V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Ali gredo vsi nemuslimani v pekel?

Pekel

Kratek odgovor je ‘ne’. V islamu odločitev o tem, kdo bo šel v nebesa in kdo v pekel, v celoti pripada Bogu, saj le On vidi v človeška srca in pozna njihova dela. Islam trdi, da je popolna religija za človeštvo in religija za vse čase ter vse narode.

Na ta dan sem izpopolnil vašo religijo in izpolnil svojo uslugo vam in za vas izbral islam kot religijo (5: 3).

S tem trdi, da ponuja najboljše vodenje – ki vodi v raj, če mu sledimo – ampak samo biti musliman za vstop v raj ni dovolj. Bog nagradi pravične, ki so lahko muslimani, kristjani, judje itd.

Koran pravi, da bodo ljudje, ki opravljajo dobra dela, zanje nagrajeni.

Tisti, ki delajo dobro, bodo nagrajeni in še bolj blagoslovljeni (10: 27).

Tako je prepuščeno Bogu, kdo bo vreden vstopa v raj. Islam nam tudi pove, kdo bo vstopili v raj:

Tiste, ki verujejo in opravljajo dobra dela in molijo in poplačajo zakat, bo Bog nagradil in ne bo jih strah in ne bodo trpeli (2: 278).

In če bi verovali in bi bili pravični, bi jih Alah zagotovo še bolj nagradil, ko bi le vedeli (2: 104)!

V zgornjih dveh primerih je tistim, ki verjamejo v Boga, opravljajo dobra dela, so pravični, molijo in darujejo v dobrodelne namene, obljubljena Božja nagrada – in to lahko vključuje največjo nagrado, vstop v Raj v posmrtnem življenju.

Verniki in judje in kristjani in Sabejci – kateri koli od teh resnično verjame v Alaha in poslednji dan in opravlja dobra dela – bo nagrajen, ne bo ga strah, tudi trpel ne bo (2: 63).

Če posameznik zavrne islam, potem ko ga spozna in v celoti razume njegovo resnico, ga bo Bog o njem izprašal. V nasprotnem primeru mu bo sojeno glede na njegovo vero ali njegovo razumevanje, kaj je prav in kaj narobe.