Je pripadnikom drugih religij dovoljen vstop v mošejo?

Je pripadnikom drugih religij dovoljen vstop v mošejo?

Muslimanska skupnost Ahmadija


Muslimanska skupnost Ahmadija je registrirana v Sloveniji kot Društvo za informiranje o islamu.

Več o avtorju

Da. Koran nikomur ne prepoveduje obiska mošeje. Mošeja je Božja hiša, ki jo za čaščenje Boga lahko in naj bi jo uporabljali vsi. V mošeji je prepovedano zgolj malikovanje, a tudi ta prepoved nikomur ne zapira vrat, temveč varuje Kabo (in posledično vse druge mošeje) ter zagotavlja, da ostane zatočišče za tiste, ki verjamejo v Božjo edinost. Islam pravi, da lahko pripadniki drugih religij obiščejo celo sveti mošeji v Meki in Medini.

Zapisano je, da so kristjani iz Nadžrana obiskali Preroka Mohameda.sa Sestali so se v njegovi mošeji v Medini in med srečanjem vprašali, ali jo lahko zapustijo, da opravijo bogoslužje. Preroksa jim je odgovoril, da je mošeja Božja hiša in da lahko bogoslužje v njej brez zadržkov opravijo. In zares so bogoslužje opravili v mošeji Preroka.sa (Ibn Hišam, I, 575–577).