V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Štiri temeljne lastnosti Boga

Lastnosti boga

Uvod

Postalo je običajno, da Hazreti Mirza Masroor Ahmad,at vodja svetovne muslimanske skupnosti v Ahmadija, na drugi dan letne konvencije (Džalsa Salana) nemške muslimanske skupnosti Ahmadija naslovi nemuslimane. Med letno konvencijo v Nemčiji leta 2013 je Njegova svetostat naslovila več kot tisoč gostov, vključno s politiki, učitelji, univerzitetnimi profesorji, študenti, odvetniki in ljudmi iz vseh družbenih slojev. Pred nagovorom Njegove svetostiat so razni dostojanstveniki imeli kratke govore, med njimi člani nemškega državnega zbora, g. Kilic, član makedonskega državnega zbora, dr. Pachemski in župan Heidelberga, dr. Würzner.

Uvodni nagovor Hazretija Mirze Masroorja Ahmada,at vodja svetovne muslimanske skupnosti Ahmadija 29. junija 2013

Po recitiranju Tašahhud, Ta’avvuz in Bismillah je Njegova svetostat rekel:

Vsi gostje – Assalamu Alejkum Va Rahmatullahi – mir in blagoslov Alaha za vse vas.

Najprej bi se rad zahvalil vsem našim gostom, ki so prišli in obiskali našo letno konvencijo. Ta dogodek, na katerem imam priložnost, da naslovim naše prijatelje, ki niso ahmadijci, je postal stalna značilnost nemške Džalsa Salana (letna konvencija).

Ker vas večina ni muslimanov, je tema, o kateri sem se odločil govoriti danes, dojemanje Boga v islamu. Ni dovolj časa poglobljeno razpravljati o tej temi, vendar bom vseeno poskušal razložiti temeljne lastnosti Boga glede na resnična islamska prepričanja. Razlog, zakaj sem izbral to temo, je, da ko postanejo nauki islama v zvezi z Bogom jasni, samodejno odpravijo številne dvome ali pridržke, ki se nanašajo na islam ali muslimane. V današnjem svetu je splošen vtis, da je Bog, ki ga je predstavil islam, izredno krut in gospodovalen. Mišljenje je, da se zavzema za prisilo in da je Njegova edina naloga kaznovanje in pošiljanje ljudi v pekel. Dejansko so ljudje pogosto prepričani, da bo islamski Bog nedvomno kaznoval vsako napako ali greh, ne glede na to, kako majhen ali nepomemben je. Resnica je, da je to prepričanje popolnoma napačno in nepravično.

Bog, ki ga častimo in za katerega verjamemo, da imamo vse moči, je povsem suveren in zato ima moč narediti vse in karkoli. Hkrati pa je vedno milosten. Zato je v Koranu Bog Vsemogočni dal ljudem veselo novico, da sta Njegova milost in sočutje vseobsegajoča. To je napisano v poglavju 7, verz 157. V nekem drugem verzu Korana je Alah dejal, da ljudje, ki so grešili zoper svoje duše, naj ne obupajo in postanejo brezupni. Stih razlaga, da lahko Alah odpusti vse grehe, saj je on najbolj odpuščajoč in vedno milosten (Poglavje 39, verz 54). Na drugem mestu je Alah rekel, da če ne bi bilo za Njegovo milost in njegovo usmiljenje, potem bi ljudi na svetu zaradi njihovih napačnih dejanj in klevetanja doletela velika kazen (Poglavje 24, verz 15). Še en primer božanske neskončne ljubezni je Njegova izjava, da se bo nagrada za dobra dela pomnožila z desetkratno vrednostjo dejanja, vendar pa bo kazen za napačno dejanje enaka slabemu dejanju.

Teh nekaj primerov ponazarja resnično naravo Boga islama. Ali ti primeri izzovejo podobo krutega in tiranskega Boga, ali pa namesto tega nakazujejo na dobrodelnega, sočutnega in ljubečega Boga? V Koranu je zelo veliko verzov, skozi katere se učimo o Božji milosti, sočutju in dobrodelnosti. Navedel sem le nekaj primerov.

