V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Muslimansko božično sporočilo

Božič

Božič je eden izmed najpomembnejših dni v krščanskem koledarju. Res je v veliki meri postal to komercialni praznik, vendar veliko kristjanov še vedno praznuje verski pomen tega dneva. Hiše se okrasijo, ljudje se obdarujejo, potekajo maše in pesmi, ki slavijo rojstvo Jezusa Kristusa (mir z njim), se pogosto vrtijo po radijskih valovih.

Čeprav ga ne praznujemo, se slovenski muslimani praznikov veselimo enako kot naši krščanski prijatelji in sosedje. Takšna medverska harmonija med dvema svetovnima verama ni nov fenomen. Sam ustanovitelj islama je bil zgled za to.

Ko je Prerok Mohamed (mir z njim)  doživel prvo razodetje v Meki okoli leta 610, je bil ena prvih oseb, ki se ji je zaupal in se z njo pogovoril o svoji izkušnji, ženin bratranec Varaka Bin Navfal. Varaka je proučeval judovske in krščanske svete spise. Ko je izvedel o srečanju Preroka Mohameda (mir z njim) z Gabrielom, je prepoznal njegovo Božansko misijo in napovedal, da bodo Mohameda (mir znjim) izgnali iz njegovega mesta, podobno kot druge preroke pred njim. Varaka je imel prav. Takoj, ko je Prerok Mohamed (mir z njim)  oznanil svojo preroško misijo reforme, se je začela zbirati opozicija.

Ko je preganjanje v Meki ušlo izpod nadzora, je Prerok Mohamed (mir znjim)  napotil svoje privržence v Abesinijo, kjer pravični krščanski kralj Negus »ne bo dovolil nobenih krivic.« Ko so muslimani stopili pred kralja, jih je povprašal po njihovih splošnih prepričanjih, še posebej pa o Jezusu Kristusu (mir z njim). Vodja muslimanske odprave je zrecitiral celo poglavje iz Korana posvečeno materi Mariji. Kralj je zajokal, se obrnil k odposlancu iz Meke, ki je zahteval, da mu izročijo muslimane, in rekel:

»To (Koran) in kar je prinesel Jezus resnično prihaja iz iste svetlobe … Odidite, saj vam jih ne bom predal; ne bom jih izdal.«

Tako je dovolil muslimanom živeti v njegovi deželi v popolni svobodi.

Po nekaj letih je Prerok Mohamed (mir z njim)  odšel v Medino in bil izvoljen za poglavarja države. Veliko krščanskih odprav ga je obiskalo v njegovi mošeji. Zelo lepo jih je sprejel. Ko je ena teh odprav želela moliti, jih ni poslal ven. Namesto tega jim je ponudil svojo mošejo za molitev, rekoč:

»Opravite svojo mašo tukaj, v mošeji. To je kraj posvečen Bogu.«

V ustavi Medine je zagotavljal enake pravice in svoboščine kristjanom in judom. Obljubil je zaščito tudi številnim krščanskim samostanom. V eni od takšnih zavez je zapovedal muslimanom, da morajo zagotoviti verske svoboščine kristjanom za vse večne čase. Rekel je:

»Kristjani so moji državljani in nasprotoval bom vsemu, kar jim ni po godu. Deležni ne smejo biti nobene prisile. Njihovi sodniki morajo obdržati svoje službe in menihi ostati v samostanih. Nihče ne sme uničevati hiš njihove vere, jim škodovati ali iz njih kaj odnesti v hiše muslimanov. Muslimani se morajo boriti za njih. Če se kristjanka poroči z muslimanom, se to ne sme zgoditi brez njene privolitve. Ne sme se ji prepovedati obiskovati njeno cerkev, da bi molila. Njihove cerkve je treba spoštovati. Noben musliman ne sme kršiti te zaveze do Zadnjih dni.«

Velika večina muslimanov po svetu se drži te zaveze. Na žalost obstajajo takšni v ‘muslimanskem svetu’, ki jo prelomijo s preganjanjem kristjanov in preprečevanjem gradnje cerkva ali praznovanje božiča. Ti ljudje se upirajo zgledu Preroka Mohameda (mir z njim)  in jasnim naukom iz Korana, ki narekuje muslimanom ščititi cerkve in sinagoge (Koran 22: 41) ter vzdrževati versko svobodo.

Krščanski prijatelji, želimo vam dobro in delimo vaše veselje na ta dan in upamo, da sprejmete naše prisrčne želje in molitve.

Vesel božič, Slovenija!