In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Kontakt

Detta är den officiella hemsidan för Ahmadiyya Muslimska Samfundet Sverige och är en del utav Al Islam (http://www.alislam.org) – Den officiella hemsidan för Ahmadiyya Muslimska Samfundet Internationellt.

Vi finns runtom i landet och har vår huvudmoské i Göteborg. Vi har även moskéer i Stockholm och Malmö.

Har du frågor och funderingar så kan du enkelt kontakta oss genom Email eller telefon. Du kan även kontakta oss via sociala medier som Facebook och Twitter. Du kan även komma till våra moskéer och ställa dina frågor till imamen.

Välkommen.

Nasir Moskén
Tolvskillingsgatan 1
414 82 Göteborg
Sverige
Tel: +46 70 741 6491
Fax: +46 31 741 6481

Mahmood Moskén
Hästskogatan 1,
213 77 Malmö
Sverige
Tel: +46 70 423 1701

Bait-ul-Aafiyyat
Duvbovägen 140
163 41 Spånga, Stockholm
Sverige
Tel: +46 70 741 6491

Luleå
Tel: +46 76 552 2225