Res je, da islam pravi, da bo vsakdo, ki dela dobro, nagrajen, ali nasprotno, kdor stori greh, bo ustrezno kaznovan. Ne more biti, da ena oseba izvede dejanje, zanj pa je odgovorna druga oseba. V posvetnih pravnih sistemih nikoli ne bi dopuščali ali sprejeli načela prenesene odgovornosti, v katerem bi bila ena oseba kaznovana zaradi dejanj druge. Kako torej lahko sprejmemo, da se lahko v Božjem pravnem sistemu kaznuje ena oseba za kaznivo dejanje druge? Božja pravičnost in modrost sta povsem neprimerljiva in zunaj področja intelekta, modrosti in pravičnosti človeštva. Torej, kako bi si lahko predstavljali, da bi Bog lahko sprejemal odločitve, ki bi bile brez pravičnosti in modrosti ali slabše od tistih, ki jih sprejema človeštvo? Če bi se Bogu pripisala odločitev, da je zločin storila ena oseba, vendar se zanjo kaznuje druga oseba, ne bi imeli druge možnosti, kot da bi šteli Boga za krutega in nepravičnega. Na primer; sin stori prekršek, njegov oče pa doživi sankcijo. Bog, ki bi storil takšno krivico, bi bil nepravičen in maščevalen bog. Vendar pa je Bog islama popolnoma brez vsakršnih oblik krivice in krutosti; ravno nasprotno, rekel je, da so njegova milost in sočutje izredno obsežna in daljnosežna in zaradi teh lastnosti je Bog odpuščajoč.

Poleg tega bi moral pojasniti, da je Bog islama tisti, ki je “Gospodar”. In gospodar ima pravico odpuščati svojim služabnikom. Ko je to enkrat razumljivo, postanejo nemogoči pomisleki o Bogu ali islamu glede tega, zakaj Alah odpušča, in zakaj pokriva človeštvo v plašč njegove milosti in odpuščanja. Skozi primere, ki sem jih predstavil iz Korana, sem dokazal, da kritike nekaterih ljudi o dojemanju Boga v islamu niso nič drugega kot napačne predstave in zmote. Takšna napačna prepričanja so predložena bodisi zaradi pomanjkanja znanja ali zaradi želje po nepotrebnem obrekovanju in diskreditiranju islama.

Kot sem že povedal, bom zdaj govoril o nekaterih lastnostih Boga, ki so omenjene v prvem poglavju Korana, ki ga muslimani recititrajo v vseh formalnih molitvah in tudi ob drugih molitvah. Tega ne bom mogel podrobno razložiti, vendar bom vsaj predstavil pregled teh temeljnih lastnosti.

V prvem poglavju Korana je navedeno, da je “vaš Gospod Alah”, in “Alah” pomeni vrhovno bitje, ki je imetnik vseh popolnih lastnosti, popolnoma brez vseh napak in pomanjkljivosti. On je edini nosilec vseh lastnosti in značilnosti, ki jih človek lahko kadarkoli predvidi. Poleg tega ima tudi nešteto lastnosti, ki jih ljudje zaradi svojega omejenega razumevanja ne morejo razumeti. Beseda “Alah” je značilno ime, ki ga je mogoče uporabiti le za opis tega popolnega Bitja, ki ni samo brez napak ali morebitnih pomanjkljivosti, temveč ima tudi vse popolne lastnosti in značilnosti. Ko trdimo, da je Alah “popoln”, to temelji na resničnosti, kajti sama definicija popolnosti temelji na dveh temeljnih značilnostih.

Prvič, da bi neka stvar veljala za popolno, mora biti njena lepota in videz popolnoma brezhibna in brez kakršnekoli pomanjkljivosti. Drugič, če nekaj ali nekdo trdi, da je popoln, potem mora biti brez primere v svoji ustrežljivosti, prijaznosti in milosti do drugih. In tako ugotovimo, da je veličastnost in lepota vsega v Nebesih in na Zemlji dejansko prikaz Božje lepote in Njegovih uslug za Njegovo Stvarstvo in s tem absolutni dokaz njegove popolnosti. Ko opazujemo darove in blagoslove, ki jih je Bog dal človeštvu, nas to naravno prevzame s hvaležnostjo za Njegovo prijaznost in podporo.

