Den utlovade Messias

Hans Helighet Mirza Ghulam Ahmad från Qadian (1835-1908)
Grundaren av Ahmadiyya Muslimska Samfundet
Den Utlovade Messias och Imam Mahdi

Det världsomspännande Ahmadiyya muslimska samfundet grundades år 1889. Dess grundare, Hans Helighet Mirza Ghulam Ahmad (frid vare med honom) från Qadian i Indien gjorde anspråk på att vara den Utlovade Messias och den Reformator vars ankomst var väntad under olika namn och titlar av de olika världsreligionernas anhängare. Under gudomlig vägledning klargjorde Hans Helighet Mirza Ghulam Ahmad (frid vare med honom) att endast en sådan Reformator skulle komma och att hans syfte var att sammanföra mänskligheten under taket av en enda universell religion, nämligen Islam. Detta för att etablera tron på en enda Gud och att få människor att komma närmare sin Skapare, så att mänskligheten inte skall falla i ett mörker av elände och lidande utan istället uppnå frid med sig själva, sin omgivning och hela världen. Han framhöll också att denna Utlovade Messias skulle vara en underordnad och en anhängare till Islams Helige Profet Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom). Detta i enlighet med Muhammads (Allahs frid och välsignelser vare med honom) profetior gällande Messias andra återkomst och ankomsten av Imam Mahdi från bland muslimerna. Han gjorde anspråk på att vara den person i vilka alla dessa profetior uppfylldes.