V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.
izvori

Razvoj religije

Islam ne trdi, da je nova religija, pač pa, da gre za nadaljevanje prejšnjih religij. Islam je naravno in pričakovano nadaljevanje religijskih učenj prejšnjih prerokov. Islam torej ne poziva le k čaščenju istega, Enega Boga Abrahama,as Mojzesa,as Jezusaas in vseh drugih prerokov, temveč trdi tudi, da je razširitev sporočil preteklih prerokov.

Glede na islamska učenja so bili sveto pooblaščeni preroki poslani na različne dele tega sveta v različnih časih skozi zgodovino, da bi dvignili zavest o Bogu med njegovimi ljudmi in predali Božja navodila glede moralnega in duhovnega življenja. Čez čas so nekateri od teh prerokov od Boga prenesli nove zakone, da bi religijska učenja za človeštvo progresivno razširili v koraku s splošnim človeškim razvojem. Ko so torej ljudje dosegli večjo zmožnost razumeti Božja navodila, je Bog poslal dodatne smernice za nadgrajevanje tega, kar je že bilo razodeto. To je pomembna točka, saj poudarja koncept razvoja religije.

Mohamedsa je preprosto prišel z zadnjim zakonom v obliki Korana in nadgradil že zgrajene povezave med sporočili Abrahama,as Mojzesa,as Jezusaas in drugih, prejšnjih prerokov. Prenesel je sporočilo absolutne edinosti Boga, kakor tudi smernice človeštvu glede življenja v moralnem in duhovnem smislu. Prihod Mohamedasa je dokončal razvoj religije s prinosom zadnjega poglavja v Božjem progresivno razodetem zakonu.

Povezava z Abrahamom

Izvori islama so isti kot izvori drugih religij, ki so se prakticirale pred njegovim prihodom. Izvoru vseh semitskih religij lahko sledimo vse do preroka Abrahama,as saj so bili njihovi preroki potomci njegovih dveh sinov, Izmaelaas in Izaka.as Prvorojenec Izmaelas je imel dvanajst sinov, ki so v Svetem pismu imenovani kot »dvanajst princev«. Izmaelovemuas drugemu sinu je bilo ime Kedar. Tisti, ki so sledili njegovemu družinskemu deblu, so ugotovili, da je med njegovimi potomci v ravni črti Mohamed,saprerok islama. Muslimani so potomci Abrahamovegaas prvorojenega sina Izmaela,astako kakor so judi in kristjani potomci Abrahamovegaas drugorojenega sina Izaka.as