Koran nam dalje pripoveduje, da sta Alahovo veličanstvo, prijaznost in lepota neprimerljiva. Ena izmed najpomembnejših in temeljnih značilnosti Alaha je, da je on “Gospodar vseh svetov.” To pomeni, da je On Bog, ki hrani in oskrbuje vse ljudi. Izpolnjuje vse potrebne zahteve in zagotavlja sredstva za preživljanje vseh ljudi brez kakršnekoli diskriminacije. Po islamu je On Bog vsega sveta. On je Bog muslimanov in zato jim zagotavlja oskrbo in hrano. On je tudi Bog Kristjanov in Judov, zato jim zagotavlja vse, kar potrebujejo na tem svetu. Prav tako je Bog Hindujcev, Sikhov in ljudi vseh ver in religij, zato jim je vsem poklonil sredstva življenja in preživetja. Bog pravzaprav oskrbuje tudi tiste, ki ne verujejo Vanj in ki verjamejo, da je to, kar imajo bodisi posledica lastnih prizadevanj ali posledica znanstvenega napredka. Vendar pa pravi musliman verjame, da so napredki v znanosti tudi neposredni rezultat milosti in blagoslovov tega Boga, ki omogoča, da se znotraj Svojih zakonov narave žanjejo sadeži trdega dela in raziskovanja. In tako bo zaradi Božjih zakonov narave kdorkoli si bo prizadeval nagrajen za svoja prizadevanja. To je Bog, ki je ljudi oplemenitil z različnimi spretnostmi in sposobnostmi, da bi lahko izkoristili Božje blagoslove in bogastva ter se jih poslužili.

Bog islama je dejal, da je oskrbel človeka v enaki meri s hrano in pijačo, kot tudi s sredstvi in zdravili za njegovo zaščito. Zdravila za nekatera obolenja in bolezni je položil v določene stvari za našo korist in ob določenih priložnostih Bog sam izpostavi takšna zdravila. Ob teh priložnostih Božji sistem “truda in raziskovanja” ne deluje, v takih primerih pravzaprav Bog sam prevzame vodenje. Naj vam dam en primer. Pred časom je bila neka ahmadijska muslimanka diagnosticirana z rakom na maternici. Zdravniki so rekli, da je rak že v zadnjem stadiju in da zanj ni zdravila. Dejansko so ji rekli, da ji je preostalo le še zelo malo življenja, zato naj se vrne domov, da tam pričaka konec svojega življenja. Kljub napovedi zdravnikov je bila po vrnitvi domov resnično osupla nad ravnanjem Boga, ki ji je dal življenje in jo ves ta čas oskrboval. Neke noči je imela sanje o grmu, ki je rasel v delu Pakistana, kjer je poprej živela. Ta grm se je v sanjah pojavil pred njo, glas iz njega pa ji je rekel: “Jaz sem tvoje zdravilo, zato me uporabi.” Zaradi teh sanj je poiskala to vrsto grma in ga uporabila kot zdravilo ter s pomočjo Alahove Milosti popolnoma prebolela raka. Njeni zdravniki, ki so že opustili vse upanje, so osupli rekli, da se je zgodil pravi čudež. Ta gospa, ki jo je pozdravil sam Alah, je o svojem primeru obvestila enega od naših ahmadijskih zdravnikov in od takrat naprej ahmadijski zdravniki s tem grmičevjem zdravijo tako raka na maternici kot tudi raka na dojkah. Z Alahovo Milostjo so bili rezultati do sedaj izredno pozitivni in zelo veliko žensk je bilo rešenih teh strašnih bolezni. Eden od naših ahmadijskih zdravnikov, ki živi v Združenem kraljestvu, opravlja raziskave o tem grmu in do sedaj so z Božjo Milostjo rezultati precej obetavni.

To so sredstva Boga Vsemogočnega, s katerimi poskrbi za preživetje človeštva, in način, kako stvaritev varuje Svojo. Obstaja še nešteto drugih stvari, od katerih ima koristi celotno človeštvo. Pa naj bo to zrak, ki ga dihamo, voda, ki jo pijemo, svetloba, ali pa dan in noč – vse to in še veliko več je Bog poklonil celotnemu človeštvu. Pravzaprav vse to ni bilo zagotovljeno le ljudem, temveč prav vsem Božjim Stvaritvam.

