Dita e Mesihut të Premtuar a.s.
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Dita e Mesihut të Premtuar a.s.

Allahu i Madhërishëm, në Kuranin Famëlartë, thotë:

“Është Ai që u dërgoi analfabetëve një të Dërguar nga gjiri i tyre, që ai t’u lexojë shpalljet e Tij, t’i pastrojë ata, t’u mësojë librin dhe urtësinë, ndonëse ata më parë ishin vërtet në humbje të plotë.
Ai do ta dërgojë atë edhe te të mëvonshmit prej tyre, të cilët ende nuk u janë bashkuar. Ai është i Plotfuqishmi, i Urti”. (Kurani Famëlartë 62:3-4)

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp