In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Ahmadiyya

Det Ahmadiyya Muslimska Samfundet är en dynamiskt, snabbt växande internationell väckelserörelse inom Islam. Det grundades år 1889, och finns idag representerat i 209 nationer med ett medlemskap på tiotals miljoner. Dess nuvarande högkvarter är i London.

Det Ahmadiyya Muslimska Samfundet är det enda muslimska samfund som tror att den Utlovade Messias har kommit, genom Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) av Qadian. Ahmad (frid vare med honom) gjorde anspråk om att vara den metaforiska återkomsten av Jesus (frid vare med honom) av Nasaret, och en Gudomlig vägledare (mahdi) vars ankomst förutsågs av Islam profet Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom). Det Ahmadiyya Muslimska Samfundet tror att Gud skickade Ahmad för att, likt Jesus, sätta stopp för religiösa krig, fördöma blodsutgjutelse och återinstifta moraliltet, rättvisa och fred.

Ahmads ankomst har åstadkommit en era av muslimsk väckelse som saknar motstycke. Han renade Islam från fanatiska dogmer och praktiker genom att förespråka Islams sanna och essentiella läror.

Det Ahmadiyya Muslimska Samfundet är en ledande muslimsk organisation i att kategoriskt fördöma terrorism i alla dess former. För över ett sekel sedan så deklarerade Ahmad med emfas att ett aggressivt ”jihad av svärdet” inte har något stöd i islam. Istället lärde han sina följare att utkämpa ett icke-blodigt, intellektuellt ”Jihad av pennan” för att försvara Islam. Ahmad författade över 90 böcker, skrev tiotusentals brev, gav hundratals föreläsningar och medverkade i ett flertal offentliga debatter. Hans rigorösa och rationella försvarande av Islam utmanade konventionellt muslimsk tänkande. Som en del av dess strävan för att återuppliva Islam, så fortsätter det Ahmadiyya Muslimska Samfundet att sprida Ahmads läror av moderation och återhållsamhet trots bitter opposition från delar av den muslimska världen.

Det Ahmadiyya Muslimska Samfundet är även den enda muslimska organisationen som stödjer separationen av moskén och staten. För över ett sekel sedan, så lärde Ahmad sina anhängare att försvara både religionens och statens helgd genom att bli rättfärdiga själar och likaså lojala medborgare. Han varnade för irrationella tolkningar av Qur’anen och feltillämpningar av islamiska lagar. Han var ständigt angelägen om att försvara rättigheterna av Guds skapelser. Än idag fortsätter samfundet verka för universella mänskliga rättigheter. Det förespråkar kvinnors rättigheter och utbildning. Dess medlemmar är bland de mest laglydiga, utbildade och engagerade muslimerna i hela världen.