Znamienici ludzie: Hadhrat Umar ibn al – Khaṭṭāb(21) - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Znamienici ludzie: Hadhrat Umar ibn al – Khaṭṭāb(21)

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroora Ahmada (aba), Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że Hadhrat Umar (ra) miał wielki szacunek dla tych, którzy posiadali wiedzę o Koranie, bez względu na to, czy byli młodzi czy starzy.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedyś ktoś przyszedł do Hadhrat Umara (ra) i skarżył się, że nie dał ludziom wystarczającej ilości bogactwa, ani nie decydował sprawiedliwie w sprawach bogactwa. To zdenerwowało Hadhrata Umara (ra). Jeden z jego doradców, Hurr bin Qais, powiedział Prorokowi (saw ) , że w  Koranie poinstruowano następująco :

„(…) A zachęcaj do uprzejmości i odwracaj się od nieświadomych”. (7:200)

Hurr bin Qais powiedział, że ta osoba z pewnością była ignorantem. Po przypomnieniu tych wersetów Hadhrat Umar (ra) nie podjął żadnych działań przeciwko tej osobie.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pewnego razu do Hadhrat Umara (ra) przyszedł wódz i nie podobał mu się fakt, że dziesięcioletnie dziecko również siedziało w tak szacownym towarzystwie. Tak się złożyło, że później Hadhrat Umar (ra) był niezadowolony z czegoś, co zrobił ten wódz. To samo dziesięcioletnie dziecko przeczytało:

„(…) oraz tych, którzy tłumią gniew (…)” (3:135)

Dziecko przeczytało wtedy również:

„(…) i odwracaj się od nieświadomych”. (7:200)

Dziecko powiedziało, że ta osoba z pewnością była ignorantem. Słysząc słowa Koranu, Hadhrat Umar (ra) milczał. Potem powiedziano temu wodzowi, że ten sam dziesięcioletni chłopiec, na którego patrzy z góry, był tym, który go uratował.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że gdy sprawy zostaną przedstawione Hadhrat Umarowi (ra), on również skonsultuje się z dziećmi, aby wyostrzyć ich umysły.

Staranność w sprawach dotyczących Skarbu Państwa

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Umar (ra) był niezwykle ostrożny, jeśli chodzi o bogactwo skarbca. Pewnego razu Hadhrat Umar (ra) otrzymał do picia mleko, które bardzo lubił. Zapytał, skąd wzięło się to mleko. Osoba ta powiedziała mu, że została mu podarowana od wielbłądów, które zostały przekazane jako Zakat. Słysząc to, Hadhrat Umar (ra) wypluł mleko, mówiąc, że nie może skonsumować bogactwa Zakat.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że raz Hadhrat Umar (ra) był chory i przepisano mu używanie miodu. W skarbcu znajdowała się pewna ilość miodu. Hadhrat Umar (ra) stanął na mównicy i powiedział ludziom, że użyje tego miodu tylko wtedy, gdy pozwolą, co zrobili, i dopiero wtedy używał miodu ze skarbca.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedyś na zewnątrz było bardzo gorąco, tak bardzo, że trudno byłoby wstać, a nawet otworzyć drzwi. W tym upale Hadhrat Osman (ra) został poinformowany, że ktoś chodził na zewnątrz. Kiedy ta osoba zbliżyła się, Hadhrat Osman (ra) zobaczył, że to był Hadhrat Umar (ra). Po zapytaniu, co robi na zewnątrz w tak ekstremalnym upale, Hadhrat Umar (ra) powiedział, że wielbłąd ze skarbca uwolnił się i szukał go.

Postępowanie z ludźmi w sposób sprawiedliwy

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Umar (ra) zawsze był sprawiedliwy. Pewnego razu do Hadhrat Umara (ra) przybył kłócący się żyd i muzułmanin. Hadhrat Umar (ra) wysłuchał ich sprawy i uznał, że żyd ma rację, więc zdecydował na jego korzyść. Innym razem, Egipcjanin udał się do Hadhrat Umara (ra) i powiedział, że ścigał się z synem Hadhrat Amr bin 'Aas (ra) i pokonał go w wyścigu. Po tym ten zaczął go bić, mówiąc, że jest synem osoby poważanej. Słysząc to, Hadhrat Umar (ra) wezwał Hadhrata Amra bin Aasa i jego syna, a następnie Hadhrat Umar (ra) powiedział Egipcjaninowi, że teraz może w zamian uderzyć syna Hadhrata Amra bin Aasa.

