V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Moderna komunikacijska tehnologija hitro ruši nacionalne meje in spreminja svet v eno veliko družino. Pomembno je, da se poskušamo podučiti o pogledih in ideologijah drugih zaradi boljše in prijaznejše atmosfere na mednarodni ravni.

Nihče ne govori o teroristih v Severni Irski ali srednji Ameriki ali Nemčiji kot o »krščanskih teroristih«, skoraj vedno pa slišimo o ‘muslimanskih teroristih’ v povezavi s težavami Srednjega vzhoda. Prav tako kakor ne moremo kriviti krščanstva zato, ker nekdo, ki se ima za kristjana, ubije nedolžnega, ne moremo kriviti islama, ker je nekdo, ki si pravi musliman, ubil nedolžnega.

To kratko knjižico o izvoru, duhu in naukih islama predstavljamo, da bi bili zainteresirani zahodnjaki bolje obveščeni o tej veliki veri, ki ji pripada četrtina svetovnega prebivalstva. V preteklosti je islam trpel zaradi sovražnih zahodnih kritikov, danes pa trpi celo zaradi tistih, ki se izrekajo za njegove privržence.

Verjamemo, da ko bo vsakdo skušal razumeti islam z odprtim duhom, bosta netoleranco in celo sovraštvo zamenjala občudovanje in celo naklonjenost. Nenazadnje je islam najbližja vera krščanstvu.

Sheikh Mubarak Ahmad
Imam mošeje Fazl
Washington, DC
Maj, 1987