In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Khalifat-ul-Masih

Om Hans Helighet
Hans Helighet Mirza Masroor Ahmad, är den femte Kalifen (Khalifat-ul-Masih) av Ahmadiyya Muslimska Samfundet. Vald till den här livslånga ställningen den 22:a april 2003, tjänar han som den globala andliga och administrativa ledaren för en internationell religiös organisation med ett medlemskap som överstiger tiotals miljoner människor spridda i över 200 nationer.

Initiativ
Hans Helighet är en ledande global muslimsk ledare med att aktivt främja fred och interreligiös harmoni. Genom sina predikningar, föreläsningar, böcker och personliga möten, förespråkar Hans Helighet ständigt dyrkan av Gud den Allsmäktige och att tjäna mänskligheten. Han förespråkar även etablerandet av de universella mänskliga rättigheterna, ett rättvist samhälle och en särskiljning mellan religion och stat.
Sedan han valdes till Khalifat-ul-Masih, har Hans Helighet lett en världsomfattande kampanj för att förmedla det fredliga budskapet av Islam. Under hans ledarskap har lokala, nationella förgreningar av Ahmadiyya Muslimska Samfundet lanserat kampanjer som återspeglar den verkliga och fredliga av Islam läror i alla länder där AMS är etablerat. Ahmadiyyamuslimer världen över är engagerade i att distribuera miljontals broshyrer med fredsbudskap till både muslimer och icke-muslimer, och anordnandet av  interreligiösa- och fredssymposier, och har översatt Islams heliga skrift, Qur’anen till ett flertal språk

https://www.alislam.org/quran/

De här kampanjerna har fått världsomfattande mediabevakning och demonstrerar att Islam främjar fred, lojalitet och betjänandet av mänskligheten.

Under 2004 lanserade Hans Helighet det årliga National Peace Symposium där gäster från alla samhällsgrupper samlas för att utbyta idéer om främjande av fred och harmoni. Varje år lockar symposiet många tjänstgörande ministrar, parlamentariker, politiker, religiösa ledare och andra dignitärer. Under 2009, lanserade Hans Helighet även den årliga “Ahmadiyya Muslim Peace Price”, en internationell fredsutmärkelse för individer eller organisationer som har demonstrerat ett enastående engagemang för fred och medmänsklighet.

Besök vid Capitiol Hill och EU-parlamentet

Den 27 juni 2012 välkomnades Hazrat Mirza Masroor Ahmad till Capitol Hill i Washington DC, där han höll ett anförande med rubriken, “Vägen till fred – Rättvisa Relationer mellan Nationerna”, till en publik med mer än 30 medlemmar av USAs kongress. I förbindelse med det här historiska evenemanget, introducerades en bipartisan resolution i Representanthuset i äran av Hans helighets besök

http://www.reviewofreligions.org/7854/the-path-to-peace-just-relations-between-nations/

Den 4 december 2012 höll Hans helighet ännu ett historisk anförande vid Europaparlamentet i Bryssel inför en fullsatt publik med mer än 350 gäster som representerade 30 länder, däribland Europaparlamentets talman. Under sitt trettiofem minuter långa tal, uppmanade Hans helighet EU att bevara sin enighet och att upprätta jämlikhet och rättvisa i de internationella relationerna.

Den 11 februari 2014 levererade Hans Helighet ett anförande vid The Conference of World Religions som hölls i Guildhall i London. Under sitt anförande, berättade Hans Helighet om Islams föreskrifter om att främja ömsesidig förståelse, tolerans och respekt baserade på läror från den Heliga Qur’anen och den Helige Profeten Muhammeds (frid vare med honom) liv.

https://www.khalifaofislam.com/videos/london-uk-the-conference-of-world-religions/

Humanitär tjänst

Hans Helighet har rest världen över för att främja och stödja filantropi och medmänsklighet. Han träffar regelbundet presidenter, premiärministrar, andra statschefer, parlamentariker och ambassadörer i detta syfte.

Tal vid Capitol Hill -USA:  video
Tal vid EU-parlamentet: video
Tal vid Netherländ parlamentet: video
Tal vid Kanada parlamentet: video

Hans helighet har ett särskilt intresse av att minska lidandet i utvecklingsländer, genom att bidra till att förbättra deras jordbruk och underlätta tillgång till mat, rent vatten och elektricitet. Han övervakar arbetet i Internationella Associationen för Ahmadiyya Arkitekter och Ingenjörer (IAAAE), en organisation som leder olika humanitära och utvecklingsprojekt, i avlägsna delar av världen. Omfattningen och kompetensen av denna organisation har vuxit i snabb takt under hans ledning. Likaså stödjer Hans Helighet arbetet av “Humanity First”, en internationell ideell hjälporganisation och även andra liknande organisationer.

