In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Den rådande situationen i världen

Med tanke på den rådande situationen idag, kan man fråga sig om det någonsin funnits ett lika stort behov av en Profet?

Överallt kan vi se tyranni, krig och misstro mellan nationer. Mänskligheten är till synes på randen av undergång med ett hägrande kärnvapenkrig. Konflikterna är både interna och externa.

Internt ser vi hur samhällen bryts ner, polariseras och faller isär. Familjer splittras, föräldrar försummar sina barn och barn överger sina föräldrar på ålderns höst. Det finns miljontals  seniorer som ingen ser efter eller älskar. MeToo-rörelsen har visat en mörk underström av övergrepp och respektlöshet mot kvinnor i varje nivå av samhället, alltifrån politiken, nöjesbranschen, idrotten, journalistiken och övriga institutioner.