V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Islam in spoštovanje državnih zakonov

Spoštovanje

V islamu je spoštovanje državnega prava verska dolžnost. Koran muslimanom zapoveduje, naj ostanejo zvesti tako Alahu in Prerokusa kot tudi oblasti, pod katero živijo:

O vi, ki verujete, ubogajte Alaha in ubogajte Preroka in ubogajte tiste, ki imajo oblast nad vami (Koran 4: 60).

Vsaka država ali vlada, ki pripadnikom različnih ver (ne zgolj pripadnikom islama) zagotavlja versko svobodo, je vredna zvestobe. Prerok Mohamedsa je to poudaril z naslednjimi besedami:

Tisti, ki spoštuje njegovo oblast, spoštuje mene. Kdor njegovi oblasti nasprotuje, nasprotuje meni (Sahih Muslim).

Islam ne razlikuje med spoštovanjem vere in države. Muslimani, ki uživajo svobodo pri opravljanju verskih obredov in oznanjanju svoje vere, morajo spoštovati vlado svoje države in živeti kot spodobni državljani, ki se ravnajo po zakonih.

Preroka Mohamedasa in njegove privržence so prvih trinajst let njegovega poslanstva preganjali. Kljub preganjanju se nikoli niso zoperstavili svojim zatiralcem, saj so nekatere verske dolžnosti smeli opravljati. Prerok Mohamedsa je dejal:

Ljubezen do svoje dežele je del vere (Sahavi).

Muslimani torej morajo živeti po teh plemenitih naukih in ostati zvesti svoji državi. Hazreti Mirza Masroor Ahmad,at peti in sedanji duhovni vodja muslimanske skupnosti Ahmadija, je prav tako razložil:

Pravi musliman nikoli ne govori sovražno o sodržavljanih, niti o trenutni oblasti ali vladi. Dolžnost vsakega pravega muslimana je, da spoštuje in upošteva zakone tiste države, ki ji pripada (Sprejem ob odprtju mošeje Baitul Futuh v Londonu, 11. oktobra 2013).

To brez dvoma dokazuje, da morajo muslimani državne zakone spoštovati, saj bi vsakršno ravnanje v nasprotju z njimi pomenilo nespoštovanje Prerokasa ali vere.