Proroctwo o Musleh Maud ra. - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Proroctwo o Musleh Maud ra.

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Dzisiaj Hudhur wygłosił kazanie na temat inspirującego wiarę proroctwa o Musleh Maud (Obiecany Reformator) i powiedział, że wypełnienie się tej przepowiedni było ogromnym dowodem na prawdziwość Obiecanego Mesjasza (as).

Hudhur powiedział, że Ahmadi są świadomi tego, że dzień 20-stego lutego odnosi się do tej wspaniałego proroctwa. W tym dniu Obiecany Mesjasz (as) otrzymał w objawieniu, dobrą nowinę o narodzinach syna, który posiadać miał liczne cechy. Między innymi przepowiedziane było, że w epoce Obiecanego Reformatora, Dżama’at Ahmadiyya doświadczy wyjątkowego postępu.

Hudhur powiedział, że dziś zaprezentuje urywki z wypowiedzi, słowa samego Hadhrat Musleh Maud (ra), które rzucą światło na to jak to proroctwo wypełniło się w jego osobie.

W 1914 roku, Hadhrat Musleh Maud (ra) okryty został przez Boga płaszczem Kalifatu. 30 lat później, w 1944 roku, ogłosił, że wypełnił proroctwo o Obiecanym Reformatorze. Nawet wcześniej, wielu naukowców oraz członków Dżama’at czuło, że to proroctwo wypełniło się w jego osobie i zachęcało go do ogłoszenia tego, że był Musleh Maud (Obiecany Reformator).

Hadhrat Musleh Maud (ra) odpowiedział im, że jeśli proroctwo wydawało się być spełnione w jego osobie, to tak będzie, ale jaka była potrzeba oświadczania tego? Wspomniał, że pewnego razu, po pokazaniu Obiecanemu Mesjaszowi (as), opublikowana została lista poprzednich Mudżadidiin (reformator) w islamie. Hadhrat Musleh Maud (ra) zapytał, ilu ludzi na tej liście twierdziło, że są reformatorami? Obiecany Mesjasz (as) sam powiedział, że Aurengzab (Cesarz Mogołów) wydawał się być reformatorem swojej epoki. Mówiono, że Umar bin Abdul Aziz był reformatorem, ale on też nigdy tak nie twierdził ani tego nie ogłosił. Zapowiedź jest potrzebna tylko dla upoważnionego reformatora, takiego jak Obiecany Mesjasz (as). Dla niemianowanego reformatora oświadczenie nie jest konieczne.

Hadhrat Musleh Maud (ra) wyjaśnił dalej, że to właśnie dzięki temu nie musiał składać oświadczenia. Dodał, że członkowie Dżama’at nie powinni być poruszeni zaczepkami przeciwników w tej kwestii. Ich oszczerstwa, obelgi i próby przyniesienia nam wstydu nie mają znaczenia, ponieważ człowiek może zostać upokorzony przez ludzi jednak prawdziwy honor dawany jest w sądzie Wszechmocnego Boga. Temu, kto kroczy drogą Boga, w Jego oczach, dany jest honor, bez względu na pogardę ludzi. Ten natomiast, kto składa fałszywe oświadczenia, może odnieść sukces na tym świecie, jednak stopniowo osłabnie, bo nie będzie posiadał szacunku Boga. Stwierdził, że w związku z tym w obu kwestiach- świeckich i duchowych- człowiek powinien zawsze trzymać się prawości. I że sposobem na ocenianie innych jest branie pod uwagę sposobu, w jaki otrzymują oni wsparcie od Wszechmogącego Boga.

Pomimo tego, gdy Wszechmogący Bóg nakazał mu obwieścić, że był on Obiecanym Reformatorem.

Hudhur mówi, że nawet wtedy wykonie tego oświadczenia nie przyszło mu łatwo. Ze względu na jego skromną naturę było to dla niego trudne do wykonania. Kiedy ogłosił, że Bóg powiedział mu, że proroctwo to wyraźnie wypełniło się w jego osobie, to z jednej strony członkowie Wspólnoty byli radośni, jednak z drugiej strony, Ghair Mubaieen (ci, którzy odmawiają podjęcia bai’at na ręce Kalifa), rozpoczęli swój sprzeciw.