Under ledning av Hans Helighet har Ahmadiyya Muslimska Samfundet byggt ett antal skolor och sjukhus med högklassiga anläggningar i avlägsna delar av världen. Och genom olika projekt inom Ahmadiyya Muslimska Samfundet, har Hans Helighet finansierat undervisning och utbildning av ett stort antal utsatta studenter runt om i världen, oavsett deras religiösa bakgrund.

Kommunikation med Ahmadiyyamuslimerna

Hans Helighet får varje dag, tusentals brev från anhängare runtom i världen som söker hans vägledning och böner. Förutom att svara på alla sådana brev, möter Hans Helighet även varje dag med enskilda medlemmar av samfundet.

Varje vecka levererar Hans helighet en fredagspredikan där han riktar sig till alla medlemmar i Ahmadiyya Muslimska Samfundet världen över

https://www.alislam.org/archives/ky.html

Predikan direktsänds på MTA International, en Ahmadi muslimsk satellit tv-station som grundades 1994, och översätts till olika språk. MTA Internationnellt direktsänds även på mta.tv och Al Islam. Fredagspredikan går att följa i över 18 språk i Video on Demand-format.

Svar på förföljelsen

Efter år 2003, tvingades Hans Helighet i exil från Pakistan, hans hemland. Pakistans konstitution och lagar begränsar medlemmar i Ahmadiyya Muslimska Samfundet från att utöva eller associeras med Islam, eller ens identifiera sig som muslimer. Brott mot dessa repressiva lagar resulterar i böter, fängelse och potentiellt dödsstraff. Följaktligen, förhindrar denna lagstiftning Hans ھelighet från att fullgöra sitt uppdrag som chef för samfundet och och kan därför inte  återvända till Pakistan.

Trots den fortsatta sekteristiska förföljelse som Ahmadiyyamuslimer utsätts för i olika muslimska majoritetsnationer, har Hans Helighet uttryckligen förbjudit alla former av vålds- och hämndaktioner. Den 28:e maj 2010 attackerade terrorister två moskéer som tillhör Ahmadiyya Muslimska Samfundet i Lahore, Pakistan. 86 Ahmadiyya-muslimer led martyrdöden under fredagsbönen, medan många fler skadades. Trots detta uppsåtliga brottet mot mänskligheten, instruerade Hans helighet anhängare världen över att endast svara genom böner och fredliga medel.

Personligt biografi 
Hans Helighet föddes den 15:e september 1950 i Rabwah, Pakistan. Hans föräldrar hette Mirza Mansoor Ahmad och Nasira Begum. Efter att ha avslutat sin masterexamen i jordbruksekonoimi 1977 från universitet i Faisalabad, Pakistan, dedikerade Hans helighet formellt sitt liv åt att tjäna Islam.
Mellan åren 1977 till 1985, tjänade Hans Helighet i Ghana. Där var han engagerad i sociala, utbildnings- och jordbruksutvecklings projekt. Han  ackrediteras med framgångsrikt odlande av vete på Ghanas mark för första gången i landets historia. Hans helighet återvände till Pakistan år 1985 och tjänstgjorde i diverse ledande administrativa tjänster inom Samfundet under de närmaste 18 åren, bland annat som verkställande direktör för Ahmadiyya Muslimska Samfundet i Pakistan från 1997 till valet som Khalifat-ul-Masih.

Hans helighet är bosatt i London, Storbritannien med sin fru, Amtul Sabooh Ahmad. Han har två barn och tre barnbarn.

Hans fritidsintressen inkluderar trädgårdsarbete, läsning, fotografering och promenader.

Institutionen av Khilafat är källan till samfundets enighet, livfullhet, organisation, framsteg och dess fokus på fred. Hans Helighet Mirza Masroor Ahmad är den femte kalifen av Ahmadiyya Muslimska Samfundet. Trots att Khilafat är inte på något sätt en ärftlig institution, har Hans Helighet Mirza Masroor Ahmad också den distinkta äran att vara från familjen av grundaren av Ahmadiyya Muslimska samfundet.