V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Gradnja cerkev v muslimanskih državah

Cerkev

V muslimanskih državah, kot so Egipt, Sirija, Turčija, Pakistan in Indonezija, je veliko cerkev, kar je skladno s svobodno izbiro vere, kot predvideva islam. Res pa je, da so nekatere države prepovedale skupinska bogoslužja pripadnikov drugih ver. To je narobe in povsem nesprejemljivo. Prerok Mohamedsa ni nikoli prepovedal gradnje cerkva ali naročil, naj jih uničijo. Po Koranu so muslimani dolžni braniti cerkve in sinagoge, če so napadene. Koran pravi:

Pomagaj tudi tem, ki so bili krivično pregnani iz svojih domov samo zato, ker so govorili: »Naš Gospod je Alah!« In če Bog ne bi branil nekaterih ljudi s pomočjo drugih, bi bili zagotovo porušeni samostani in cerkve in sinagoge in mošeje, v katerih se pogosto slavi Alahovo ime. Alah bo zagotovo pomagal tistim, ki podpirajo Njegovo vero – kajti Alah je zares nadvse močan in vsemogočen! (Koran 22: 41).

Prerok Mohamedsa je dejal:

Nihče ne sme uničevati njihovih svetih hiš ali karkoli prenesti v muslimanske hiše.

Dodal je še:

Njihove cerkve je treba spoštovati. Ne smemo jim preprečiti obnove in kratiti svetosti njihove božje zaveze.