V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Izobilje islama

Izobilje islama
 • Islam je edina svetovna religija, ki oznanja popolno edinost in univerzalnost Boga.
 • Islam je edina svetovna religija s svetimi spisi, v katere nihče ni posegal. Koran je še danes od besede do besede natanko tak, kot je bil v času razodetja. V nasprotju s tem so bila besedila vseh drugih svetih spisov skozi čas spremenjena, kar so potrdile tudi sodobne raziskave.
 • Islam je edina svetovna religija s svetimi spisi, ki so nastali za časa življenja njenega utemeljitelja. Tisoči vernikov so se jih iz generacije v generacijo naučili na pamet od začetka do konca. V islamski sveti knjigi (Koranu) je tudi zapisana božanska obljuba, da bo besedilo obvarovano pred prirejanjem in spreminjanjem.
 • Islam je edina svetovna religija z nazorom in ravnanjem, ki se nista spremenila vse od časov njenega utemeljitelja, Preroka Mohameda (mir in Božji blagoslov z njim). Zakonov islama ni mogoče odpraviti vse do sodnega dne. Pri vseh drugih verstvih so se dogme in obredi skozi zgodovinski razvoj spreminjali, zato se danes soočajo z očitkom, da jih je ustvaril človek.
 • Islam je edina svetovna religija z utemeljiteljem, čigar celotno življenje je podrobno poznano.
 • Islam je edina svetovna religija, katere izvor je zgodovinsko ugotovljen brez sence dvoma, medtem ko je rojstvo drugih religij zavito v meglo domnev in skrivnosti.
 • Islam je edina svetovna religija z utemeljiteljem, katerega vnovični prihod je napovedan v vseh starodavnih svetih spisih. Številni deli Stare in Nove zaveze ter parsijskih, hindujskih in budističnih spisov navkljub napakam v besedilu in pristranskim prevodom pričajo o poslanstvu Preroka Mohameda (mir in Božji blagoslov z njim).
 • Islam je edina svetovna religija, ki jo je v sveti knjigi (Koranu) poimenoval sam Bog.
 • Islam je edina svetovna religija, za katero je mogoče trditi, da predstavlja zgodovinsko in logično izpolnitev vseh razodetih religij.
 • Islam je edina svetovna religija, ki priznava apostolstvo prerokov drugih narodov, na primer Mojzesa, Jezusa in drugih.
 • Islam je edina svetovna religija, ki prerokov drugih verstev ne obravnava kot sleparje.
 • Islam je edina svetovna religija, ki že od vsega začetka poudarja enakost in bratstvo ter v svojih vrstah ni nikdar trpela diskriminacije na podlagi rase, barve kože ali družbenega razreda.
 • Islam je edina svetovna religija, ki v svojih svetih spisih ponuja jasen nauk o posmrtnem življenju.
 • Islam je edina svetovna religija, ki pooseblja verske zakone za posameznike in skupnosti ter je primerna za vse narode v vseh zgodovinskih obdobjih.
 • Islam je edina svetovna religija, ki ponuja živo vero, kajti v islamu se vrata božanskega razodetja niso nikdar zaprla in lahko ljudje tudi danes ostanejo v tesnem stiku z Bogom.
 • Islam je edina svetovna religija, katere prepričanja in nauki so znanstveno podkrepljeni, saj vsako novo odkritje potrjuje resnico, zapisano v Koranu.
 • Islam je edina svetovna religija, ki opredeljuje konkretna politična, družbena, moralna in gospodarska načela, ki vodijo k dobremu vladanju in družbeni pravičnosti. Druga verstva se zadovoljijo s težko razumljivimi abstrakcijami ali provizoričnimi teorijami, ki jih vsake toliko prilagodijo zahtevam časa.
 • Islam je edina svetovna religija, ki v svojih svetih spisih pojasnjuje filozofijo stvarjenja in ustroj vesolja.
 • Islam je edina svetovna religija, ki dopušča možnost zveličanja bogaboječih pripadnikov drugih verstev.
 • Islam je edina svetovna religija, ki ne navaja čudežev, če so ti v nasprotju s popolnimi zakoni narave, ki jih je za upravljanje vesolja ustvaril Bog.
 • Islam je edina svetovna religija, katere končno zmagoslavje je zatrdno naznanil sam Bog v svojih svetih spisih.