V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Ali islam promovira teror?

teror

Islam dosledno zavrača in obsoja vsakršno obliko terorizma ter ne ščiti ali zagovarja nobene oblike nasilja, naj jo stori posameznik, skupina ali vlada. Islam pravi, da nobena vera ne dopušča nasilja ali prelivanja krvi nedolžnih mož, žena in otrok v imenu Boga. Vse vere izvirajo od Boga, ki je na Zemljo poslal preroke, da zagotovijo mir. Koren besede islam pomeni mir in je protipomenka terorju. Ohranjanje miru je dolžnost vsakega muslimana. Ta pojem je tako globoko zakoreninjen v islamu, da Koran resničnega muslimana opisuje na naslednji način:

Služabniki Usmiljenega pa so tisti, ki ponižno hodijo po zemlji. Ko pa jih ogovorijo nevedneži, odvrnejo: Mir z vami! (Koran 25: 64).

Koran zagovarja svetost življenja:

Če kdo ubije človeka …, je tako, kot da bi ubil vse ljudi. Če pa kdo ohrani človeško življenje, je tako, kot da bi vsem ljudem ohranil življenje (Koran 5: 33).

Enakega mnenja je tudi Preroksa:

Največji grehi (Al-Kaba’ir) so naslednji: (1) pripisovati Alahu partnerje v čaščenju, (2) ubiti človeka, (3) biti nespoštljiv do svojih staršev in (4) lažno pričati (Sahih Buhari).

V njegovi znani poslovilni pridigi je Preroksa dejal:

Vzeti nekomu življenje ali lastnino ali škodovati njegovemu ugledu je nepravično in tako narobe, kot je oskruniti svetost tega dneva, meseca in kraja (Sahih Sitta).

Islam zavrača vse oblike terorizma. Koran muslimanom prepoveduje ustvarjanje nereda na svetu:

Ne delajte krivic na zemlji in ne povzročajte nereda (Koran 29: 37).

Poskušajo ustvariti nered, in Alah ne ljubi tistih, ki ustvarjajo nered (Koran 5: 65).

Ne skušajte ustvarjati nereda na zemlji. Zares, Bog ne ljubi tistih, ki želijo ustvariti nered (Koran 28: 78).

Koran uči svetost vsega človeškega življenja:

Kdorkoli je ubil osebo […], je tako, kakor da bi ubil celotno človeštvo; in kdorkoli je rešil življenje, naj bo, kot da je rešil življenje celotnega človeštva (Koran 5: 33).

Islam priznava, da ni nobenega opravičila za terorizem proti kateremukoli posamezniku, vladi ali narodu – iz kateregakoli razloga. Torej so dejanja skrajnežev in teroristov, ki jih pripisujejo islamu, v popolnem nasprotju z njegovimi nauki. Naslednja izjava Preroka Mohamedasa poudarja, da muslimani ne smejo postati skrajneži. Rekel je:

Religija je zelo lahka in kdorkoli se bo preobremenil v svoji religiji, ne bo zmožen nadaljevati na ta način. Zato ne smete biti skrajneži, pač pa skušati biti blizu popolnosti in prejmite dobre vesti, da boste nagrajeni (Buhari).

Prerok Mohamedsa je zavrnil vse oblike terorizma v imenu islama, tudi ko so bili muslimani soočeni z dvanajstletnim silovitim preganjanjem v Meki. Ni dovolil kakršnegakoli nasilnega odgovora. Namesto tega je Prerok Mohamedsa svojim privržencem ukazal, naj se preselijo v drugo deželo. To dejanje je bilo povsem v skladu z učenji Korana:

… Odgovorili bodo: Obravnavani smo bili kot šibki v deželi. Rekli bodo: Mar ni bila Alahova zemlja dovolj prostrana, da se tja izselite? (Koran 4: 98).

Tako Koran uči, da se mora tudi v primeru intenzivnega preganjanja musliman preseliti, da ohrani mir, ne pa maščevati. Islam dosledno zavrača in obsoja vsako obliko terorizma. Ne daje nobenega kritja ali opravičila za kakršnokoli dejanje nasilja, ne glede na to, ali ga naredi posameznik, skupina ali vlada. Islam najostreje obsoja vsa dejanja in oblike terorizma, saj ne le islam, temveč kakršnakoli religija, ne glede na njeno ime, sankcionira nasilje in prelivanje krvi nedolžnih moških, žensk in otrok v imenu Boga. Zato islam obsoja vse oblike terorizma.

