V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Kakšna je kazen za versko odpadništvo (apostazijo) v islamu?

odpadništvo

V islamu ni kazni za versko odpadništvo. Koran v verskih zadevah poudarja svobodo, dobroto in strpnost. Odličen primer je naslednji verz:

V religiji ni prisile (Koran 2: 257).

Spet drugje je zapisano:

In reci: »To je resnica tvojega Gospodarja; kdor hoče, naj veruje, in kdor noče, naj ne veruje« (Koran 18: 30).

Islam se zavzema za versko svobodo za vsakega posameznika in prepušča ljudem, da sami odločajo o svoji veri. V Koranu preberemo:

Vam vaša vera in meni moja vera (Koran 109: 7).

V času Prerokovegasa življenja ni naveden niti en primer kaznovanja zaradi verskega odpadništva. Za odpadništvo ni predpisane nobene kazni, saj je vera osebna stvar med ljudmi in Bogom. Človek se lahko svobodno odloča o svoji veroizpovedi in spremeni svoja prepričanja, ne da bi ga drugi ljudje zaradi tega kaznovali. Kljub temu bo za svojo vero odgovarjal pred Bogom. Koran jasno navaja, da se bo s tistimi, ki bodo zapustili islamsko vero, ukvarjal samo Bog:

Kesanje tistih, ki opustijo svojo vero, potem ko so že verovali, in nato svojo nevero še poglobijo, ne bo sprejeto, kajti oni so zares v zablodi (Koran 3: 90).

Koran je jasen. Nevera ni posvetni greh in vsekakor ni skrajni zločin, zato tistim, ki ne verujejo, ne smemo škodovati, kaj šele jih umoriti. Tisti, ki želijo izstopiti iz islama, imajo vso pravico, da to storijo.