Tako je to prva lastnost Alaha, ki je bila omenjena v prvem poglavju Korana. Ko pravi musliman to izve, medtem ko je po eni strani seveda hvaležen za vso velikodušnost in prijaznost, ki nam jo Bog nudi, pa tudi za življenjsko silo človeštva, pa po drugi strani dobi tudi vpogled v dejstvo, da je Bog islama Bog vseh in da zagotavlja življenjska sredstva vsem ljudem ne glede na njihovo vero. Pravi musliman spozna, da so vsi ljudje in vsa živa bitja del Božje Stvaritve. Zato pa vsakemu muslimanu postane obveza, da skrbi in je prijazen do vseh ljudi in da vedno razmišlja o tem, kako jim lahko koristi.

Tako lahko vidite, kako dejstvo, da razumejo in resnično cenijo pomen Božje lastnosti, da je “Gospodar vseh svetov”, motivira resnične muslimane, da živijo v skladu z načelom, da je On Bog vseh nas. Z razumevanjem tega se lahko musliman nauči, da je njegova dolžnost služiti človeštvu in biti koristen za vsakega posameznika, pravzaprav za vse Božje Stvarstvo. Zato uporabljamo ta slogan »Ljubezen za vse, sovraštvo za nikogar«.

Zdaj bom na kratko predstavil drugo Božjo lastnost, o kateri nas je Bog obvestil. Poleg tega, da je “Gospodar vseh svetov”, je Alah tudi Milosten. V Koranu je Alah rekel, da tisti ljudje, ki ne verujejo v obstoj Boga, sprašujejo muslimane: “Kdo je ta Dragi Bog, na katerega se sklicujete?” Koran odgovarja, da jim je treba povedati, da je Milostni Bog tisti, ki je vir vseh blagoslovov in tisti, iz katerega sije vsa dobrota. To je Milostni Bog, ki je ustvaril vesolje in znotraj njega je ustvaril sonce, luno, zvezde in planete. Vse to je bilo ustvarjeno ne samo za muslimane, temveč za vse Stvarjenje brez diskriminacije ali predsodkov. Tisti ljudje, ki vse to dojemajo, ki resnično verjamejo v Milostnega Boga in ki razumejo obseg Njegove prijaznosti in blagohotnosti, so prežeti s hvaležnostjo do Njega. Takšni ljudje hodijo po zemlji z neizmerno ponižnostjo in živijo dobro in prijazno. Nikomur ne povzročajo škode ali trpljenja in če do njih drugi pristopijo z jezo ali grobostjo, jim odgovorijo dostojanstveno, z mirom in naklonjenostjo. Na zlorabo in psovanje se odzivajo zgolj z molitvijo in tako razvijajo v sebi lastnosti, ki odražajo lastnosti Milostnega in Ljubečega Boga. Povedano drugače, prizadevajo si biti koristni in delati dobro vsem drugim. Ravno sem pojasnil, da je Božja Milost resnično velika, in tako na enak način tudi tisti, ki verjamejo v Njega, izkazujejo prijaznost in sočutje na zelo visoki ravni. In gotovo je, da bi tako moralo biti.

