V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Zavračanje vseh oblik terorizma

Terorizem

Islam zavrača vse oblike terorizma. Koran muslimanom prepoveduje ustvarjanje nereda na svetu:

Ne delajte krivic na zemlji in ne povzročajte nereda (29: 37).

Poskušajo ustvariti nered, in Alah ne ljubi tistih, ki ustvarjajo nered (5: 65).

Ne skušajte ustvarjati nereda na zemlji. Zares, Bog ne ljubi tistih, ki želijo ustvariti nered (28: 78).

Koran uči svetost vsakega človeškega življenja: Kdorkoli je ubil človeka […], je tako, kakor da bi ubil celotno človeštvo; in kdorkoli je rešil življenje, naj bo, kot da je rešil življenje celotnega človeštva (5: 33). Islam uči, da ni nobenega opravičila za terorizem proti kateremukoli posamezniku, vladi ali narodu – iz kateregakoli razloga. Torej so dejanja skrajnežev in teroristov, ki jih pripisujejo islamu, v popolnem nasprotju z njegovimi nauki. Naslednja izjava preroka Mohamedasa poudarja, da muslimani ne smejo postati skrajneži: Religija je zelo lahka in kdorkoli se bo preobremenil v svoji religiji, na ta način ne bo mogel nadaljevati. Zato ne smete biti skrajneži, pač pa skušajte biti blizu popolnosti in prejmite dobre vesti, da boste nagrajeni (Buhari).

Prerok Mohamedsa je zavrnil vse oblike terorizma v imenu islama, tudi ko so bili muslimani soočeni z dvanajstletnim silovitim preganjanjem v Meki. Ni dovolil kakršnegakoli nasilnega odgovora. Namesto tega je Mohamedsa svojim sledilcem ukazal, naj se preselijo v drugo deželo. To dejanje je bilo povsem v skladu z učenji Korana: Odgovorili bodo: Obravnavani smo bili kot šibki v deželi. Rekli bodo: Mar ni bila Alahova zemlja dovolj prostrana, da se tja izselite? (4: 98). Tako Koran uči, da se mora tudi v primeru intenzivnega preganjanja musliman preseliti zato, da se ohrani mir, ne pa maščevati. Islam ne daje nobenega kritja ali opravičila za kakršnokoli dejanje nasilja, ne glede na to, ali ga naredi posameznik, skupina ali vlada. Pravi islam najostreje obsoja vsa dejanja in vse oblike terorizma. Ne le islam, temveč vsaka religija, ne glede na njeno ime, sankcionira nasilje in prelivanje krvi nedolžnih moških, žensk in otrok v imenu Boga.