V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Islamski vidik o lojalnosti, svobodi in spoštovanju

lojalnosti

Lojalnost

V islamu je koncept lojalnosti jasen in preprost. V Koranu je zapisano, da to pomeni »ubogati tiste, ki imajo oblast nad vami«. Prerok Mohamed (sa) pa je dejal, da je »poslušnost do zakona dežele sestavni del vere«.

Če upoštevamo ta poglavitna načela, je jasno, da so muslimani zavezani zvestobi državi, v kateri živijo. Pomembno je poudariti, da ta zaveza ni pogojena s tem, da bi bila država muslimanska ali islamska, ampak velja za vsako državo, ne glede na obliko vladavine. Podobno ni nobene zahteve, da bi morala država imeti pravni sistem na podlagi islamskega šeriatskega prava.

Treba je tudi opomniti, da tudi če muslimanom odrečejo pravico do čaščenja Boga in udejanjanja vere, si ti kot državljani sicer lahko prizadevajo za uveljavitev teh pravic, vendar tudi v takšnih okoliščinah ne smejo kršiti načela lojalnosti. Tudi v skrajnih primerih, ko muslimanom prepovedo udejanjati njihovo vero ali jih zaradi nje celo preganjajo, islam še vedno trdno vztraja pri načelu miru in muslimanom svetuje, da se izselijo v države, kjer bodo svojo vero lahko udejanjali. To je doživel tudi Prerok Mohamed (mir in Božji blagoslov z njim), ki so ga 13 let zagrizeno preganjali v Meki, preden se je izselil v Medino. Ni pozval k vstaji ali neposlušnosti, temveč je spoštoval načelo miru. Zato je lojalnost muslimanov do njihove države poglaviten del vere in mora zanje in njihove sodržavljane služiti kot vir miru.

Svoboda

Islam zagovarja svobodo in temeljne človekove pravice. To velja za številna področja življenja, na primer svobodo izbire in spremembe vere, svobodo izražanja, svobodo vesti in podobno.

Vendar pa spodbuja svobodo na odgovoren način. To načelo je skupno vsem kulturam, njen namen pa je ščititi in spodbujati družbeni mir. Poskuša ohranjati ravnovesje med pravicami posameznikov in pravicami družbe kot celote. Ta vloga, ki jo imajo vse religije in tudi posvetne vlade, je v popolnem sozvočju s temeljnim načelom, ki ne dovoljuje absolutne svobode brez nadzora in ravnovesja.

Nadzor in ravnovesje ohranjata družbeni mir. Tako je svoboda izražanja sicer dovoljena, obenem pa sta zapovedani spoštljivost in vljudnost, da niso prizadeta čustva pripadnikov drugih religij in prepričanj. Pomembno je pripomniti, da v islamu ni tuzemske kazni za bogokletstvo ali celo versko odpadništvo, saj so ljudje za takšna dejanja odgovorni Bogu neposredno. Vendar pa kljub temu islam odsvetuje vsakršna dejanja, ki spodbujajo sovraštvo, hujskajo ljudi ali ogrožajo posameznikov mir. Znotraj teh omejitev pa lahko ljudje povsem svobodno živijo in razvijajo družbene zakone ter sisteme glede na svoje potrebe in vloge.

Islam v verskih zadevah pod nobenim pogojem ne dovoljuje prisile ali uporabe sile, prav tako ne dovoljuje uporabe sile za spreobračanje ljudi v drugo vero. Koran jasno zapoveduje, da v religiji ne sme biti nobene prisile, in tudi Prerok Mohamed (mir in Božji blagoslov z njim) nikdar ni nikogar silil k spremembi verovanja ali kogarkoli kaznoval, ker je zapustil islam. Islam je religija svobode in zagovarja ločitev države in vere, da lahko ljudje vseh verstev (in tisti brez vere) svobodno živijo in napredujejo v duhu bratstva in človečnosti.

Spoštovanje

Islam spodbuja spoštovanje na vseh ravneh – od družine do odnosov med religijami in širše. Za islam je spoštovanje temeljni zidak družbe.

Staršem nalaga, da spoštujejo otroke, in otrokom, da spoštujejo starše. Možem, ženam, družinskim članom in sosedom svetuje, da živijo v medsebojnem spoštovanju, da bodo odnosi, ki se razvijajo med ljudmi, odražali njihovo tesno povezanost.

Glede sosedskih odnosov poziva ljudi, da so prijazni z bližnjimi in daljnimi sosedi, kar pravzaprav zajema cel svet.

Spoštovanje do države je prav tako pomembno kot spoštovanje do drugačnih verovanj in religij. Nekoč je Prerok Mohamed (mir in Božji blagoslov z njim) med pogrebom žida v znak spoštovanja vstal in opomnil muslimana, naj ne poudarja svoje vzvišenosti nad Mojzesom, ker bi to prizadelo čustva židov. Tudi ko ljudje zlorabljajo islam, opominja, da je treba ohraniti mir. V bistvu je spoštovanje temeljni kamen islamskega nauka in če mu sledimo, pomaga ustvariti družbe, ki živijo v slogi.