Proroctwo o Musleh Mauudzie - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Proroctwo o Musleh Mauudzie

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Dzień 20 lutego uznawany jest we Wspólnocie Ahmadiyya za dzień proroctwa o Musleh Maudzie. W proroctwie tym Bóg poinformował Obiecanego Mesjasza (as), że będzie miał syna, który będzie służyć wierze i posiadać liczne zalety. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że nie było to tylko proroctwo, ale był to również wspaniały niebiański znak, za pomocą którego Bóg objawił prawdziwość i wielkość Proroka (saw). Znak ten był znacznie lepszy, wspanialszy i bardziej wyniosły niż znak, który przyniósłby martwą osobę z powrotem do życia. Faktem jest, że dusza zmarłego może być przyniesiona z powrotem do życia tylko poprzez modlitwę, a kwestia ta jest często kwestionowana. Jednakże w tym przypadku, dzięki łasce Boga i błogosławieństwom Proroka (saw), Obiecany Mesjasz mówi, że jego modlitwy zostały przyjęte i została dana obietnica przysłania błogosławionej duszy, której widoczne i ukryte cechy rozsieją się po całym świecie. Nawet, jeśli znak ten wydawałby się być na równi ze znakiem przywrócenia zmarłych do życia, to po przemyśleniu tej kwestii, znak ten jest setki razy lepszy. Martwe dusze są sprowadzane z powrotem przez modlitwę, a tutaj dusza została wysłana za pośrednictwem modlitwy, ale tamte dusze i ta dusza były naprzeciwległych biegunach.

Zaiste, świat był świadkiem, że to proroctwo Obiecanego Mesjasza (as) wypełniło się wspaniale. A czas udowodnił, że manifestacją przepowiedni był nikt inny jak tylko Hadhrat Mirza Bashir Ahmad ud Din Mahmoud. Ludzie z Dżama’at w tym czasie odczuwali, że proroctwo to było o nim, ale on sam nie powiedział, czy nie ogłosił tego. Minęło trzydzieści lat jego Kalifatu i w końcu, w 1944 roku, ogłosił, że był on naprawdę Musleh Maudem.

W dniu 28 stycznia 1944 roku Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, że chciał powiedzieć coś, co nie przychodziło mu naturalnie, ale ponieważ kwestia ta łączyła się z wolą Bożą jak i z instytucją proroctwa, to nie miał wyboru, jak tylko o tym obwieścić. Zrelacjonował długi sen i powiedział, że Bóg przeznaczył jego osobę, do wypełnienia proroctwa Musleh Mauda. Dodał, że ludzie wielokrotnie pytali go o jego pogląd na temat tego proroctwa, ale on nigdy nawet nie próbował przeczytać tego proroctwa z gorliwością, aby nie doświadczyć samooszukiwania się.

Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, że Hadhrat Khalifatul Masih I (ra) dał mu list, który Obiecany Mesjasz (as) napisał o narodzinach Hadhrat Musleh Mauda i Hadhrat Khalifatul Masih poprosił Hadhrat Musleh Mauda o opublikowanie tego listu w Tashheez Ul Azhan (magazyn). Z szacunku do Hadhrat Khalifatula Masih I, Hadhrat Musleh Maud opublikował ten list, ale w tym czasie nie przeczytał jego treści z uwagą. Kiedy ludzie zwykli wyrażać swoje poglądy na temat spełnienia tego proroctwa w jego osobie, on, w odpowiedzi na to, zwykł milknąć. Czuł, że nie było istotne dla osoby, o której zostały dokonane te obietnice, by ogłaszać, że to ona była ich manifestacją. Podobnie jak Prorok (saw) prorokował o nadejściu kolei i po spełnieniu tego proroctwa nie było konieczne, aby to został ogłoszone. Kiedy ludzie twierdzili, że powinien poinformować, że był manifestacją tego proroctwa, Hadhrat Musleh Maud twierdził, że proroctwo to samo uczyni się manifestację jasną dla ludzi i świat ujrzy czy proroctwo to miało być spełnione w jego osobie czy też nie. Dodał, że nie ma on nic do powiedzenia niezależnie od tego, jakie będzie rozwiązanie.

