V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Kakšna je v islamu kazen za bogokletstvo?

Bogokletstvo

V islamu kazni za bogokletstvo ni. Takšne kazni ni opisane niti v Koranu niti v kateremkoli izročilu preroka Mohameda.sa Islam odobrava svobodo govora in izražanja. Bogokletstvo je brez dvoma sporno z moralnega in etičnega vidika, toda islam zanj ne predpisuje telesne kazni. Zaradi sožitja v družbi spodbuja spoštovanje vseh veroizpovedi in čeprav bogokletstvo vernike lahko prizadene, zanj kazni ne predvideva.

V izročilu preroka Mohamedasa najdemo dokaze, da je Abdullah bin Ubej (znan kot vodja dvoličnežev) nenehno žalil Prerokasa in mu v Medini večkrat nasprotoval. Ko je Abdullah bin Ubej preminil, je Preroksa vstal, da bi zmolil pogrebno molitev. Takrat ga je njegov privrženec vprašal: »Alahov apostol, moliš za tega moža, čeprav je o tebi grdo govoril? In čeprav je dvoličnež?!« Preroksa je njegovo izjavo preslišal in s pogrebno molitvijo za moža nadaljeval (Sahih Buhari).

Zgornji primer kaže, da Preroksa nikoli ni zahteval nobene kazni za nikogar, ki je užalil ali zlorabil njega ali Boga. Nasprotno, zanje je molil, da bi prišli na prava pota.

Islam zapoveduje pravično ravnanje z vsemi, tudi s sovražniki:

Naj vas sovraštvo do drugih ne spodbudi k drugemu kot k pravičnosti. Vedno ravnajte pravično, saj to je najbližje kreposti. (Koran 5: 9).

Toda islam ne obsoja zgolj bogokletstva, temveč varuje tudi občutke politeistov, saj muslimanom prepoveduje napadanje njihovih božanstev. Koran o tem pravi naslednje:

Ne preklinjajte tistih, ki jih oni častijo poleg Alaha, da ne bi nepravično in nevede preklinjali tudi Alaha! (Koran 6: 109).

Povedano drugače, islam muslimane uči, da so razumevajoči do stališč drugih ljudi, ne glede na to, kako zelo jim nasprotujejo. Zgornji verz nakazuje, da če muslimani ne smejo žaliti malikov, potem zagotovo ne smejo omadeževati drugih vej znotraj islama.

Islam uči, da se je treba izogibati ljudem, ki govorijo prostaško o katerikoli sveti osebi ali nauku. V Koranu piše:

Ko vidiš tiste, ki se posmehujejo Našim znamenjem, se obrni proč od njih, dokler ne preidejo na drug pogovor. Če pa te Satan zavede, da na to pozabiš, ne sedi več z ljudmi, ki niso pravični, ko se tega spomniš. (Koran 6: 69).