Lutje kur shkon e kur del nga banja
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
lutje e Profetit

Lutje kur shkon në banjë

Hazret Enesi r.a. tregon se i Dërguari i Allahut s.a.s. kur shkonte për të kryer nevojat personale, bënte këtë lutje:

lutje kur shkon ne banjeO Allah! Më mbro nga e ndyra dhe të ndyrat![1]

Lutje kur del nga banja

Hazret Ajshja r.a. tregon se i Dërguari i Allahut s.a.s. kur kthehej nga kryerja e nevojave personale, bënte këtë lutje:

Gufraneka!
Të kërkoj falje (o Zot)![2]

Hazret Ebu Dherr Gefari r.a. tregon se i Dërguari i Allahut s.a.s. kur kthehej nga kryerja e nevojave personale, bënte këtë lutje:

lutje kur del nga banjaLavdia është e Allahut, që ma largoi shqetësimin dhe më dha shëndet![3]


[1]. Buhariu, Kitabut-da’vat, bab ed-dua endal-khala.
[2]. Tirmidhiu, Kitabut-tahara, bab ma jekulu idha kheraxha minel khala.
[3]. Ibni Maxha, Kitabut-tahara, bab ma jekulu idha kheraxha minel khala.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp