Жаман ойго баруу жана аңдуу • Ахмадия Мусулман Жамааты
Эң Мээримдүү (жана) Эң Ырайымдуу Алланын ысымы менен
Алладан башка сыйынууга татыктуу эч ким жок, Мухаммад Алланын Элчиси
Убада кылынган Масийх жана Махдий,
Азирети Мырза Гулам Ахмад (ас)га ишенүүчү мусулмандар

Жаман ойго баруу жана аңдуу

Алла Таала Курани Каримде мындай деп айтат:

Al-Hujuraat 13

«йаа аййу-халла-зий-на аа-ма-нуж-та-ни-буу ка-сий-рам-ми-наз-занни, инна баъзаз-занни ис-мун ва-лаа тажасса-суу»

«Эй, ыйман келтиргендер! Көптөгөн күмөндөрдөн четтегиле. Албетте, айрым күмөндөр күнөө болот,ошондой эле чалгынчылык кылбагыла». (49-13)

САЛАВАТ

 

Sahih Muslim

«ан Абу Хурайра (разияллааху анху) анна Расулаллаахи (саллаллааху алайхи ва саллама) каала: иййа-кум ваз-занна фа-инназ-занна ак-за-бул-хадийси ва-лаа та-хасса-суу ва-лаа та-жасса-суу ва-лаа та-наа-фа-суу ва-лаа тахаа-са-дуу ва-лаа та-баа-га-зуу ва-лаа та-даа-ба-руу ва куу-нуу ибаа-даллаа-хи их-ваа-наа».

Азирети Абу Хурайра (разияллааху анху) Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммад (саллаллааху алайхи ва саллам)дын мындай дегенин рабаят этет:

«Жаман ойго баруудан сактангыла, анткени күмөнчүл болуу – бул кандайдыр бир ашынган жалган. Бири-бириңердин айып-кемчиликтериңерди издебегиле, бири-бириңерди аңдып жүрбөгүлө, бирөөнүн жакшы нерсесин тартып алуу үчүн ачкөздөнбөгүлө, көрө албастык кылбагыла, кек сактабагыла, бири-бириңерден жүз бурбагыла. Алла Таала буюргандай, Алланын пенделери жана ага-ини болуп жашагыла». («Сахих Муслим» Китаабул-Бири вас-Силати вал-Аадааб)

Азирети Абу Хурайра (разияллааху анху) Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммад (саллаллааху алайхи ва саллам)дын мындай дегенин рабаят этет:

Musnad Ahmad

«хус-наз-занни мин хус-нил-ибаа-да-ти».

«Жакшы ойго баруу – бул кандайдыр бир кооз ибадат».

(«Муснад Ахмад», Китааб баакий муснадул-мукассирийн)

Азирети Абу Хурайра (разияллааху анху) Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммад (саллаллааху алайхи ва саллам)дын мындай дегенин рабаят этет:

«Азирети Ыйса (алайхиссалаам) бир жолу бир адамды уурулук кылып жатканын көргөндө, ага: «Уурулук кыласыңбы?» – деп айткан. Ал киши Алланын атын ортого салып, мен уурулук кылган жокмун деп айткан. Ошондо Азирети Ыйса (алайхиссалаам): «Мен сенин касамыңа ишенем жана өзүмдөгүү ойду жокко чыгарам», – деп айткан». («Сахих Муслим» Китаабул-Фазааил, Баабу фазааили Ыйса (алайхиссалаам)

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммад (саллаллааху алайхи ва саллам) мындай деп айткан:

«Бири-бириңерге көрө албастык кылбагыла, бир тууганыңарды аңдыбагыла, башкалардын айып-кемчиликтерин издебегиле, бири-бириңердин соодаларыңарды бузбагыла, Алла Тааланын нукура пенделери жана ага-ини болуп жашагыла». («Сахих Муслим» Китаабул-Бири вас-Силати вал-Аадааб, Баабу тахриймиз-занни)

Бир жолу Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммад (саллаллааху алайхи ва саллам) сахаабалар (разияллааху анхум)дан мындай деп сураган:

«Гыйбат эмне экенин билесиңерби?» Сахаабалар (разияллааху анхум): «Алла жана Анын Пайгамбары (саллаллааху алайхи ва саллам) гана жакшыраак билишет», – деп жооп беришти. Ал (саллаллааху алайхи ва саллам): «Бир тууганың жөнүндө ага жакпагандай ыкмада сөз кылууң», – деп айткан. Ал (саллаллааху алайхи ва саллам)дан: «Эй, Алланын Элчиси! Эгер ошол сөз кылынган айып-кемчилик бир тууганымда бар болсо, анда кандай?» – деп суралганда, ал (саллаллааху алайхи ва саллам): «Эгер сен сөз кылган айып-кемчилик бир тууганыңда бар болсо, анда сен аны гыйбат кылган болосуң, ал эми эгерде анда жок болсо, анда сен ага доомат кылган болосуң», – деп айткан». («Сахих Муслим» Китаабул-Бирри вас-Силати, Баабу тахриймил-гийбати)

Алла Таала бардыгыбызды жаман ойго баруу, гыйбат кылуу, ушак айтуу жана аңдуу сыяктуу жаман илдеттерден сактасын! (Аамийн)

Share via