Podczas Dżelsa Salana w 1945 roku, Hadhrat Musleh Maud (ra) odniósł się do tego sprzeciwu, a szczególności do stanowiska Maulana Muhammad Ali. Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, że odkąd powiedział on, że jest Obiecanym Reformatorem, Maulana Muhammad Ali niepotrzebnie rozpoczął przeciwstawianie się mu. Hadhrat Musleh Maud (ra) stwierdził, że złożył swe oświadczenie w oparciu o objawienia, sny i wolę Boga. Jednakże Maulana Muhammad Ali nie był w stanie przedstawić żadnego snu czy objawienia w celu obalenia jego twierdzenia. Jedynym dowodem, jaki przedstawił Maulana Muhammad Ali było 30-letnie objawienie, które interpretowane w kontekście okazało się niepoprawne.

W celu wykazania, że są prawdomówni, wrogowie proroków twierdzą, że objawienia proroków są wyczarowane przez nich samych. Żydzi i chrześcijanie przedstawili ten sam zarzut wobec Proroka (saw). Hadhrat Musleh Maud (ra) stwierdza, że to cud, dlaczego Wszechmogący Bóg nie obdarzył żydów i chrześcijan prawdziwymi objawieniami, w przeciwieństwie do Proroka (saw), w celu ukazania, która strona głosiła fałsz.

Hadhrat Musleh Maud (ra) stwierdza, że nawet dzisiaj, Maulłi Muhammad Ali Sahib wypowiedział ten sam zarzut mówiąc, że objawienia powierzone Hadhrat Musleh Maud (ra), są fałszywe. Dodaje, że dlaczego Wszechmogący Bóg nie powierzył żadnego prawdziwego objawienia Maulłi Sahibowi w celu rozszyfrowania, który z nich mówi prawdę?

Następnie Hudhur przedstawił kilka objawień powierzonych Hadhrat Musleh Maud (ra), które dowodzą, że był Obiecanym Reformatorem. Pierwsze z nich miało miejsce w czasie Obiecanego Mesjasza (as), które ten zapisał w swoim pamiętniku, gdzie notował swoje własne objawienia. Objawienie to było następujące:

„Zaprawdę, sprawię, że twoi zwolennicy odniosą zwycięstwo nad tymi, którzy odrzucają cię, aż do dnia Sądu Ostatecznego”.

Hadhrat Musleh-e- Maud (ra) stwierdził, że objawienie to posiada ​​głęboki sens i jest podobne do tego, jakim obdarzony był Jezusa (as), jak wspomina o tym Koran. Jednak sformułowanie tego drugiego jest następujące:

„I umieszczę tych, którzy idą za tobą powyżej tych, którzy nie uwierzyli, aż do Dnia Zmartwychwstania”.

Jest tak dlatego, że twierdzeniem Jezusa (as) było to, że miał być ostatnim prorokiem z Prawa Mojżeszowego. W tym przypadku ludzie sprzeciwiają się takiemu oświadczeniu, a następnie, dopiero po długim okresie czasu akceptują oni tego proroka. Jednak Bóg Wszechmogący chciał wywyższyć pretendenta Musleh Maud do statusu Kalifatu, a Kalif dziedziczy przywództwo nad wspólnotą natychmiastowo, dlatego klauzula „I umieszczę tych, którzy…” nie była potrzebna. Zatem stwierdzając w objawieniu, że:

„Zaprawdę, sprawię, że twoi wyznawcy odniosą zwycięstwo nad tymi, którzy odrzucają cię, aż do dnia Sądu Ostatecznego”, Wszechmogący Bóg wskazał, że kiedyś w przyszłości przyzna On Hadhrat Musleh Maud (ra) ugruntowaną społeczność, która z kolei zostanie wzmocniona przez Wszechmogącego Boga.

Sformułowanie „Uczynię tych, którzy wierzą w ciebie…”, o którym mowa jest Koranie, nie jest tutaj wymagane, ponieważ nie będzie tu żadnej potrzeby czekania na ludzi, aby zaakceptowali przesłanie. Pomimo faktu, że wrogowie będą planować, aby go zniszczyć oraz będą starać się stworzyć opozycję to Wszechmogący Bóg przyzna Hadhrat Musleh Maud (ra) ugruntowaną społeczność i upewni się, że jej wrogowie zostaną zniszczeni.

Peghami (ci, którzy odmówili ślubowania wierności wobec Hadhrat Khalifatula Masih II (ra) i utworzyli własną wspólnotę) twierdzą, że Hadhrat Musleh Maud (ra) złożył swoje oświadczenie na podstawie jednego snu. Hadhrat Musleh Maud (ra) stwierdził, że nie był to sen, ponieważ zawierał słowa, które zostały objawione w ciągu 40-stu lat.

