Właściwie kierowani Kalifowie – Hadhrat Umar ibn al-Khaṭṭāb(ra) (07a) - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Właściwie kierowani Kalifowie – Hadhrat Umar ibn al-Khaṭṭāb(ra) (07a)

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad (aba) Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu Tashahhud, Ta’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że zwróci uwagę na incydenty z życia Hadhrat Umara bin al-Khattaba (ra).

Ustanowienie Qadha (Arbitrażu)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hazrat Umar (ra) zainicjował system Qadha (arbitrażu). W każdym regionie, w którym mieli zostać mianowani Qadhis (sędziowie) , ustanowiono sądy. Hadhrat Umar (ra) radził, aby sprawiedliwość zawsze miała pierwszeństwo. Kiedyś miał miejsce spór między Hazratem Umarem (ra) a Ubayy bin Ka’b (ra). Sprawa trafiła do sędziego. Kiedy Hazrat Umar (ra) wszedł, sędzia ustąpił mu miejsca. Hazrat Umar (ra) powiedział mu, że to niesprawiedliwe i usiadł obok Ubayy bin Ka’ba, aby pokazać, że powinni być traktowani równo.

Ustanowienie systemu Ifta (wydawania edyktów)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hazrat Umar (ra) również zainicjował system Ifta’ (edyktów). Osoby znające szariat (prawo islamskie) miały być wyznaczane do podejmowania decyzji i wydawania edyktów. Hazrat Umar (ra) zapewnił, że tylko wyznaczeni powinni wydawać edykty, aby uniknąć wszelkich nieporozumień i fałszywych informacji.

Ustanowienie systemu policyjnego

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hazrat Umar (ra) również zainicjował system policji. Miało to zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obywatelom oraz zapewnić przestrzeganie prawa i zasad. Hazrat Umar (ra) założył także więzienia, których wcześniej nie było.

Utworzenie Skarbu Państwa

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Umar (ra) założył również skarbiec. Przed erą Hazrat Umara (ra) wszelkie otrzymane bogactwa były natychmiast rozdzielane. W epoce Hazrata Umara (ra) z Bahrajnu otrzymano dużą kwotę i po konsultacji zdecydowano o utworzeniu skarbca, aby można było bezpiecznie przechowywać tak duże  bogactwo. Następnie ten system skarbowy został wprowadzony również we wszystkich innych prowincjach. Hazrat Umar (ra) miał zbudować  wielkie budynki przeznaczone na skarbiec, w których znajdowali się również strażnicy.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że raz Hadhrat Osman (ra) widział na zewnątrz człowieka idącego w ekstremalnym upale. Kiedy mężczyzna podszedł bliżej, zdał sobie sprawę, że był to Przywódca Wierzących Hazrat Umar (ra). Hadhrat Osman (ra) zapytał go, dlaczego był na zewnątrz w takim upale? Hadhrat Umar (ra) odpowiedział, że wielbłąd ze skarbca uciekł, więc ten poszedł go szukać.

Inicjatywy podjęte na rzecz poprawy warunków życia ludzi

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hazrat Umar (ra) podjął różne inicjatywy dla dobra wszystkich ludzi. Na przykład zarządził wykopanie koryt na nowe rzeki i strumienie, aby zapewnić dostęp do wody wszystkim ludziom.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hazrat Umar (ra) zakładał również inne budynki, takie jak meczety, sądy, koszary, różne biura, pensjonaty, hotele itp. W celu zapewnienia bezpieczeństwa założył również posterunki strażnicze wokół Medyny.

Utworzenie Zorganizowanego Wojska 

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hazrat Umar (ra) formalnie założył i zorganizował armię. Podzielił armię na dwie części; tych, którzy pójdą na wojnę i tych, którzy byli ochotnikami. Hazrat Umar (ra) zapewnił, że będzie dbać o moralne  szkolenie żołnierzy. Hazrat Umar (ra) poinstruował, że żaden żołnierz nie uda się na podbity obszar, aby prowadzić tam interesy, ponieważ obniżyłoby to ich umiejętności jako żołnierzy. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że dzisiaj widzimy, że ludzie w wojsku zawsze starają się prowadzić interesy na obszarach, na których mają kolonie obronne.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Umar (ra) zapewnił każdemu żołnierzowi naukę pływania, strzelania z łuku i biegania boso. Poinstruował, że żołnierze nie powinni jeździć konno z nogami w strzemionach siodła, aby zawsze mogli łatwo dołączyć do bitwy. Żołnierze dostawali urlopy co cztery miesiące, aby odwiedzać swoje rodziny.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w epoce Hazrata Umara (ra) nawet ci, którzy nie byli muzułmanami lub nie byli Arabami, byli mianowani na wysokie stanowiska. Istnieją przekazy, że na wysokie stopnie wojskowe  mianowano ludzi o różnym pochodzeniu. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że obecnie rząd pakistański nie pozwala Ahmadi być częścią armii, lecz jeśli spojrzymy na historię, to oficerowie Ahmadi najbardziej się poświęcali dla dobra Pakistanu.

System kontroli cen rynkowych

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hazrat Umar (ra) zapewnił kontrolę cen rynkowych i pilnował, aby cena towarów nie stała się zbyt niska, ponieważ mogłoby to obniżyć ceny innych kupców. Kiedyś Hazrat Umar (ra) spacerował po rynku, kiedy zobaczył kogoś sprzedającego suszone winogrona po bardzo niskiej cenie, na co inni sprzedawcy nie mogli sobie pozwolić. Hadhrat Umar (ra) poinstruował sprzedawcę, że ten powinien albo zabrać swoje towary z rynku, albo sprzedać je po podobnej cenie jak inni sprzedawcy w Medynie, którzy oferowali odpowiednią i rozsądną ceną.

