Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Mbledhja Vjetore ndërkombëtare e Xhematit Musliman Ahmedia

Xhelsa Salana, Mbledhja Vjetore, e Xhematit Musliman Ahmedia. Ku marrin pjesë mijëra besimtarë nga e gjithë bota për të kaluar 3 ditë në një atmosferë tejet shpirtërore. Të bashkuar në një dorë, provojnë me mëshirën e Zotit dhe me shembullin e tyre se si mësimet e Islamit përhapin dashuri për të gjithë, urrejtje për askënd. InshaAllah, do të zhvillohet më 12, 13 dhe 14 gusht 2016 në afërsi të Londrës.