V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Zakaj nemuslimanom ni dovoljeno v sveti mesti Meka in Medina?

Nemusliman meka

Koran ne podpira prepovedi vstopa nemuslimanom v sveti mesti Meka in Medina. V času Prerokasa, po zmagi muslimanov nad Meko, so celo malikovalci živeli v mestu, veliko drugih pa ga je pogosto obiskovalo, da bi govorilo s Prerokomsa, ne da bi bili izpostavljeni diskriminaciji temelječi na njihovi veri. Dogodek iz časa življenja Prerokasa razkriva, da ga je v Medini poiskalo odposlanstvo iz krščanskega plemena, da bi govorili o verskih zadevah. Ko je odposlanstvo hotelo oditi iz mošeje, da bi opravilo svoj verski obred na drugi lokaciji, jim je Preroksa rekel:

»Ni potrebe, da greste iz mošeje, saj je mošeja prostor za bogoslužje enemu Bogu, če želite, lahko svobodno častite in opravite bogoslužje v njej.« (Zurkani)

To razkriva, da islam dovoli nemuslimanom v sveti mesti Meka in Medina in so trenutna pravila, ki to spodkopavajo, rezultat političnih in ne islamskih pravil.