Wysoki poziom wyrozumiałości

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Umar (ra) był bardzo wyrozumiały. Kiedyś powiedział w kazaniu, że jeśli ktoś widzi w nim jakieś krzywizny, to powinien je wyprostować. Ktoś wstał i powiedział, że jeśli znajdzie w nim jakąś krzywiznę, naprawi ją swoim mieczem. Hadhrat Umar (ra) podziękował Bogu, że był ktoś, kto naprawi go swoim mieczem.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pewnego razu ktoś poszedł do Hadhrat Umara (ra) i przed tłumem powiedział Hadhrat Umarowi (ra), by bał się Boga. Obecni tam ludzie chcieli go uciszyć, jednak Hadhrat Umar (ra) powiedział, że jeśli chce coś powiedzieć, powinien mówić otwarcie.

Obrona wolności religijnej

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Umar (ra) bardzo dbał o wolność religijną. Pewnego razu starsza chrześcijanka poszła w jakiejś sprawie do Hadhrat Umara (ra). Hadhrat Umar (ra) nakłaniał ją do przyjęcia islamu, ponieważ będzie chroniona. Odpowiedziała, że ​​jest starsza i zbliża się do śmierci. Wtedy Hadhrat Umar (ra) spełnił jej potrzebę, a później pokutował, obawiając się, że mogła dostrzec, jak wykorzystuje potrzebę i zmusza ją do przyjęcia islamu. Modlił się do Boga, mówiąc, że tylko pokazał jej właściwą drogę, ale nie chciał jej zmuszać. W takim stopniu pamiętał o wolności religijnej.

Opieka nad zwierzętami

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Umar (ra) również troszczył się o zwierzęta. Pewnego razu Hadhrat Umar (ra) skontrolował kilka wielbłądów, które zostały przywiązane. Zbadał je i zapytał właścicieli, czy naprawdę dbają o swoje zwierzęta? Jeśli tak, powinni je wypuścić, aby mogły swobodnie się paść.

Dzień dwóch Eid

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pewnego razu żyd udał się do Hadhrat Umar (ra) i powiedział, że w Koranie jest werset, który, gdyby został objawiony narodowi żydowskiemu, ucieszyłby ich i upamiętniłby go jako dzień Eid. Werset brzmiał:

„(…) Dzisiaj udoskonaliłem tę religię dla was i dopełniłem mą łaskę wobec was, jak i jako religię wybrałem dla was islam. Jeżeli jednak zmusi kogoś głód, a nie będzie świadomie chciał zgrzeszyć, wtedy zaiste Allah jest Przebaczający, Litościwy!” (5:4)

Hadhrat Umar (ra) odpowiedział mu, mówiąc, że ten werset został objawiony w dniu dwóch Egid: piątek i dzień Arafah.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że ludzie mówią, że w erze Hadhrat Umara (ra) Szatan był spętany, a po męczeńskiej śmierci Hadhrat Umara (ra) Szatan został uwolniony i nieokiełznany.

Miłość do poezji

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w historii odnotowuje się, że Hadhrat Umar (ra) miał szczególne upodobanie do poezji. Mówi się, że często, gdy sprawy były przedstawiane Hadhrat Umarowi (ra), podczas wyjaśniania Hadhrat Umar (ra) cytował odpowiednie dwuwiersze poezji. Cytował taką poezję, która była zgodna z naukami islamu oraz islamskim stylem życia. Zachęcał także innych do zapamiętywania kupletów poetyckich. Hadhrat Umar (ra) udoskonalał także poezję arabską. Na przykład powszechne było wymienianie kobiet w wierszach i deklarowanie im miłości. Hadhrat Umar (ra) wykorzenił tę praktykę i wyznaczył za to karę.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który podkreślił szanowaną rangę Hadhrat Umara (ra) pośród innych Właściwie Prowadzonych Kalifów.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że teraz seria kazań o życiu Hadhrat Umarze (ra) została zakończona. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że z Bożą łaską rozpocznie w przyszłości serię kazań o życiu Hadhrat Abu Bakra (ra).

Podsumowanie przygotowane przez Przegląd Religii.

Udostępnij