V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Kaj je pet stebrov islama?

Pet stebrov

Pet stebrov islama predstavlja načela čaščenja, ki so potrebna za prakticiranje vere. Sledenje in praksa teh dejanj je obvezna za vse muslimane. Ti so:

  1. Izpovedovanje vere (kalima/šahada): to je prvi in najpomembnejši steber islama in vsa druga prepričanja izhajajo iz tega. Vernik izpoveduje svoje sprejemanje islama s: »Priča sem, da ni drugega boga kot Alah in priča sem, da je Mohamed Njegov služabnik in Njegov sel.«
  2. Molitev: molitev je osnovni in najpomembnejši način, s katerim posameznik komunicira z Alahom in se mu približa. Islamski koncept molitve je neposredno izlivanje duše prosilca pred Božansko veličastnostjo. Islam ne podpira posrednika med Bogom in človekom, niti zanj ni potrebe. Najpomembnejša oblika molitve v islamu je salat/namaz, ritualna dnevna molitev. Salat je predpisan petkrat na dan. Te molitve je treba izvesti ob pravem času in po možnosti v kongregaciji. Salat v pravi obliki postane orodje za zmanjševanje stresa, samoanalizo in moč duhovnosti na poti življenja.
  3. Post: tretje dejanje čaščenja v islamu je post vseh sposobnih muslimanov v islamskem mesecu ramadanu. S postom se musliman očisti duhovno in fizično, svojo dušo povzdigne in doseže Alahovo bližino. Post pomeni vzdržnost od hrane, pijače, kajenja in zakonskih odnosov od zore do sončnega zahoda. Žrtvovanje svojih fizičnih potreb vzdigne muslimanovo zavedanje o trpljenju revnih in pomoči potrebnih. Za to duhovno vajo je Bog določil ramadan. To je bil mesec, v katerem je Preroksa prvič razodel Koran. Koran dovoli izjeme pri postu, in sicer ostarele, kronično bolne in otroke. Post lahko »nadomestijo« z oskrbo revnih s hrano. Začasna izjema je dovoljena tistim, ki potujejo, so bolni, nosečim in doječim ženskam ter ženskam med menstruacijo. Od njih se pričakuje, da bodo kasneje post nadoknadili.
  4. Davek na neporabljeno premoženje (zakat): zakat je četrti steber islama, ki se ga bolj primerno imenuje očiščevanje imetja. To je davek, ki zahteva od muslimana, da se bo odrekel določenemu znesku svojega imetja (2 % na letni ravni) za vzdrževanje revnih in tistih, ki so nezmožni zaslužiti. Znesek variira glede na obliko imetja. Davek je lahko poplačan z zemljo, živino ali likvidnimi sredstvi (zlato, srebro, delnice itd.).
  5. Romanje (hadž): hadž, peti steber islama, je romanje v Meko, ki ga mora vsaj enkrat v življenju opraviti vsak musliman, ki je tega sposoben in ima za to sredstva. To je obširno zaporedje verskih obredov, ki trajajo več dni in se izvajajo ob sveti Kabi v Meki (Arabija) in drugih posebnih svetih mestih. Osrednja značilnost tega romanja je Kaba, za katero muslimani verjamemo, da je bila prva hiša zgrajena za čaščenje Enega Boga. Namen hadža je jasen opomnik Enosti Alaha in poudarja bratstvo in enakost človeških bitij kot tudi pomembnost človekove pripravljenosti žrtvovanja zavoljo svojega Stvarnika. Drugi vidik tega romanja je, da posameznik sledi korakom preroka Abrahama in njegove družine ter se tako spomni povezave med islamom in Abrahamom.