In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Messias har kommit

Islams Ahmadiyya församling lanserar kampanjen ”Messias har kommit”.

Syftet med denna kampanj är att beröra de frågor som vi tycker är av absolut högsta vikt och betydelse för vår samtid.

  • Varför behövs religion?
  • Hur etablerar vi fred och rättvisa?
  • Och, vem är den person vars ankomst alla olika världsreligioner förutspådde i den sista tiden?