V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Kaj vsebuje šest členov vere v islamu?

šest členov vere

Islam nam pomaga razviti tesen odnos z Alahom tako, da nam najprej pove, v kaj verjeti (6 členov vere) in potem razloži, kako ta prepričanja uporabiti v svojem življenju (5 stebrov islama). Muslimani verjamemo v naslednjih šest členov vere:

  1. Enost Boga: beseda Alah uporabljena v islamu je lahko osebno ime Boga in dobesedno pomeni Edini.
  2. Angeli. Alah je ustvaril angele, da bi Ga častili in izpolnjevali Njegove ukaze. Angeli, po Alahovem ukazu, vzdržujejo in nadzorujejo cel univerzum. Angele lahko razumemo tudi kot človeška bitja z vsemi lastnostmi popolne duhovnosti.
  3. Alahove knjige: muslimani verjamemo, da je Alah razodel svoje zakone po ravneh človeštva skozi Svoje preroke in zato sprejemamo Mojzesovoas Toro, Davidoveas Psalme, Jezusovas Gospel kot svete knjige kot tudi vse svete spise vseh drugih Alahovih glasnikov. Vendar muslimani verjamemo, da so bila ta razodetja omejena na določen čas in ljudstvo in niso ohranjeni v svoji izvirni čistosti, temveč so izpostavljeni popačenju. Vsi sveti spisi so dosegli višek in so bili izpopolnjeni v Koranu (prav tako, kot so vse vere izpopolnjene v islamu).
  4. Preroki: Alahovi Preroki so izbrani med človeškimi bitji. So najboljši zgled moralnega in duhovnega ravnanja. Človeštvo vodijo k Alahu z razkrivanjem Božanskega razodetja in tudi z lastnim zgledom čistosti in pravičnosti. Mohamedsa je glavni Prerok in je prenesel popolno vodenje od Alaha. Prišel je kot blagoslov za človeštvo.
  5. Sodni dan: eno izmed najbolj poudarjenih prepričanj v Koranu je vera v Sodni dan. Islam uči, da fizična smrt ni konec posameznikovega obstoja, temveč odpira vrata v višjo obliko življenja, ki lahko posameznika privede bližje k Alahu, kar je odvisno od posameznikovih dejanj v tem življenju.
  6. Božanska uredba: Božanska uredba pomeni Alahovo voljo. Muslimani verjamemo, da Božanska uredba nadzoruje morebitni rezultat vseh dejanj v tem vesolju. Je zakon ali ukrep stvari glede na njeno rast in razvoj. V Koranu je termin razložen kot Alahov univerzalni zakon, ki deluje skozi vso stvarstvo in se širi skozi vesolje. Znotraj meja Božanske uredbe ima posameznik svobodno voljo.