Koncentracja Hazrata Umara (ra) na edukacji

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Umar (ra) przywiązywał wielką wagę do edukacji, we wszystkich prowincjach powstały szkoły, w których na nauczycieli mianowano ludzi wykształconych, którzy otrzymywali pensję za swoją pracę .

Ustanowienie kalendarza hidżry

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że formalny kalendarz Hidżry został ustanowiony w epoce Hazrata Umara (ra). Towarzysze rozpoczęli zapisywanie dat od czasu wędrówki Proroka (saw). Później Hazrat Umar (ra) poczuł potrzebę zapisywania dat. Ktoś doradził Hazratowi Umarowi (ra), że widział ludzi w Jemenie, którzy zapisywali datę według roku i miesiąca. Hazrat Umar (ra) powiedział, że ten styl powinien zostać przyjęty. Istnieją różne narracje, które mówią, że Prorok (saw) zapisywał daty w określonych sytuacjach. Jednak to w epoce Hazrata Umara (ra) ustanowiono formalny kalendarz Hidżry. Postanowiono rozpocząć kalendarz od czasu migracji, gdyż inne daty, takie jak narodziny Proroka (saw) czy data powołania na proroka nie były do ​​końca jasne.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że za czasów Hazrata Umara (ra) powstały również islamskie monety. Były na nich wyryte napisy Alhamdulillah (wszelka chwała należy do Allaha) i Muhammad Rasoolullah (Muhammad (sa) Wysłannik Allaha).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że nadal będzie opowiadał o życiu Hazrata Umara (ra) w przyszłych kazaniach.

Modlitwy pogrzebowe 

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że poprowadzi modlitwy pogrzebowe (zaocznie) dla następujących, zmarłych członków:

Sarpito Hadi Sahib z Indonezji zmarł w zeszłym miesiącu. Zaakceptował Ahmadiyyat, gdy miał 21 lat. Pozostawił żonę i ośmioro dzieci, z których jedno służy jako misjonarz, służył Wspólnocie na różnych stanowiskach. Był pasjonatem propagowania przesłania Islamu Ahmadiyya. Traktował wszystkich z wielkim szacunkiem. Jego pragnieniem było dalsze propagowanie Islamu aż do jego ostatnich dni. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah obdarzył go przebaczeniem, obdarzył Swoim miłosierdziem i podniósł jego pozycję w Raju.

Chauhdary Bashir Ahmad Bhatti Sahib, który zmarł w zeszłym miesiącu. Jego syn służy jako misjonarz w Tanzanii. Był cnotliwym człowiekiem, regularnie modlił się i pościł. Od najmłodszych lat uczęszczał na Dżalsa Salana (doroczną konwencję) w Qadian. Był nieustraszonym Ahmadi i z wielką odwagą stawiał czoła przeciwnościom. Pozostawił dwie córki i pięciu synów. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah podniósł jego pozycję w Raju i umożliwił jego dzieciom kontynuowanie jego cnotliwego dziedzictwa. Jego Świątobliwość (aba) również modlił się, aby Allah obdarzył jego syna cierpliwością, ponieważ ten nie mógł uczestniczyć w pogrzebie z powodu pełnienia obowiązków.

Hameedullah Khadim Malhi Sahib z Rabwah. Był wnukiem Towarzysza Obiecanego Mesjasza (as). Był cnotliwym człowiekiem, regularnie modlił się i pościł. Był bardzo odważnym Ahmadi. Jeden z jego synów służy jako wielbiciel życia. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah obdarzył go przebaczeniem i obdarzył Swoim miłosierdziem.

Muhammad Ali Khan Sahib z Peszawaru, który zmarł w wieku 89 lat. Przeznaczył ⅛ swojego majątku na rzecz Wspólnoty. Pozostawił trzy córki i siedmiu synów. Zaakceptował Ahamadiyyat z rąk Drugiego Kalifa (ra) i od tego czasu pozostał oddanym Ahmadi. Służył społecznośći na różnych stanowiskach. Kochał Święty Koran i studiował księgi Obiecanego Mesjasza (as). Był bardzo cnotliwym człowiekiem i również wspierał finansowo potrzebujących. Jego krewni próbowali przekonać go do opuszczenia Ahmadiyya, ale bezskutecznie. W końcu jego krewni go opuścili, ale pozostał niewzruszony w Ahmadiyyat. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah obdarzył go przebaczeniem, obdarzył Swoim miłosierdziem i podniósł jego pozycję w Raju.

Sahibzada Mahdi Latif Sahib z USA. Był wnukiem Sahibzady Abdul Latif Shaheed. Dogłębnie studiował księgi Obiecanego Mesjasza (as). Regularnie odmawiał modlitwy obowiązkowe oraz dobrowolne. Bardzo kochał Kalifat. Był pokorny i miał wielką pasję do szerzenia wiary. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah obdarzył go przebaczeniem, obdarzył Swoim miłosierdziem i podniósł jego pozycję w Raju.

Faizan Ahmad Samir Sahib z Rabwah, który zmarł w wieku 16 lat z powodu powikłań po Covid-19. Był miłym i delikatnym dzieckiem. Poważnie podchodził do nauki i unikał marnowania czasu. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah obdarzył cierpliwością jego rodziców i rodzinę i aby Allah potraktował go z przebaczeniem, obdarzył Swoim miłosierdziem i podniósł jego pozycję w Raju.

Udostępnij