Niektóre z słów objawienia były następujące: „Mówili, że ten oczekiwany jest doprawdy tym, czy też mamy oczekiwać innego”. Ludzie wielokrotnie pytali Hadhrat Musleh Mauda o to proroctwo przez długi okres czasu. Do tego długiego okresu czasu nawiązują również objawienia Obiecanego Mesjasza (as). Jak to wspomniano w odniesieniu do Hadhrat Jakuba (as), że (jego synowie) bracia Hadhrat Józefa (as) zwykli pytać go, jak długo będzie mówić o Józefie. To objawienie było także dane Obiecanemu Mesjaszowi (as), tak jak również objawienie: „Czuję zapach Józefa”. Było to po to, aby poinformować go, że wypełnienie proroctwa Musleh Mauda objawi się po długim okresie czasu. Hadhrat Musleh Maud był przekonany, że nawet, jeśli to proroctwo nie zamanifestowałoby się aż do chwili jego śmierci, to nawet wtedy sytuacja i relacje wykazałyby, że zostało one spełnione w jego osobie. Powiedział jednak, że Bóg poinformował go, że zaiste, był manifestacją proroctwa Musleh Mauda.

Hadhrat Musleh Maud (ra) wymienił niektóre aspekty proroctwa o Musleh Maudzie, na przykład: „Przekształci trzy na cztery” oraz „Jest poniedziałek, błogosławiony poniedziałek”. Pojawia się pytanie, co znaczą te dwie myśli.

Jeśli chodzi o słowa „przekształci trzy na cztery” Hadhrat Musleh Maud wyjaśnił, że był czwartym synem Obiecanego Mesjasza (as). Przed nim byli Mirza Sultan Ahmad, Mirza Fazl Ahmad i Bashir. Hadhrat Musleh Maud był skłoniony przez Boga, aby wziąć pod uwagę, że objawienie to nie określało synów. Powiedział, że czuł, że słowa „przekształci trzy na cztery” były nawiązaniem do chwili jego urodzin. Urodził się w czwartym roku proroctwa. Proroctwo powstało w 1886 roku, a Hadhrat Musleh Maud urodził się w 1889 roku. Cztery lata od proroctwa oraz po trzecim roku. Tak więc przekształcenie trzech na cztery.

„Jest poniedziałek, błogosławiony poniedziałek” może mieć inne znaczenie i wagę, ale Hadhrat Musleh Maud (ra) uważał, że poniedziałek jest trzecim dniem tygodnia i w ruchach religijnych prorocy Boga i ich następcy (Kulafa) mają swoje własne epoki. Czas proroka jest sam w sobie erą, tak jak czas Kalifa jest również sam w sobie erą. W obecnym wieku pierwszą erą była ta Obiecanego Mesjasza (as), drugą erą była era Hadhrat Kalifatula Masih I (ra), natomiast trzecią erą była era Hadhrat Musleh Mauda. Potwierdza to kolejne objawienie Obiecanego Mesjasza (as) dotyczące „Fazl e Umer” (imię dane jeszcze nienarodzonemu wtedy synowi). Hadhrat Umer (ra) był trzecim Kalifem po Proroku (saw). „Jest poniedziałek, błogosławiony poniedziałek” nie oznacza żadnego specjalnego ani błogosławionego dnia, a raczej oznacza to, że ​​będzie on trzeci pośród ludzi, którzy będą powołani do służenia wierze w tej misji. Hadhrat Musleh Maud powiedział, że to objawienie spełnione było w jego osobie w sposób, który był poza jego kontrolą.  W 1934 roku zapoczątkował projekt Tehrik e Dżadid w odpowiedzi na sytuację, która zupełnie nie była pod jego kontrolą. Ze względu na plany rządu dotyczące podjęcia ostrych kroków w kierunku Dżama’at oraz niegodziwych zamiarów ruchu Ahrar, Allah skłonił jego serce do zainicjowania planu Tehrik e Dżadid. Zaplanował, że pierwsza faza tego ruchu potrwa dziesięć lat. Powiedział, że po każdej ofierze jest czas na Iid (gratulacje). Tak więc na końcu tej dziesięcioletniej letniej fazy Tehrik e Dżadid byłby rok gratulacji i ten rok miał rozpocząć się w poniedziałek. W ten sposób wyjaśnił, że Bóg poinformował za pośrednictwem tych słów, że w czasie, gdy islam będzie w słabym stanie, zostanie utworzona organizacja do jego propagacji. I pomyślne zakończenie pierwszej fazy będzie błogosławionym czasem dla Dżama’at.