Tretja osrednja lastnost Boga, ki je omenjena v Koranu, je biti “Usmiljen”. Medtem ko Božja lastnost “Milosti” pomeni, da sta njegova blagohotnost in prijaznost enakopravno porazdeljeni med vse, je njegova lastnost “Usmiljenja” ljudem dodeljena na podlagi njihovega individualnega vedenja. Kot Milostni Bog daje Alah najboljše nagrade tistim, ki mu služijo. Bog Vsemogočni vsakogar, ki si prizadeva in se trudi hoditi po pravi poti, nagradi s tem, da njegova prizadevanja obrodijo najboljše sadove. Kot Sočuten in Prijazen Bog, pomanjkljivosti pri prizadevanjih posameznika spregleda in pokrije ter ne dopušča, da bi prizadevanje posameznika šlo v nič, temveč ga ceni in nagrajuje. Če človek vzdržuje močno povezavo z Bogom, ga On nagradi na zares čudežne načine in s tem, ko usliši njegove molitve, prikaže čudeže. Mi, ahmadijski muslimani, smo nedvomno nenehno priča Božjim čudežem. Na primer, bilo je veliko priložnosti, ko so zdravniki izgubili vse upanje in rekli, da bo pacient zagotovo umrl, a ko so se ahmadijci poklonili pred svojim Gospodom in zaprosili za njegovo milost, so bolniki ozdraveli. Takšen primer sem navedel prej, ko sem omenil ahmadijsko gospo, ki je imela raka. Ko se takšni primeri pojavijo, so zdravniki vedno presenečeni in priznajo, da je ozdravitev resničen čudež. V tem smislu trdno verjamemo v Božje čudeže in to je ta živi Bog, ki ga predstavlja islam. Takšen koncept milosti je razlog, da smo bili rešeni kakršnegakoli dvoma o naši veri v Boga. Z odgovori na naše molitve Bog sam po sebi krepi našo vero in verovanje v Njegov obstoj.

Četrta, temeljna lastnost Boga v islamu je, da je Bog “Gospodar sodnega dne”. Je gospodar kazni in nagrad. Ta lastnost se ne nanaša samo na Božjo sodbo v posmrtnem življenju, kajti Bog nagrajuje in kaznuje tudi v tem življenju. Ljudje bodo gotovo odgovorni za svoja dejanja v prihodnjem življenju. Nagrajeni bodo za svoja dobra dejanja in kaznovani za svoje napake. V tem posvetnem sistemu sodbe se zdi, da koncept nagrajevanja in kaznovanja temelji na načelu absolutne enakosti. Vendar pa islam uči, da je Bog Gospodar vsega; ni zavezan zakonu, da mora nujno kaznovati vsako slabo dejanje. Pravzaprav, če upoštevamo Božjo lastnost milosti, usmiljenja in sočutja, lahko Alah nekomu popolnoma oprosti z nagrado za eno samo dobro dejanje. Primer tega elementa Božje prijaznosti je opisan v tradiciji Preroka Muhammada,sa ki je rekel, da je nekdo ubil 100 ljudi, a se je nato končno pokesal za svoje grehe. Njegovo obžalovanje je bilo iskreno in zato je iskal resnično kesanje, vendar je v tem času umrl. Kljub temu je bil Alah zadovoljen z njegovim zadnjim dejanjem kesanja in mu je tako odpustil za vsa svoja ubojstva in ga sprejel v nebesa. V tem primeru je stopila v veljavo Alahova suverenost in njegova vloga “Gospodarja”. Na enak način v tem življenju Bog ne spregleda večino zmot ali napak, ki jih je storil človek, in mu prihrani negativne posledice in trpljenje, povezane s temi dejanji. Pravzaprav, zaradi svoje milosti in usmiljenja, včasih tudi Alah prinaša pozitivne in koristne rezultate teh napak. To je razlika med Božjimi zakoni in zakoni, ki jih je ustvaril človek, kajti v človekovih zakonih so posledice grehov in napačnih dejanj le sankcije.

Zato, in kot zaključek: Alah je v Koranu omenil te štiri temeljne lastnosti kot dokaz Svojega obstoja, zato nam je ukazano častiti Boga, ki ima te lastnosti. Ko iskreno časti tega Boga, ki ima te popolne lastnosti, oseba izkusi Božja duhovna čudesa na povsem nov način.

Omeniti moram tudi, da je Alah zapovedal, naj iskreni verniki te lastnosti razvijajo v sebi. Zato, ko na eni strani pravi musliman razvije trdno vez z Bogom, se tudi izkaže, da postaja sredstvo za vzpostavitev miru in harmonije na svetu.

S temi besedami upam in molim, da boste v določeni meri spoznali in razumeli pravi koncept Boga v islamu. Na koncu naj še enkrat izrazim svojo hvaležnost vsem, ki ste se nam danes pridružili.

Naj vas Alah blagoslovi. Najlepša hvala.