Drugi znak, który został objawiony Hadhrat Musleh Maud (ra), a który wskazywał na to, że jest on Obiecanym Synem, był wizją (kaszf). Hadhrat Musleh Maud (ra) stwierdza, że w swej wizji widział, że dana była mu paczka, na której napisane były dwa imiona: Muhiy-ul-Deen i Muin-ul-Deen. Imię Muhiy-ul-Deen odnosiło się do Obiecanego Mesjasza (as), który przybył dla odrodzenia islamu, natomiast imię Muin-ul-Deen nawiązywało do Hadhrat Musleh-e-Maud, który przyszedł, aby pomóc w imię islamu.

Trzecim znakiem, o jakim wspomniał Hadhrat Musleh Maud (ra) było objawienie, które otrzymał. Objawienie to brzmiało:

„O potomstwo Dawida! Przestrzegajcie przykazań Wszechmogącego Boga będąc Mu wdzięcznymi”.

Hadhrat Musleh Maud (ra) mówi, że ​​stwierdzając, „potomstwo Daud”, Wszechmogący Allah porównał go do Hadhrat Salomona (as).  Stał się Kalifem po Hadhrat Dawidzie (as) i był także jego synem.

Hadhrat Musleh Maud (ra) stwierdza, że ​​czwarty znak, który świadczy o tym, że jest on Obiecanym Synem był wizją (kaszf), której doświadczył. W wizji tej dostrzegł, że modli się w Bait-ul-Dua (niewielkie pomieszczenie, w którym Obiecany Mesjasz (ra) zwykł się modlić), gdy nagle zostało mu pokazane, że Obiecany Mesjasz (as) jest Abrahamem (as). Było mu również objawione, że wielu innych Abrahamów pojawiło się w tej ummie (wyznawców Proroka (saw); na przykład, że Hadhrat Khalifatul Masih I (ra) był także Abrahamem. Hadhrat Musleh Maud (ra) był wtedy poinformowany, że on także był Abrahamem.

Hadhrat Musleh Maud (ra) mówi, że ​​piąty znak został mu pokazany we śnie, blisko czasu zgonu Obiecanego Mesjasza (as). Hadhrat Musleh Maud (ra) widział we śnie anioła, który powiedział mu, że nuczy go komentarza Sura Al-Fatiha. Anioł ten dodał, że do tej pory wszyscy komentatorzy Koranu napisali komentarz tylko do słów Yaum-i-Diin (Dzień Sądu), jednakże on musi nauczyć Hadhrat Musleh Maud (ra) pełnego komentarza Sura Al-Fatiha. Hadhrat Musleh Maud (ra) stwierdza, że ​​gdy się obudził, nie mógł już przypomnieć sobie tego, czego nauczył go anioł. Niemniej jednak, od tego dnia, Wszechmogący Bóg uczył Hadhrat Musleh Maud (ra) niezliczonych zawiłych i subtelnych znaczeń z Sury Al-Fatiha. Zaiste, Hadhrat Musleh Maud (ra) stwierdza, że Wszechmogący Bóg nauczył go bardzo szerokiego programu, w świetle Sura Al-Faitha, w celu ustanowienia wielkości islamu. Zatem prawdziwe znaczenie tego snu było takie, że Hadhrat Musleh Maud (ra) przyznane było ogólnie rozumienie Koranu, a w szczególności Sura Al-Fatiha.

Hadhrat Musleh Maud (ra) wspomniał również, że otrzymał następujące objawienie:

„Zaiste zniszczymy ich”.

Ci, którzy odeszli w tym czasie z Dżama’at stanowili jego większość- 95% Wspólnoty. Zaiste, tak też się okazało i Khwaja Kamal-ul-Din Sahib, przed swoją śmiercią uznał, że objawienie Hadhrat Musleh Maud (ra) z pewnością spełniło się i zostali oni zniszczeni.

Hadhrat Musleh Maud (ra) stwierdza, że ​​Wszechmogący Bóg ukazał liczne znaki, które dowodzą, że to proroctwo wypełniło się w jego osobie.

Hudhur zakończył stwierdzając, że we wszystkich Dżama’at, w najbliższych dniach, odbywać się będą uroczystości upamiętniające to proroctwo. Wiele programów będzie również transmitowanych na MTA. Członkowie Dżama’at powinni dołożyć wszelkich starań, aby uczestniczyć i słuchać tych programów w celu rozwinięcia głębszego zrozumienia tego proroctwa. W proroctwie tym istnieją niezliczone znaki i wszystkie z nich zostały doskonałe spełnione w osobie Hadhrat Musleh Mauda (ra).

Udostępnij