Wśród słów objawienia Musleh Mauda było następujące stwierdzenie: „Przyjdzie na ten świat i uleczy wiele jego bolączek poprzez swoje mesjańskie cechy i poprzez błogosławieństwa Ducha Świętego”. Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, że widział we śnie, że niszczy wielu bożków. Stwierdził, że wskazuje to na uzdrawianie dolegliwości poprzez błogosławieństwa Ducha Świętego. Duch Święty oznacza ducha Jedności Boga. Powiedział też, że widział we śnie, że biegnie, a ziemia kurczy się pod jego stopami. Zaiste, słowa przepowiedni mówią również: „Stanie się szybko wielki”, a Hadhrat Musleh Maud widział we śnie, że odwiedza dużą liczbę krajów i że wyprawy te nie zupełnie wypełniają jego zadanie i że planuje iść dalej. Powiedział dalej, że widział we śnie, jak mówi: „O wdzięczny sługo Boga, pójdę dalej, dokonam przeglądu po tych podróżach, czy Jedność Boga została ustanowiona i czy praktyka przypisywania Bogu partnerów została usunięta oraz czy nauczanie islamu i Obiecanego Mesjasza (as) zakorzeniło się w sercach ludzi!” Proroctwo to mówi także: „Jego sława/imię rozprzestrzenią się po krańce ziemi”. Zaiste słowa te zostały imponująco spełnione.

Dodatkowo, oprócz snów, Hadhrat Musleh Maud (ra) wykorzystał do wyjaśnienia tej przepowiedni także relacje.

Kiedy objął urząd Kalifa, ludzie mówili, że jest jedynie dzieckiem. Wyjaśnia, że ​​pewnego dnia przypadkowo usłyszał jak ktoś mówił w sąsiednim meczecie, że Dżama’at rujnuje się, ponieważ na jego czele umieszczono dziecko. Był zdumiony zastanawiając się, jakie dziecko mieli na myśli ci ludzie. Później zapytał kogoś w tym meczecie, o jakim dziecku była mowa. Osoba ta roześmiała się i powiedziała, że to dziecko to on. Te słowa krytyki potwierdziły słowa proroctwa: „Stanie się szybko wielki”, bo kilka miesięcy później, ci sami ludzie krytykowali Hadhrat Musleh Maud mówiąc, że jest przebiegły. Chociaż ludzie uważali go za dziecko, Bóg powierzył mu pozycję duchową. Na pozycji ziemskiej można wykorzystać siłę, władzę, bogactwo i wiele więcej, ale jemu nadano duchowy urząd w momencie, kiedy w kasetonach pozostawało kilka groszy, a ogromny dług narastał. Odpowiedzialni za tą sytuację byli jego prowokatorzy, z których niektórzy wyjeżdżając zauważyli, że wkrótce chrześcijanie przejmą budynek Madrassa w Qadian. Pod względem materialnym nie pozostało nic, a krytycy ci radowali się i stwierdzili, że czasy tego, któremu nadany został urząd, chyliły się ku upadkowi. Można sobie wyobrazić, co czuła Wspólnota w takiej sytuacji. Jednakże to było w przeszłości, a w chwili, kiedy przemawiał Hadhrat Musleh Maud (ra) istniała ogromna różnica i Dżama’at bardzo się rozrósł, a przesłanie Obiecanego Mesjasza (as) sięgnęło dziesiątki krajów i kasetony, które zawierały grosze, wypełnione zostały setkami tysięcy! Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, że nawet, jeśli umrze teraz to pozostawi setki tysięcy wiernych oraz ogrom wiedzy. Zatem Boska przepowiednia „Stanie się on szybo wielki” została znakomicie wypełniona.

W czasie, kiedy Obiecany Mesjasz (as) ogłosił proroctwo, wrogowie atakowali go ze wszystkich stron. Działo się to ze względu na fakt, że twierdził, że jest odbiorcą Bożego objawienia. Nie ogłosił jeszcze wtedy, że był Mużżadid (Reformatorem) czy wręcz Mesjaszem. To w tym czasie uczynił proroctwo o tym, że posiądzie on syna o bardzo wysokich walorach. Kiedy wspomina się o renomie czyjegoś deputowanego to oznacza to renomę mistrza. Renoma, o której mowa w proroctwie oznaczała, że ​​poprzez osobę Musleh Mauda, imiona Proroka (saw) i Obiecanego Mesjasza (as) dotrą do całego świata.

