V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Je pripadnikom drugih religij dovoljen vstop v mošejo?

Mošeja

Da. Koran nikomur ne prepoveduje obiska mošeje. Mošeja je Božja hiša, ki jo za čaščenje Boga lahko in naj bi jo uporabljali vsi. V mošeji je prepovedano zgolj malikovanje, a tudi ta prepoved nikomur ne zapira vrat, temveč varuje Kabo (in posledično vse druge mošeje) ter zagotavlja, da ostane zatočišče za tiste, ki verjamejo v Božjo edinost. Islam pravi, da lahko pripadniki drugih religij obiščejo celo sveti mošeji v Meki in Medini.

Zapisano je, da so kristjani iz Nadžrana obiskali Preroka Mohameda.sa Sestali so se v njegovi mošeji v Medini in med srečanjem vprašali, ali jo lahko zapustijo, da opravijo bogoslužje. Preroksa jim je odgovoril, da je mošeja Božja hiša in da lahko bogoslužje v njej brez zadržkov opravijo. In zares so bogoslužje opravili v mošeji Preroka.sa (Ibn Hišam, I, 575–577).