V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Kako se islamski koncept Boga razlikuje od drugih religij?

Koncept Boga

Islamski koncept Boga je drugačen od drugih ver, saj je zelo monoteistična religija s čaščenjem enega Boga kot osrednjo temo. Islam predstavlja njeno enotnost na nedvoumen in razumljiv način.

Glede na islamske nauke se Bog ni rodil in rodil nikogar ter v Enosti Boga kompromis ni dovoljen – niti pri čaščenju niti v verovanju. Pravimo mu živi Bog, ki ljubi svojo Stvaritev in posluša njihove prošnje. Nikoli ne neha razdajati svojih atributov. Zato komunicira s človeštvom kot prej in ni zaprl poti, ki vodijo neposredno do Njega. Kot taki muslimani lahko vzdržujejo neposreden odnos s svojim Gospodom in tako so vsi posredniki prepovedani.

Islam trdi, da ni nasprotij med Božjo besedo in Njegovimi deli. Tako nas osvobodi tradicionalnega rivalstva med znanostjo in religijo in ne zahteva od človeka, da ne verjame v nič onkraj zakonov narave, ki jo določa On. Islam ponuja precej širši vpogled v različne Božje atribute in človekov odnos s svojim Gospodom kot katera koli druga vera.