Hadhrat Musleh Maud powiedział, że zostało to chwalebnie wypełnione. Podczas życia Obiecanego Mesjasza (as) jego przesłanie, w znaczący sposób, zostało przekazane tylko do Afganistanu. W inne miejsca dotarła tylko wiadomość o jego przesłaniu. Khawaja Kamal ud Din pojechał do Londynu, ale był zdania, że ​​ani Obiecany Mesjasz (as), ani Dżama’at nie powinni być wymienieni z nazwy, tak więc, w Londynie, znane było tylko jego nazwisko. Jednakże, gdy Hadhrat Musleh Maud (ra) stał się Kalifatul Masih, wiadomość ta została zabrana na Jawę, Sumatrę, Mauritius, do Chin, krajów Afryki, Egiptu, Palestyny, Iranu, krajów arabskich i innych krajów europejskich. W wielu miejsca Dżama’at posiadał tysiące wyznawców, a w Afryce- setki tysięcy.

Proroctwo to mówiło także: „Będzie pełen świeckiej i duchowej wiedzy”. Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, że nie było dane mu składnie twierdzeń, ale nie mógł ukryć faktu, że Bóg pomógł mu pisać i mówić w kwestiach związanych z islamem, które musiały być naświetlone w tym czasie i mógł stwierdzić, że jeśli pisma te zostałyby odłożone to propagowanie islamu na całym świecie nie mogłoby być wykonane. Dodał, że w Koranie było wiele aspektów, których ludzie nie byliby w stanie zrozumieć w odniesieniu do czasów, w których żyli, chyba, że kwestie te zostały wyjaśnione w kontekście innych wersetów. Powiedział, że było to łaską Bożą, że ​​zostało to rozwiązane poprzez niego. Dodał, że islam przechodził przez wrażliwą fazę i poprzez Obiecanego Mesjasza (as) przywrócona została ochrona islamu. Jednakże w czasie życia Obiecanego Mesjasza (as), na islam, nie odbywały się żadne ataki kulturowe tak jak miało to miejsce w jego czasie. W ten sposób Bóg chciał, zgodnie z proroctwem o Obiecanym Mesjaszu (as), dzięki Jego Słowu wywyższyć osobę, która miała ze sobą błogosławieństwo Ducha Świętego. Kto był pełen wiedzy duchowej oraz świeckiej, kto obalił ataki na tle kulturowym przeciwników w świetle komentarzy Proroka (saw), Obiecanego Mesjasza (as) i znaczenia Koranu, a tym samym ochronił islam! W ten sposób Bóg przysporzył uznania pismom Hadhrat Musleh Mauda (ra).

Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, że dopóki Bóg nie poinformował go, że rzeczywiście był on manifestacją proroctwa Musleh Mauda, milczał i wyznał to tylko wtedy, kiedy Bóg powiedział mu, aby oświadczyć to innym. Powiedział, że za Swą łaską Bóg stworzył sytuacje, które potwierdziły proroctwo. Wiele osób miało sny, w których powtarzał się przedmiot snu Musleh Mauda. Niektórzy widzieli anioła wołającego imię Hadhrat Musleh Mauda (ra) i ogłaszającego, że jego imię będzie pośród imion proroków Bożych. Ktoś inny miał sen, w którym Hadhrat Musleh Maud (ra) stał na minarecie i mówił Czy Allah nie wystarczy swojemu słudze? (39:37) To było, oczywiście jedno z pierwszych objawień Obiecanego Mesjasza (as) i deklarowanie go z minaretu oznaczało, że Bóg jeszcze bardziej wzmocni rozpowszechnianie Ahmadiyyatu przez Hadhrat Musleh Mauda (ra).

