In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Behovet av Gud nu

Det är den tysta epidemin just nu som håller på att dra mattan under oss, som är mest farlig. Det är närmare bestämt epidemin av depression som har spridit sig i de moderna västerländska samhällena som en löpeld under de senaste decennierna, och har krossat viljan att leva trots anspråk på ökande humanitet.

Situationen är alarmerande. Psykisk ohälsa ökar i befolkningen och främst bland ungdomar. Vi talar nu enbart om psykisk ohälsa, men i själva verket är detta en grovt felaktig analys. Den kris vi genomgår är i själva verket en andlig sådan och det är detta som leder till psykisk ohälsa. Och allt detta beror på att materialism har avlägsnat Gud från den moderna människans liv.

Det finns inte längre någon Gud eller religion i den moderna människans liv. Man värdesätter inte längre konceptet av andlig utveckling. Ingen riktar uppmärksamhet mot en ökad förståelse och relation med vår Skapare. Det finns inga incitament till att förstå livets syfte och hur det bör levas för att uppnå individuell fred och framgång som ett samhälle.

I slutändan finns enbart en lösning som kan föra oss tillbaka från avgrundens rand. Tillbaka från ett globalt krig. Från den psykiska ohälsans djup. Från omoralens vildmark.

För att återhämta oss från allt detta måste vi återfinna Gud. Vi måste gå tillbaka till vår Skapare och tillbaka till vårt syfte. Om människan inte skapade sig själv, så kan hon själv inte heller avgöra sitt syfte. Nej, den rätten innehar vår Skapare.

Enligt människans historia så kan denna återgång, att finna Gud, enbart ske genom ankomsten av en Profet bland oss. En Profet som gör oss samma förtjänst som tidigare profeter gjorde för sina folk.

En Profet för vår tid. En Gudomlig reformator som ska förena alla religioner under en utvecklad religion, under en rörelse, under En Gud.