V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Ali v islamu obstaja smrtna kazen?

Smrtna kazen

Islamski zakon povračila ponuja zelo učinkovit način za preprečevanje umorov in obvarovanje človeškega življenja. Posameznik, ki kaže neusmiljeno ravnodušnost do človekovega življenja, izgubi vso pravico do življenja v človeški družbi in v takem primeru islam dovoljuje smrtno kazen. Oprostitev pa je možna, ko okoliščine lahko koristijo vsem vpletenim. Islam se razlikuje od drugih abrahamskih verstev, ki so povzela nasprotne ekstreme kriminalnega pravnega kodeksa. Prav tako ne priporoča krščanske metode nastavljanja drugega lica zločinu, saj to daje kriminalcem svobodo, da še naprej morijo in ogrožajo družbo. Prav tako islam ne prevzema judovske metode ‘oko za oko, zob za zob’, saj to razveljavi koncept odpuščanja. Islam k vsem stvarem pristopa z zmernostjo. Medtem ko islam skuša zmanjšati število kriminalnih dejanj, prav tako ves čas odpira vrata odpuščanju in milosti.