Wyjaśniając jeden ze swoich snów, Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, że zrelacjonował ten sen kilku znajomym, w tym czasie, kiedy go widział, a było to w pierwszych latach pierwszego Kalifa Ahmadiyyat. Widział, że Sheikh Rehmat Ullah Sahib sugeruje, żeby dowiedzieć się, kto jest wyższy, Maulałi Muhammad Ali Sahib czy Hadhrat Musleh Maud (ra). Chociaż Hadhrat Musleh Maud (ra) niechętnie na to przystaje to Sheikh Sahib zmusza go do tego. W rzeczywistości Maulałi Muhammad Ali Sahib był wyższy. Jednak, gdy są zmuszeni stanąć obok siebie we śnie, to Hadhrat Musleh Maud (ra) jest wyższy. Sheikh Sahib znajduje stolik i stawia na nim Maulałi Sahib. Mimo tego Maulałi Sahib nie dorównuje wzrostem Hadhrat Musleh Maudowi (ra). Sheikh Sahib następnie stawia stołek na szczycie stołu, ale dalej Maulałi Muhammad Ali, stojący na nim, jest niższy. Sheikh Sahib unosi Maulałi Muhammad Ali, aby ten spróbował i dorównał wzrostem Hadhrat Musleh Maud (ra), ale jego nogi zwisają w powietrzu a stopy docierają do łokci Musleh Mauda. Za pomocą tego snu Bóg poinformował o tym, co nadejdzie. Chociaż w czasie tego snu był to Khawaja Kamal ud Din, który zadzierał nosa, a nie Maulałi Muhammad Ali, ale we śnie Bóg zilustrował, co miało nastąpić później.

Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, że w końcu Maulałi Muhammad Ali Sahib był osłabiony w porównaniu z Hadhrat Musleh Maudem. Cała jego energia wyczerpana była na utrzymywanie, że w oczach Boga honorowymi są ci, którzy są nieliczni. Chociaż wcześniej ludzie ci zwykli nazywać się tymi 95% i mówili, że ci pozostali stanowili jedynie 4% lub 5%, a to oznaczałby, że ​​większość Dżama’at nie podążałaby grzeszną drogą. W czasie niezgody w Dżama’at, Hadhrat Musleh Maud otrzymał objawienie: „Zredukujemy ich do kawałków”. Ci ludzie, którzy zwykli zwać się 95%, zgodnie z Bożym objawieniem, zostali naprawdę zredukowani do kawałków. Przed śmiercią Khawaja Kamal ud Din napisał, że objawienie ich dotyczące, które opublikował Mirza Mahmuud, z pewnością nadeszło i zostali zredukowani do kawałków.

Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, że Bóg często objawiał mu się tym samym spełniając aspekt przepowiedni, że będzie on zaszczycony Duchem Świętym Boga. Ludzie pytali go o mądrość stojącą za jego ostatnim stwierdzenie, że był w istocie manifestacją Musleh Mauda, choć jego przyjaciele przypisywali mu to od dłuższego już czasu.

To jest ta sama mądrość jaka stoi za oświadczeniem w Koranie: Allah nigdy nie pozwoliłby, aby wasza wiara poszła na marne(2: 144). Kiedy Bóg powołuje tego Obiecanego, po przyjściu Jego proroków, nie chce On uwikłać społeczności, którą On ustanowił, w niewiarę. Stwarza On sytuację, w której większość ludzi chce go zaakceptować. Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, że kiedy ludzie spostrzegli wypełnienie proroctwa Obiecanego Mesjasza (as) w jego osobie to ich wiara wzmocniła się. Mądrością leżąca za wypełnieniem tego twierdzenia w późniejszym etapie było to, że nie jest wolą Bożą, aby poddawać prawdziwych wierzących drugiej próbie wiary. Nie chciał On, aby przechodzili oni przez tą agonię dwukrotnie. Tak więc najpierw Bóg uczynił go Khalifatul Masih i spowodował że Dżama’at złożyć przysięgę posłuszeństwa, a następnie udogodnił On spełnienie przepowiedni. Kiedy ta realność przed Dżama’at była tak jasna jak dzień, temu, który był obiecany, została również przyznana wiedza duchowa i świecka po to, aby zarówno niebiosa jak i ziemia uznały go i aby wierni byli uchronieni od odrzucenia go.

Niechaj Allah chroni wiarę Ahmadi. Powinniśmy korzystać z duchowej wiedzy Hadhrat Musleh Mauda (ra) tak jak to tylko możliwe. Prace dostępne są w urdu oraz innych językach.

Następnie ogłoszona została modlitwa pogrzebowa za Sufi Nazir Ahmad Sahib. Zmarł w dniu 7 lutego w Niemczech.

Udostępnij