • Ахмадия Мусулман Жамааты
Эң Мээримдүү (жана) Эң Ырайымдуу Алланын ысымы менен
Алладан башка сыйынууга татыктуу эч ким жок, Мухаммад Алланын Элчиси
Убада кылынган Масийх жана Махдий,
Азирети Мырза Гулам Ахмад (ас)га ишенүүчү мусулмандар

Алла Тааланын сүйүүсүнө жетишүү дубасы

Азирети Абдулла (разияллааху анху) бин Язийд ал-Ансарий мындай деп айтат: «Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммад (саллаллааху алайхи ва саллам) (Алла тааланын сүйүүсүнө жетишүү үчүн) сураган дубалардын арасында төмөндөгүдөй дубаны дагы сурачу:

АЛЛААХУММАР-ЗУКНИЙ ХУББАКА ВА ХУББА МАН ЯНФАЪУНИЙ ХУББУХУ ИНДАКА, АЛЛААХУММА МАА РАЗАКТАНИЙ МИММАА УХИББУ ФАЖЪАЛХУ КУВВАТАЛЛИЙ ФИЙМАА ТУХИББУ, АЛЛААХУММА ВА МАА ЗАВАЙТА АННИЙ МИММАА УХИББУ ФАЖЪАЛХУ ФА-РААГАЛЛИЙ ФИЙ-МАА ТУХИББУ. (ТЕРМИЗИЙ, КИТААБУД-ДАЪВААТ)

Окулушу: Аллаа-хум-мар-зук-ний хубба-ка ва хубба ман ян-фаъу-ний хуббу-ху ин-да-ка, Аллаа-хумма маа ра-зак-та-ний мим-маа у-хиббу фаж-ъал-ху кувва-тал-лий фий-маа ту-хиббу, Аллаа-хумма ва маа за-вай-та анний миммаа у-хиббу фаж-ъал-ху фа-раа-гал-лий фий-маа ту-хиббу. (Термизий, Китаабуд-Даъваат)

Котормосу: Эй, Алла! Мага Өз сүйүүңдү тартуулагын жана сүйүүсү мага Сенин алдыңда пайда келтире турган бирөөнүн сүйүүсүн дагы. Эй, Алла! Сен мага тартуулай турган сүйүктүү нерселеримди Өзүңө сүйүктүү болгон нерселериң үчүн мага күч-кубат куралына айландыргын. Эй, Алла! Сен менден алыстатып жиберген сүйүктү нерселеримдин ордуна Өзүң жактырган нерселериңди мага тартуулагын.

Share via
 
Send this to a friend