Današnji svet je okolje grozljivih napadov nasilja, ekstremizma in terorja vseh vrst. Za večji del nasilja, izvedenega v njegovem imenu, veliko ljudi neposredno krivi religijo, še posebej islam. Toda med islamom in terorizmom ni nobene povezave. Očitno obstaja močna povezava med nekaterimi muslimani in terorizmom, toda islam je učenje in ga je zato treba soditi na podlagi tega, kar dejansko pravi. Torej, kaj pravi Koran?

257. verz drugega poglavja pravi, da nikoli ne moremo prisiliti ljudi v zadevah vere. 33. verz petega poglavja primerja umor ene nedolžne osebe z umorom celotnega človeštva. 60. poglavje muslimanom pravi, da morajo z ljudmi drugih ver in okolij živeti v miru, prijaznosti in pravičnosti. 109. poglavje pravi, da so ljudje svobodni, da sledijo kakršnemukoli religijskemu prepričanju želijo.

Te in veliko drugih verzov je udejanjil islamski prerok Mohamed.sa Živel je v miru in sožitju z ljudmi veliko različnih ver. Bojevanje je sovražil in zgodnji muslimani so se bojevali zgolj v samoobrambi. Kot je napisal zgodovinar, častiti De Lacy O’Leary:

Legenda o fanatičnih muslimanih, ki pometajo po svetu in z mečem vsiljujejo islam zavojevanim rasam, je ena najbolj fantastično absurdnih mitov, ki so jih zgodovinarji kadarkoli ponovili (Islam at the Crossroads).

Ne gre kriviti islama. Morda je majhen, majhen del 1,6 milijarde muslimanov res kriv. Toda, zakaj za ekstremizem kriviti islam, ko pa ekstremizem in terorizem obstajata v vsaki ideologiji? Ali krivimo evangelij za Irsko republikansko armado? Ali krivimo budizem za budistične skrajneže v Burmi? Ali krivimo ateizem za organizacije, kot je Liga militantnih ateistov, ki je umorila religiozne ljudi v sovjetski Rusiji? Ali pa ekoterorizma ali terorizma skrajno desnih, levih ali separatističnih skupin?

Dejstvo je, da tudi v nedavni zgodovini velik del globalnega terorizma ne temelji na verski ideologiji, temveč so njegovi vzroki politični in socialni. To nam pove, da ekstremizem ni izključna domena katerekoli ideologije – verske ali posvetne. Vedno so bili in morda vedno bodo ljudje, ki so pripravljeni poteptati pravice drugih, da bi zadovoljili svoja lastna hrepenenja. Da bi svoja grozljiva dejanja upravičili, se morajo sklicevati na najvišjo avtoriteto v družbi. V bolj religioznem okolju bo to Bog. V manj religioznem bodo to plemeniti ideali, kot so svoboda, demokracija in pravičnost. Toda ne glede na to, kateri krepostni ideal je uporabljen za opravičevanje umora nedolžnih, lahko v njihovem srcu vedno prepoznamo politične, rasne ali ozemeljske ambicije.

Zato jim ne nasedajte. Religija ne ustvarja terorizma. Terorizem ustvarjajo ljudje. Prava religiozna učenja so resnici rešitev, ne problem. Če bi tisti, ki v imenu islama morijo, kadarkoli proučevali njegova učenja, bi orožje odložili. In če bi bilo tistim, ki terorizem promovirajo posredno, s sklicevanjem na krivice, ki so se jim zgodile, mar za nered, ki ga ustvarijo, bi seveda živeli v zelo drugačnem svetu.

Resnično, Alah od vas zahteva, da ravnate s pravičnostjo, dobroto in brezpogojno milostjo; in prepoveduje vam nespodobnost, manifestirano zlo in prestopništvo. Svari vas, da ga boste resno vzeli (Koran 16: 91).