V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Kateri so univerzalni vidiki islama?

Univerzalnost

Univerzalnost islama je očitna v šestih členih vere. Alah (Bog), omenjen v prvem členu, je Stvarnik vesolja in ga razumemo kot »neverskega« Boga. On je ustvaril vse in kot Najbolj Milostni brez vprašanja zagotavlja vire vsakemu bitju in še preden je bilo le-to ustvarjeno. Kot Najbolj Milostni nagradi vsako bitje za trud. Tega so deležni tudi tisti, ki ne verjamejo Vanj. Tako je univerzalni Bog, ne Bog skupine ljudi ali plemena.

Dejstvo, da musliman verjame v vse Alahove preroke, postavi temelj za univerzalnost. Takšno verovanje vodi v razumevanje duhovnosti drugih ljudi, ustvarja spoštovanje do ustanoviteljev vere drugih in tako pomaga ustvariti spoštovanje in čaščenje vseh prerokov. Nikoli ne vidimo muslimana, ki bi poniževal, se posmehoval ali risal karikature preroka Jezusa (mir z njim) ali Mojzesa (mir z njim) ali katerega koli drugega, mir naj bo z njimi vsemi.

Vera v vse njegove prej razodete knjige je še eno močno orodje duhovnosti. Muslimani so spodbujeni k branju teh zapisov in razvijanju razumevanja temeljne duhovnosti drugih ljudi.

Koncept odgovornosti v tem svetu in v prihodnjem življenju je še en univerzalni aspekt, kjer so vsi poklicani na zagovor zaradi svojih dejanj in namer. Koncepta pokore ni. Nosimo le breme posledic svojih dejanj.

Islam je edina vera, ki popolnoma zavrača načelo, da je resnica monopol ene same vere, rase ali naroda, namesto tega trdi, da je Božansko vodenje radodarnost, ki je ohranjalo človeštvo v vseh obdobjih. Koran nam govori, da ni ne rase ne naroda, ki ne bi bil blagoslovljen z radodarnostjo božanskega vodenja, in ni regije na zemlji ali skupine ljudi, ki ne bi prejela prerokov in Božjih glasnikov.