V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Je samomorilski bombni napad lahko upravičen?

napad

Ne. Prvo in najpomembnejše sporočilo Korana je prepoved samomora:

Ne ubijajte sami sebe! Alah je resnično usmiljen z vami (Koran 4: 30).

Samomor je brez izjeme prepovedan, še večji greh pa je samomorilski napad. V znak protesta proti namernemu samomoru je Preroksa prepovedal pogrebne molitve za samomorilce, razen če so bili duševno bolni.

Samomor je enak umoru in je v skladu z islamskimi načeli odvraten. Islam je vera, ki se zavzema za svetost življenja:

Če kdo ubije človeka, ki ni ubil nikogar, ali koga, ki na zemlji ne dela nereda, je tako, kot da bi ubil vse ljudi. Če pa kdo ohrani človeško življenje, je tako, kot da bi vsem ljudem ohranil življenje (Koran 5: 33).

Profesor Bernard Lewis meni, da je pojem samomorilnega bombardiranja iznajdba 20. stoletja, ki v islamu nima nobene osnove in da muslimani, ki terorizem podpirajo, ne poznajo svoje religije.

Pri klasičnih teroristih ni mogoče v nobenem času najti podpiranja ali legitimnosti temu, čemur danes pravimo terorizem. Prav tako ni nobenega dokaza za obstoj terorizma, kot ga poznamo danes. Da bi fanatični bojevnik svojim žrtvam nudil izbiro med Koranom ali mečem, ni le neresnica, temveč je nemogoče in »na splošno, je bila toleranca muslimanov do nevernikov veliko višja kot pri komerkoli v krščanstvu … (Bernard Lewis in Buntzie Ellis Churchill, Islam: The Religion and the People).

Skratka, prerok Mohamedsa je prepovedal vse oblike terorizma in je namesto tega svoje sledilce učil, da se udejstvujejo v osebnih refleksijah samoizpopolnjevanja. To je bil in vedno bo največji džihad.