V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Islam in kalifat

Džihad: Česa ti ISIS ne bo povedal

Ali islam sankcionira umor v tujih deželah? Ali džihad pomeni spreobračati v islam tiste, ki tega nočejo? Je militantni terorizem kadarkoli opravičljiv z vidika Korana ali ravnanj Preroka Mohameda (mir in Božji blagoslov z njim)? In kaj, ali kdo, je resnični Kalif?

Z vzponom »džihadističnih« skupin, kot je ISIS v Iraku in Siriji, ta vprašanja še nikoli niso bila tako pereča na mednarodnem nivoju. V odgovoru na njihove poskuse rekrutiranja mladih iz zahodnih držav skupina mladih britanskih muslimanov iz Mladinske muslimanske skupnosti Ahmadija (Ahmadiyya Muslim Youth Association – AMYA) na podlagi avtentičnih islamskih virov dokazuje, da so morilske doktrine teh teroristov v temeljih v nasprotju z miroljubnimi učenji pravega islama.

Vse Koranske reference so iz Korana, v katerem je verz »V imenu Alaha, Milostnega, Usmiljenega!« označen kot prvi verz. Če v tvojem Koranu ni označen, od vseh referenc odštej 1.